Registeren Inloggen
ww246
ww246
18 dagen geleden

Overeenkomst gesloten maar leverancier wil geen specificatie afgeven

18 dagen geleden

De VVE heeft een offerte gevraagd voor installatie van zonnepanelen, algemeen en individueel. De offerte was onoverzichtelijk, want beschrijvingen, kwalificaties en garanties werden willekeurig beschreven, zonder bijzonderheden of leveringsvoorwaarden. Ik verzocht om een gespecificeerde prijsopgave die niet kwam en voelde mij onder druk gezet en om de overeenkomst te tekenen.

De zonnepanelen zijn in april geïnstalleerd en in mei ontving ik via de post een aanmaning voor een voorschot (25%). Via de mail heb ik informatie gevraagd en een gespecificeerde nota waarbij ik heb omschreven waaruit deze bestaat. Daarna werden er mailberichten uitgewisseld en kreeg ik enkele details te lezen en telefonische toelichting. Een aantal dagen geleden stond ongevraagd een medewerker voor de deur die in herhaling viel, maar de facturen (gedateerd van maart & april) kreeg ik aangereikt toen ik erom vroeg.

Ik heb de rechtsbijstandverzekering om informatie en hulp gevraagd. De behandelaar kon geen duidelijk antwoord geven, maar adviseerde mij de facturen te voldoen. Zij zou het nader bestuderen en erop terugkomen.

De leverancier beroept zich op de overeenkomst, berekent rente en dreigt met kosten. Als ik de rekeningen voldoe is de leverancier tevreden en volgt verder

Mag ik een specificatie verwachten?
Mag ik betaling van de facturen opschorten?