RegisterenInloggen
Rienvd
Rienvd
14 dagen geleden

Nabetaling en pensioenaanpassing

14 dagen geleden

Ik heb contact gehad met ABP over mijn aanvullingen door samenvallende diensttijd en het volgende gehoord:
-Mijn bruto pensioen is iets verhoogd maar het (op het UPO opgegeven) nabestaanden pensioen voor mijn vrouw is niet mee aangepast. Dat komt volgens ABP omdat het pas berekend kan worden na mijn overlijden. Dat is toch vreemd? Volgens mij is het nabestaanden pensioen een afgeleide van mijn ouderdomspensioen. En eerder kon men dat wel berekenen. In enkele gevallen kan dat voor een echtpaar dat bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek wil afsluiten betekenen dat de bank besluit een lagere hypotheek te geven omdat de betaalbaarheid na het overlijden van een partner onvoldoende is op basis van het nu bekende te lage nabestaandenpensioen. (In MIJNABP staat ook dat het nabestaandenpensioen niet getoond kan worden.)
-Door een misvatting bij de het lezen van mijn aanvragen heeft ABP een nagekomen aanvraag niet juist beoordeeld. Mijn partner had o.a. een ASR pensioen opgebouwd en ook een van Amersfoortse dat is overgenomen door ASR. Men dacht dat dat hetzelfde was (hoewel er iets heel anders in het formulier stond). Na een jaar van telkens uitstel is me nu 1 augustus antwoord beloofd.
– Ik krijg de berekening van de wettelijk rente die ik ontvangen heb toegestuurd en mag dan een voorstel indienen voor aanpassing op basis van een gemiddelde zoals MAXmeldpunt al heeft voorgesteld.
-Wellicht kunt u bovenstaande opmerkingen gebruiken, dank voor uw aandacht en vooral dank voor uw inspanningen!

  • Wolluf
   12 dagen geleden

   Beste Rienvd
   het is inderdaad merkwaardig dat ABP in de UPO van 2012 voor het laatst een opgaaf verstrekte van het nabestaanden pensioen. In de UPO van 2018 werd hoogstens nog vermeld dat “mogelijk” recht op nabestaandenpensioen bestond. Zo’n opmerking geeft alleen maar verwarring. Elk ander pensioenfonds geeft dat precies aan. Voor mij is het in ieder geval aanleiding geweest per brief verduidelijking te vragen. Misschien dat MAX het ABP ertoe kan bewegen dit opnieuw in de jaarlijkse UPO op te nemen. Of zit er bij ABP een addertje onder het gras. Het zou niet de eerste keer zijn..

   12 dagen geleden

   Geef een reactie