RegisterenInloggen
kjeld17
kjeld17
meer dan een maand geleden

ontheffing sollicitatieplicht

meer dan een maand geleden

Misschien interessant onderwerp om aan te snijden? Ik heb zelf momenteel een ioaw uitkering . Ben nu 65 jaar en 8 maanden , dus zit nu 9 maanden voor mijn aow leeftijd. In de uitzending van 1 mei 2018 is er in het programma max vandaag een onderwerp geweest over dat de sollicitatieplicht voor oudere werkloze vervalt 1 jaar voor het pensioen. In de nieuwe maatregel geldt volgens jullie uitzending ook Quote”Minister koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid maakt met de nieuwe maatregel een einde aan de ongelijkheid in de sollicitatieplicht. Alle ouderen werklozen mogen nu een jaar voor hun aow leeftijd stoppen met solliciteren.Het gaat daarbij om werklozen van 65 jaar die op hun 66ste hun eerste aow ontvangen.
Stoppen met sollicitatiebrieven schrijven
Als in 2019 de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 4 maanden gaat, mogen werklozen als zij 65 jaar en 4 maanden zijn stoppen met sollicitatiebrieven schrijven. De maatregel verandert niets aan de situatie van degenen die op latere leeftijd werkloos raken en tevergeefs naar een nieuwe baan zoeken, maar de bestaande ongelijkheid in de sollicitatieplicht wordt er in elk geval door beëindigd”(Ünquote)
Ook ontvangers van IOW-, ZW- en WGA-uitkeringen komen vanaf mei voor vrijstelling in aanmerking.

Heb dus ontheffing aangevraagd van de sollicitatieplicht maar de gemeente ziet geen geen grondslag hiervoor en zeg dat de regel dat alle oudere werklozen die 1 jaar voor hun aow leeftijd zitten en niet meer hoeven te solliciteren niet voor de ioaw geldt, maar uitsluitend voor( Ook ) ontvangers van IOW-, ZW- en WGA-ww-uitkeringen gelden.
Denk dat hier dus een fout gemaakt wordt, want volgens mij moet je dus lezen geldt oor alle oudere werknemers die 1 jaar voor hun aow leeftijd zitten en Ook ontvangers van IOW-, ZW- en WGA-uitkeringen

begrijp dat ik inmiddels niet de enige ben met dit probleem want vele gemeentes doen dus heel erg moeilijk hierover.
De link van jullie uitzending:https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/sollicitatieplicht-oudere-werkloze-vervalt-een-jaar-voor-het-pensioen/

Ik heb nog een andere link gevonden waaruit je kan concluderen dat dit dus voor alle personen geldt , daar staan dus alle uitkeringen die genoemd worden voor ontheffing die allen via het uwv lopen. de ioaw en nog 2 andere uitkeringen lopen via de gemeente, daar staat over vermeldt dan de gemeentes dus gewoon de ontheffingsplicht individueel kunnen verstrekken.

Kunnen jullie uitsluitsel aan mij geven hoe of wat en ik ga er vanuit dat er nog talloze mensen zullen zijn met een ioaw uitkering die dus in het zelfde schuitje zitten gezien de klachten op de diverse forums.

  • Vodegel
   meer dan een maand geleden

   In de Staatscourant 2018 nr. 23396 van 30 april 2018 wordt alleen gesproken over WW-gerechtigden de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie