RegisterenInloggen
Ronald Wilschut
Ronald Wilschut
meer dan een maand geleden

Pensioen van overleden ex-partner

meer dan een maand geleden

Voor het goede begrip eerst wat feiten. Ik ben thans 66 jaar en sinds juni ontvang ik AOW. Vanaf 1978 tot mei 2000 ben ik getrouwd geweest. Mij ex-partner is in maart 2002 overleden.

In het grijze verleden heb ik kort gewerkt voor de SHV. De betreffende afdeling van SHV is overgenomen door accountantskantoor Van Dien en Co. Na ongeveer een jaar daar gewerkt te hebben ben ik in overheidsdienst getreden. Ik had mij niet gerealiseerd dat ik bij de SHV en Van Dien en Co pensioen had opgebouwd. Toentertijd is dat pensioen ondergebracht bij de Nationale Nederlanden.

Afgelopen 12 mei 2020 kreeg ik een brief van NN waarin mij gemeld werd dat ik recht had op een ( klein) pensioen van 273,35 bruto per jaar. In de betreffende brief kreeg ik de mogelijkheid dit pensioen af te kopen. Gezien het geringe bedrag heb ik daarvoor gekozen. Bij brief van 26 mei 2020 heeft NN dit bevestigd. Ondertussen is het bedrag ook uitgekeerd.

Echter op 8 juni 2020 kreeg ik wederom een brief van NN. Hierin staat het volgende vermeld, ik citeer: “ wij vernamen dat uw ex-partner, ( naam) is overleden in 2002. In deze brief kunt u meer informatie vinden over de invloed van het overlijden op uw pensioen.
De brief vervolgt met onder het kopje , situatie tot nu toe, “ uw ex-partner had recht op het partnerpensioen dat tot de einddatum van uw relatie is opgebouwd. Dit partnerpensioen werd op een aparte polis voor uw ex-partner gezet. Het verzekerde partnerpensioen dat op uw polis stond, werd hiermee verlaagd”.
De brief gaat onder het kopje “ nieuwe situatie” verder. Ik citeer verder “ Door het overlijden van uw ex-partner komt de aparte polis te vervallen. Hierdoor wordt uw partnerpensioen verhoogd. Na verhoging is het verzekerd partnerpensioen als volgt
Polisnummer …. verzekerdbedrag € 231,73 bruto per jaar. De brief geldt als bewijs van uw aanspraak. Wij adviseren u deze te bewaren”

Ik was hierdoor verrast. In de veronderstelling dat dit bovenop de mij door afkoop geëffectueerde pensioenuitkering kwam, heb ik gebeld met NN.
De volgende vragen heb ik gesteld. Kan dit pensioen ook worden afgekocht en hoeveel is dan het afkoopbedrag? En als ik dit kan afkopen kom ik dan niet in de problemen met de Belastingdienst in verband met eventuele revisierente , gezien het feit dat ik mijn deel al heb afgekocht?
Vanaf 16 juni 2020 heb ik zeven keer gebeld met NN ( de namen van de medewerkers heb ik genoteerd) Mij werd iedere keer verzekerd dat ik terug zou worden gebeld. Helaas is dat pas de laatste keer gebeurd.
Die meneer vertelde mij dat ik geen recht had op het deel van het partnerpensioen omdat tot 2000 de wet zo was dat partnerpensioen niet overging op de ex- partner.

Mijn vraag: klopt dit? Wil dit zeggen dat het deel dat oorspronkelijk toegewezen was aan mij ex-partner vervalt aan NN?
Kanttekening, het gaat om een klein bedrag per jaar van € 231,73 bruto. Het lijkt mij een leuk appeltje voor de NN als dit vaker voorkomt.

Graag uw opmerkingen en antwoorden
Vriendelijke groet
Ronald Wilschut

  • Ronald Wilschut
   meer dan een maand geleden

   Helaas heb ik geen reactie gehad op mijn vraag. Klopt het dat de wet veranderd is in 2000 en dat het pensioendeling van mijn overleden partner niet naar mij komt maar toevalt aan NN? Graag een reactie

   Ronald Wilschut

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • Ronald Wilschut
   meer dan een maand geleden

   Helaas heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag ook niet van uw redactie. Daarom nogmaals : is de pensioenwet in 2000 veranderd en geldt dat pensioenen van ex -partners die daarvoor zijn toegekend aan de ex-partner na het overlijden van die ex-partner niet worden uitgekeerd aan de vroegere echtgenoot. De brief van NN suggereert anders. Graag wil ik van uw horen. Een belletje is ook goed

   Vriendelijke groet
   Ronald wilschut

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie