RegisterenInloggen
Coreel
Coreel
21 dagen geleden

Pensioen

21 dagen geleden

Geachte heer/mevrouw,

Het volgende zou ik u graag willen voorleggen.
In 1984 kwam ik als conciërge te werk bij het St. Ignatius College te Purmerend. Hier werd ik aangesteld met een voorlopig dienstverband. Deze werd steeds verlengd en werd in 1986 omgezet in een vast dienstverband.
Echter toen ik 2013 met pensioen ging werd mijn pensioenuitkering bereken vanaf1986. Zelf was ik ervan uitgegaan dat dit, omdat ik hier aansluitend had gewerkt, vanaf 1986 pensioen had opgebouwd. Dit heb ik het ABP ook kenbaar gemaakt.
Van hun kreeg ik als reactie dat er iets fout was gegaan, maar dat het ABP daar niet verantwoordelijk voor was. Door de verzelfstandiging van het ABP in 1996 waren zij niet verantwoordelijk voor eerder gemaakte fouten en kon ik naar mijn rechten fluiten.
Echter vanavond naar u programma Meldpunt te hebben gekeken begin ik toch te twijfelen. Dus verneem ik graag of ik nog recht op geld heb?

Met vriendelijke groet,
Cor Edelenbosch

-adresgegevens verwijderd door de redactie i.v.m. bescherming privacy-
  • lambertus van der velden
   21 dagen geleden

   Het ABP is een niet klant vriendelijke organisatie.
   Als U premie heeft betaald over de periode van die 2 jaar dan heeft U recht op

   dat pensioen.In 1996 is het oude ABP gesplits maar de rechten zijn gewoon gebleven.

   21 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Coreel
   19 dagen geleden

   Het probleem is dat er van 1984 tot 1985 niet is betaald vanwege een tweetal benoemingen in tijdelijke dienst. Dit tijdelijke dienstverband is nooit onderbroken en overgegaan in een vast dienstverband.
   Zelf heb ik begrepen: dat er in deze situatie ook over het jaar 1984 pensioen is opgebouwd. Volgens onderstaande e-mail van mijn voormalige werkgever zijn zij ook van mening, dat er geen pensioen is opgebouwd.
   Dus wat is nu waar?

   Beste meneer Edelenbosch,

   Zelf ben ik 50+ en ooit als 23-jarige in dienst gekomen bij de overheid (als ABP-ambtenaar) en wist me nog te herinneren van o.a. de drempels bij het ABP (6 maanden/25 jaar etc/inkomen). Heb daarom onze contactpersoon bij het ABP om informatie gevraagd per wanneer die drempels werden afgeschaft.

   Zij hebben mij de eerdere bijlage toegestuurd en geven het onderstaande aan (zie blauwe tekst). Op basis van de informatie die zij mij hebben toegestuurd en uw informatie ben ik tot de conclusie gekomen, dat de ze in die periode dat u bij de PSG heeft gewerkt de onderstaande regeling hanteerde en vandaar dat de indienstdatum van 9 januari 1985 bij het ABP toen op die manier via het salarissysteem is doorgegeven en dat u op basis hiervan pas pensioenpremie bent gaan betalen vanaf 9 januari 1985. Helaas kan ik er nu niet meer van maken.

   Met vriendelijke groet,

   Marian Paaij

   We hadden we de drempeltijd; die is per 01/01/1980 vervallen.

   Na de drempeltijd, werd in principe een ieder direct ambtenaar in de zin van de ABP-wet.
   Maar om knipperlichten te voorkomen, kwam er een minimum contract duur van 6 maanden.
   Bij een benoeming/arb.overeenkomst die niet LANGER is als 6 maanden, geen ambtenaar in de zin van de ABP-wet.
   (Art. 1a van het toenmalige uitzonderings KB ex art. B7 van de ABP-wet; art. 1a sub 3 gaat specifiek over onderwijs).
   Art. 1a is vervallen per 01/08/1994!!
   Vanaf dat moment dus direct verzekerd voor pensioen, met uitzondering van de nieuwe uitzonderingsregeling.

   In de bijlage alles wat ik heb mbt de ABP-wet.

   Kijk speciaal naar art. 1a van het toenmalige Uitz. KB ex art. B7; onderdeel van 19991123 AbpWET Uitz. KB en MinReg, zoals gold tot 01/08/1994. (geel gearceerd)

   Mijn conclusie op basis van arb.overeenkomst per 09/01/1984 en voor 6 maanden:
   Is feitelijk NIET voor langer dan zes maanden en speelt zich af in de periode tussen 01/01/1980 tot 01/08/1994, dus niet voor pensioen verzekerd.

   19 dagen geleden

   Geef een reactie