RegisterenInloggen
WJongen
WJongen
19 dagen geleden

Opel stopt OnStar systeem per 31 december 2020 eenzijdig op na overname door PSA group

19 dagen geleden

Kan dit zomaar? Het systeem extra gekocht in mijn auto van 2016. Zelfs het navigatie systeem Here dat in de auto ingebouwd zit Systeem Radio Navi Europa Intellink waar ook OnStar bij zit worden geen updates meer geleverd. Laatste update van Here is 2018 via USB stick (kosten €149). Andere mogelijkheid geeft het niet om te updaten. Opel maakt zich er van af met een eenmalige waardebon te geven (waarde onbekend in hun schrijven) als compensatie van het stopzetten OnStar. En dat te besteden bij een Opel dealer. Rechtvaardig? Een systeem dient toch zeker 10 jaar werkend te blijven? Of vergis ik mij.

  • Debree
   18 dagen geleden

   Dat hangt mi van de concurrentie, de technische ontwikkelingen en de vraag af. Los daarvan – maar dat is mijn persoonlijke mening – snap ik niet waarom mensen zich zo druk maken om verouderde systemen. Iedereen heeft een mobiel met navigatie en er staan nog steeds borden langs de weg. Ik heb een navi uit 2004 (kan niet worden geupdated) en die werkt in 90% van de gevallen feilloos. Los natuurlijk van allerlei nieuwe verbindingswegen, maar daar heb ik geen naviagtie voor nodig.

   18 dagen geleden

   Geef een reactie

   • WJongen
    18 dagen geleden

    Oja….maar het is een ingebouwd systeem in de auto en dan verwacht je ook dat HERE updates blijft leveren. Daarbij is het geen verouderd systeem integendeel pas 4 jaar oud. Jazeker heb ik een GSM maar die blijft in mijn broekzak en werkt via het Opel systeem met Bluetooth. Dat blijft gewoon werken daar het los staat van het OnStar systeem. Dus geen GSM aan het dasboard en kan de GSM gewoon besturen via de bediening op het stuurwiel. Tevens komen SMS en andere mededelingen van de GSM op het beeldscherm. Te lezen of met spraak. FF het hele verhaal goed lezen geeft meestal een andere mening.

    18 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    17 dagen geleden

    Debree,
    NIET ‘Iedereen heeft een mobiel met navigatie’ simpelweg omdat velen geen abonnement hebben met internet.
    Ik begrijp de topicstarter wel.
    Ik rijd Renault en betaal ook fiks voor iedere update en/of verlenging.
    Nergens wordt bij een autodealer gemeld tijdens de aankoop dat het duurdere model met navigatie na 4 jaar niet meer wordt ge-update.
    Ook ik heb een GSM maar die blijft in mijn broekzak en werkt via het Renault systeem met Bluetooth. Dat blijft gewoon werken daar het los staat van het Renault systeem. Dus geen GSM aan het dasboard en kan de GSM gewoon besturen via de bediening op het stuurwiel.
    Tevens komen SMS en andere mededelingen van de GSM op het beeldscherm.

    Maar van u moeten mensen zich niet zo druk maken als hen dit (niet updaten terwijl de auto 4 jaar oud is) overkomt……..

    17 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Henk Terpstra
    15 dagen geleden

    Beste mensen,
    Opel heeft al nieuwe auto`s afgeleverd waar aantoonbaar 10 jaar oude navigatie in zat.
    Voor de duidelijkheid, Opel is onderdeel van General Motors. Zover ik weet is dat bedrijf al 10 /20 jaar onder curatele van de VS. overheid. Je probeert toch ergens winst te behalen? Anders gaan de aandeelhouders mekkeren. Groet, Henk.

    15 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    14 dagen geleden

    Beste Henk,
    De Franse autofabrikant PSA heeft in 2017 de merken Opel en Vauxhall overgenomen van General Motors.
    PSA heeft het OnStar-systeem niet overgenomen.

    14 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Gerard67
   17 dagen geleden

   4 jaar is inderdaad wel een beetje kort in feite heb je er dan niet veel aan . En als ik de prijs dan lees die voor updates betaald moeten worden zoals u zegt zo`n 150,00 euro vind ik dat best wel een fors bedrag voor deze geintregeerde navigatie want in 4 jaar veranderd er weinig aan straatnamen . Persoonlijk zou ik dan bijvoorbeeld een tomtom kastje nemen of een garmin of zoiets .

   17 dagen geleden

   Geef een reactie

  • WJongen
   15 dagen geleden

   Opels OnStar stopt met werken en gebruikers hebben nog steeds geen oplossing

   Vertaling uit de spaanse Consumentenbond.
   WAt doet de ANWB? Wat doet de Nederlandse Consumentenbond?
   Hoe reageren zusterverenigingen van andere Europesche landen waar ook het OnStar systeem destijds bij verkoop verkocht is geworden?
   Opelbezitters van het OnStar systeem laat je stem horen. Meld het bij de Consumentenbond, ANWB of andere instantie’s.
   Dit is mijn inziens een Europesche aangelegenheid

   24 november 2020
   Het nieuwe OnStar-connectiviteits- en rijhulpsysteem dat door Opel in zijn voertuigen werd aangekondigd, zal op 31 december 2020 niet meer functioneren. Vanuit OCU hebben we Opel herhaaldelijk benaderd met het verzoek om opheldering over wat het alternatief is voor gebruikers met automodellen getroffen, tevergeefs. Daarom heeft OCU Opel vóór consumptie aan de kaak gesteld.
   OCU klaagt Opel vóór Consumption aan wegens gebrek aan informatie over OnStar
   Het automerk Opel gelanceerd Als een geweldige nieuwigheidOnStar, eenconnectiviteitssysteem en rijhulp, met wifi-service, persoonlijke assistent-noodoproep…. Na de verkoop vanOpel eenpaar jaar geleden aan de PSA-groep (die ook de merken Peugeot en Citroën heeft) meldde de fabrikant dat het huidigeOnStar-systeem op 31 december 2020 zou stoppen met werken, maar heeft hij geen details gegeven over de nieuwe technologie. noch over de oplossingen voor degenen die een van de getroffen automodellen hebben.
   Met het oog hierop, wanneer er nog een paar weken zijn voordat het OnStar-systeem stopt met werken, hebben we van OCU Opel Spanjeaan dekaak gesteldvoor het General Directorate of Consumption van de regering van Aragon.
   OnStar-beëindiging: we vragen om een oplossing voor de getroffenen
   Van OCU zijn we van mening dat, zelfs als Opel van eigenaar verandert, het bezorgd moet zijn over het aanbieden van eenalternatief dat werkt op de vervaldatumin de betrokken auto’s.
   Om deze reden hebben we bij verschillende gelegenheden contact opgenomen methet automerkmet het verzoek om opheldering over hoe het de verwijdering van het OnStar-systeem zal oplossen.
   Eenzijdige opschorting van de dienst
   Anders moeten gebruikerseen vergoeding ontvangenvoor het eenzijdig beëindigen van de service en zonder enig alternatief in dit opzicht.Dit verzoek is in overeenstemming met de wet om de volgende redenen:
   • DeOnStar-servicevertegenwoordigt eenfunctionaliteit die zich onderscheidtvan andere merken.Het bovengenoemde voordeel was zeker wat veel van de consumenten weigerde om dat voertuig te kopen.
   • De beslissing om ervoor te kiezen omhet OnStar-systeemals optie te hebbenin Opels dat niet standaard werd geleverd, kanoplopen tot 700 euro.Daarnaast konden veel gebruikers kiezen voor de duurdere versies van de Opel-modellen om over het systeem te beschikken, wat eenextra uitgave van duizenden euro’s betekentten opzichte van de goedkopere versies van het model.
   • De afschaffing van het OnStar-systeem is eeneenzijdige oplossingvan Opel die consumenten in een ongunstige positie plaatst omdat ze een voertuig hebben gekocht dat niet geschikt is voor de verkoop die ze ooit hebben gedaan zonder enige vervangingsmogelijkheid.
   • Detweedehandseverkoopmogelijkheden vande eigenaars van de betrokken voertuigenafschrijvenaanzienlijk, niet alleen van 2021, maar vanaf nu dat het bedrijf reeds heeft aangekondigd dat de dienst zal stoppen met werken.
   Daarom richten we ons van OCU ook tot de getroffen gebruikers: als Opel geen bevredigende oplossing voor hun probleem biedt, kunnen ze overwegen om schadevergoeding te vragen.

   15 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Dinoke
   15 dagen geleden

   Waarom wordt het niet overgenomen door PSA Group!!!

   15 dagen geleden

   Geef een reactie

   • WJongen
    15 dagen geleden

    Goede vraag. PSA heeft mijn inziens weinig interesse met de huidige Opel-bezitters.

    15 dagen geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    15 dagen geleden

    PSA heeft het OnStar-systeem niet overgenomen.
    OnStar heeft zowel in Europa als wereld wijd duizenden gebruikers.
    Hoewel Opel (zonder OnStar) medio 2017 werd verkocht aan PSA werden er nog tot medio 2018 Opels met OnStar verkocht.
    Saillant detail v.w.b. het OnStar-systeem: een onderdeel is E-call. Een functie, die vanaf medio 2018 in ieder nieuwe op de markt gebracht resp. nog te brengen auto-model verplicht aanwezig dient te zijn. Opel was weliswaar zijn tijd ver vooruit maar draait eind 2020 de klok terug.
    Er is inmiddels een verplichting om updates beschikbaar te stellen voor software.
     
    ANWB heeft zich al in maart 2020 met uw probleem bezig gehouden.
    Antwoord van Michiel ANWB (quote);
    Van een woordvoerder van Opel Nederland heb ik begrepen dat door de overgang van Opel van General Motors naar het Frans PSA het product OnStar niet langer kan ondersteunen vanwege rechten op OnStar die welke rusten bij de vorige eigenaar GM. Opel heeft inmiddels Opel Connect geïntroduceerd ter vervanging van Opel OnStar.

    Non-conformiteit art 7:17 BW
    Normaliter mag u er op vertrouwen dat Opel Nederland tot 10 jaar na aflevering van de auto Opel OnStar blijft ondersteunen c.q. actief blijft. Wanneer Opel dit niet kan waarmaken is het product OnStar niet langer geschikt voor normaal gebruik, derhalve voldoet de auto niet langer aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst. Ofwel; is er sprake van non-conformiteit ex art 7:17 BW.

    Voor een beroep op non-conformiteit dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen een oplossing te bieden voor dit gebrek. Op grond van art 7:21 lid 1 BW zou u – nu Opel OnStar definitief uit de lucht gaat – vervanging van het systeem kunnen eisen in de vorm van het nieuwe systeem: Opel Connect. Vraag is wel of dit technisch mogelijk is c.q. niet onevenredig hoge kosten met zich meebrengt voor Opel.

    Mocht vervanging niet mogelijk blijken, dan zou u als consument ingevolge art 7:22 lid 1 BW ontbinding van de koopovereenkomst of een financiële compensatie kunnen eisen welke in verhouding staat tot het gebrek (niet deugdelijk functionerend Opel OnStar systeem). Een financiële compensatie lijkt mij haalbaar in tegenstelling tot ontbinding van de gehele overeenkomst.

    Inmiddels heeft de ANWB Opel Nederland verzocht een passende oplossing te bieden voor bestaande klanten met Opel OnStar, welk systeem eind 2020 niet langer ondersteund zal worden.

    Link naar ANWB: https://www.anwb.nl/experts/juridisch/50/opel-onstar-eenzijdig-opgezegd

    Op vrijdag 3 juli 2020 laat OPEL NEDERLAND B.V. een getroffene het volgende weten (=quote);
    Alle OnStar en Wi-Fi services eindigen op 31 december 2020. Wij begrijpen dat klanten zich zorgen maken hoe deze beslissing hun OnStar services zal beïnvloeden. Het einde van onze samenwerking met OnStar is echter niet het einde van connectiviteit voor Opel.

    De Opel connect services zijn beschikbaar sinds 2019. Er wordt nog steeds gekeken, door alle betrokken partijen in kwestie, om tot een passende oplossing te komen voor OnStar abonnees die na 31 december 2020 geen ondersteuning meer kunnen krijgen en functionaliteiten hierdoor missen.

    De ConsumenteBond onderschrijft de visie van de ANWB maar doet weinig tot niets voor de gedupeerden.
    Op 20 augustus berichten zij een gedupeerde als volgt (=quote);
    De ondernemer is niet verplicht om tot in de eeuwigheid een dienst uit te voeren. In meeste gevallen is in de voorwaarden een beëindigingsbeding/wijzigingsbeding op basis waarvan de ovk eenzijdig door Opel kan worden opgezegd.

    Wel zou er sprake kunnen zijn van een ondeugdelijke dienst. Of daar sprake van is is afhankelijk van wat bij aankoop is toegezegd en in voorwaarden is vastgelegd. Dat is bepalend voor wat u mocht verwachten.

    Onstar wordt tot einde van 2020 ondersteund. Als deze dienst onderdeel uitmaakte van de koopovereenkomst en/ of door u aangetoond kan worden dat de aanwezigheid van deze dienst voor u van doorslaggevend belang was om de overeenkomst te sluiten is vanaf 2021 eventueel sprake van ondeugdelijkheid.

    Is dat het geval dan kunt u de verkoper op dat moment aanspreken op een ondeugdelijk product en vragen om reparatie of vervanging. Is reparatie of vervanging niet mogelijk dan kunt u mogelijk schadevergoeding claimen voor de verminderde waarde.

    Een maand geleden een officieel antwoord van Opel Nederland aan een gedupeerde (=quote);
    Het bedrijf achter OnStar Limited, General Motors, heeft besloten al hun diensten in Europa eind 2020 te beëindigen, en daarmee komen alle functies van OnStar dit eind dit jaar te vervallen.

    Opel is in 2017 van GM overgenomen door PSA-Groupe. Bij die overname is OnStar geen onderdeel van de onderhandelingen geweest waardoor PSA-Groupe niet over de licenties beschikt om systemen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op de hard- en/of software van GM OnStar Limited.

    Om ook in de toekomst Opel rijders van een soortgelijke dienst en functies te kunnen voorzien heeft Opel het nieuwe “Opel Connect” ontwikkeld. Dit systeem kan echter enkel in de fabriek worden geplaatst waardoor installatie achteraf niet mogelijk is.

    Wij begrijpen dat het erg vervelend is dat OnStar door de keuzes van GM onbruikbaar word na 31 december 2020. Echter kan Opel geen toezeggingen doen in deze situatie daar in de verkoopvoorwaarden vermeld staat dat GM het recht heeft om OnStar diensten te wijzigen en/of stop te zetten.

    Als de spreekwoordelijke “klap op de vuurpijl” reageert Opel klantenservice naar een gedupeerde op 16 december 2020 als volgt (=quote):
    Naar aanleiding van uw contact met de Opel klantenservice omtrent het stoppen van de GM OnStar-diensten eind dit jaar, contacteren wij u.

    Graag zouden wij van u het chassisnummer van uw Opel ontvangen, als ook een bevestiging van uw actieve OnStar-abbonnement (Abbonnement nummer of betalingsbewijs).

     

    Uw data zal na ontvangst met OnStar gedeelt worden om te kijken of u in aanmerking kan komen voor een eenmalige tegoedbon, vrij te besteden bij een erkende Opel dealer.   

    Zie voor de discussie de site van de Consumentenbond:
    Forum>Onderwerpen>Vervoer & Vrije tijd>OPEL OnStar communicatie

    Nu heb ik begrepen uit de voormelde discussie dat de meerprijs voor OnStar bij aanschaf ca. € 400 was en vrees ik met grote vrezen voor de waarde van de “eenmalige tegoedbon”.

    Ik wens u veel succes want ik begrijp uw frustratie (het kan ook zo maar bij een ander automerk gebeuren; ik rijd Renault met ook zo’n “connectiviteits- en rijhulpsysteem” met dure upgrades en verlengingskosten).

    15 dagen geleden

    Geef een reactie

  • GeborenAmsterdammer
   15 dagen geleden

   Geachte W. Jongen,

   Ik raad u aan om niet te rekenen op het navigatiesysteem van uw Opel.

   Ik gebuik de gratis “Here we go” app.

   Deze app is ook zonder internet te gebruiken (je moet wel genoeg ruimte op je smartphone hebben om de kaart van Nederland te downloaden.

   Ik raad u aan om voortaan het basismodel van Opel te kiezen of te kijken naar een ander merk, maar die hebben vaak dezelfde problemen met updaten.

   15 dagen geleden

   Geef een reactie

  • WJongen
   11 dagen geleden

   ADAC Duitsland.
   https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/assistenzsysteme/opel-schaltet-onstar-ab/
   Ab 2021: Opel schaltet OnStar-Notruf ab
   29.12.2020, 09:40 Uhr

   Notfallknopf ohne Funktion: Opel stellt OnStar ein ∙ © Opel
   Nach einem Unfall erstmal zur Telefonzelle? Für viele Opel-Fahrer bald Realität: Opel stellt zum Jahresende 2020 seinen Notruf-Service OnStar ersatzlos ein.
   • Opel kündigt Vertrag mit GM
   • Notrufnummer 112 nicht mehr erreichbar
   • Keine Nachrüstmöglichkeiten
   Opel-Fahrzeuge mit dem Notruf-Dienst OnStar können ab 1. Januar 2021 über die eingebaute Technik keine Notrufe mehr absetzen. Denn Opel hat seinen Vertrag mit OnStar, einem Notfallruf und WLAN-Dienst mit weiteren praktischen Services wie der Parkhaus- oder Hotelsuche, zum 31.12.2020 für alle Fahrzeuge von Opel, Vauxhall, Cadillac und Chevrolet aufgekündigt.
   Somit müssen Insassen nach einem Unfall den Notruf über ein Smartphone oder die nächste Telefonzelle absetzen. Es gibt keine Möglichkeit, die mit OnStar ausgerüsteten Opel-Modelle auf ein anderes Call-Center oder auf die öffentliche Notrufnummer 112 umzustellen. Auch mit dem in aktuellen Opel-Modellen verbauten Opel Connect arbeitet OnStar nicht zusammen.
   Hintergrund der Einstellung von OnStar ist, dass der neue Opel-Eigentümer PSA keine Verträge mit dem zu General Motors (GM) gehörenden OnStar-Callcenter geschlossen hat. OnStar wurde 1996 von GM und Motorola entwickelt und konnte als Vorläufer der modernen eCall-Systeme erstmals den GPS-Standort automatisch an eine Notrufzentrale übertragen. Ein OnStar-FAQ zur Abschaltung des Notrufdienstes finden Sie hier.
   Hersteller-Notruf kostet Zeit
   Inzwischen ist der automatische eCall gesetzlicher Standard bei Neuwagen. Doch eine Umfrage des ADAC bei mehr als 30 Herstellern hatte im Herbst 2020 ergeben, dass insbesondere bei den großen deutschen Marken wie Audi, BMW, Mercedes und Volkswagen die eigenen Notruf-Systeme voreingestellt sind. Und diese Dienste werden nicht immer unbegrenzt angeboten, sind nach einer bestimmten Zeit kostenpflichtig oder werden – wie im Fall Opel – schlicht eingestellt.
   Die Voreinstellung des eigenen Notruf-Dienstes ist zwar rechtlich zulässig, kostet aber Zeit, da zuerst eine Telefonzentrale des Herstellers kontaktiert wird, die anschließend die Rettungsleitstelle informiert. Außerdem kann es zu Übertragungsfehlern bei der Unfallposition kommen. Will der Verbraucher auf den gesetzlichen eCall 112 wechseln, ist nicht selten ein Werkstattbesuch nötig.
   ADAC sieht ersatzlose Streichung von Opel OnStar kritisch
   Der ADAC kritisiert die Entscheidung von Opel, den Notruf-Service OnStar zu streichen, ohne Verbrauchern den Wechsel zum gesetzlichen eCall zu ermöglichen. Der Club fordert alle Hersteller auf, bei der Auslieferung von Fahrzeugen den öffentlichen Notruf 112 zu aktivieren. Wo dies nicht der Fall ist, müssen Verbraucher schnell und problemlos selbst vom herstellereigenen eCall auf die gesetzliche Variante wechseln können.

   11 dagen geleden

   Geef een reactie