RegisterenInloggen
Edbel
Edbel
28 dagen geleden

Overpad

28 dagen geleden

Is ruim 40 jaar aantoonbaar verleend overpad (aan huurder) zomaar van de ene dag op de andere dag opzegbaar door de huidige eigenaar van het overpad, welke op het punt staat om het pand te verkopen aan een nieuwe eigenaar, die dan geen overpad meer hoeft te verlenen?
Er heeft nooit iets op papier gestaan over het verleende overpad

  • Dagmar27
   27 dagen geleden

   Beste Edbel,
   Uw buurman verbiedt u in het vervolg zijn grond te betreden.
   U – wellicht een trouw kijker van de Rijdende Rechter – meent dat u inmiddels zo lang over zijn grond heeft gelopen, dat er een recht van overpad is ontstaan door verjaring. 
   Volgens de wet kunnen er inderdaad erfdienstbaarheden (en dus ook een recht van overpad) ontstaan door verjaring.
   Er zijn twee smaken:
   *verkrijgende verjaring (ook wel verjaring te goeder trouw)
   *bevrijdende verjaring.

   *Kunt u zich beroepen op verkrijgende verjaring?
   Verkrijgende verjaring ontstaat door een onafgebroken bezit te goeder trouw, gedurende een periode van tien jaar.
   Los van de vraag of er sprake is van bezit, dient degene die zich beroept op verkrijgende verjaring dus ook te goeder trouw te zijn.
   Een beroep hierop zal zeer zelden slagen.
   Van goeder trouw is alleen sprake wanneer iemand zich bij het uitoefenen van een erfdienstbaarheid heeft gebaseerd op een fout van het Kadaster (fout in de openbare registers).
   Dit gaat voor u waarschijnlijk niet op, een beroep op verkrijgende verjaring heeft daarom geen kans van slagen.
   *Op bevrijdende verjaring dan?
   Voor een geslaagd beroep op bevrijdende verjaring is een onafgebroken bezit van de erfdienstbaarheid, van tenminste 20 jaar, vereist.
   Maakt u, als u al meer dan 20 jaar met regelmaat over de grond van de buurman grond loopt, kans op een geslaagd beroep op bevrijdende verjaring?
   Naar alle waarschijnlijkheid niet.
   De rechter is zeer terughoudend bij het beoordelen van dergelijke zaken.
   Naast de termijn van 20 jaar dient er ook sprake te zijn van bezit.
   *Er moet dus sprake zijn van ’bezit’, maar wanneer is dat het geval?
   Er is pas sprake van ‘bezit’, als de vermeende bezitter (u in dit geval) zich min of meer gedraagt als eigenaar van de grond en dit ook naar buiten toe blijkt.
   Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een pad of een toegangsdeur die enkel gebruikt wordt door u, of het zéér veelvuldig gebruik van een pad.
   Het uitsluitend (met regelmaat) betreden van de grond door u is dus normaal gesproken niet genoeg voor het aannemen van verjaring.
   *Verjaring van alle soorten erfdienstbaarheden
   Hier lijkt er sprake te zijn van mogelijk recht van overpad.
   Echter, alle erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door verjaring.
   Denk bijvoorbeeld aan een erfdienstbaarheid voor het toestaan van bomen binnen twee meter van de erfgrens of de afvoer van (regen)water afkomstig van het perceel van uw buren via uw perceel.
   De voorbeelden zijn legio.
   Gezien het verschillende karakter van de erfdienstbaarheden, verschillen de feitelijke vereisten voor verjaring ook van geval tot geval.

   Zowel van verkrijgende als bevrijdende verjaring van erfdienstbaarheden is dus niet snel sprake. Bedenk daarbij wel dat een dergelijke beoordeling afhankelijk is van allerlei omstandigheden.
   Maakt u zich zorgen over het al dan niet ontstaan van een erfdienstbaarheid door verjaring, aarzel dan niet en laat uw situatie beoordelen door een specialist op het gebied van burenrecht (aldanniet via uw Rechtsbijstandsverzekering).

   27 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Debree
   26 dagen geleden

   De vragensteller is geen bezitter, maar huurder. Er is geen verleend recht van overpad. Dat maakt de bewijslast mi erg lastig inderdaad.

   26 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    25 dagen geleden

    Als men (zoals hier) in een huurwoning (gebruiker van het ‘bezit’) woont, kan men bij de verhuurder (‘bezitter’) van de woning navragen wat er precies is bepaald over het gebruik van het pad, hoe lang dit al plaatsvindt, wat hieromtrent in het huur(van het ‘bezit’)contract exact is bepaald en evt. de ‘bezitter’ rechtstreeks in het geschil betrekken.

    Ik wens Edbel veel succes met zijn/haar strijd.

    25 dagen geleden

    Geef een reactie