RegisterenInloggen
Castor
Castor
16 dagen geleden

pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

16 dagen geleden

Ik ben niet arbeidsongeschikt uit dienst gegaan maar kort na de ingang van de WW ziek geworden en uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard. Heeft het zin om een beroep te doen op mijn pensioenfonds PNO voor opbouw van pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid?

  • Dagmar27
   16 dagen geleden

   Beste Castor,

   Als het dienstverband eindigt vóórdat de WAO of WIA ingaat, kon nog wel eens onduidelijkheid bestaan over de vraag of wel of geen recht bestaat op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Het begrip arbeidsongeschiktheid in de WAO/WIA ziet immers op de situatie waarin iemand door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet kan werken en staat los van de vraag of de wachttijd wel of niet doorlopen is. Doordat in deze casus voorwaarde was dat het deelnemerschap bestond op het moment van ingang van de WAO, bestond geen recht op premievrijstelling. Iemand met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar zou daarvoor dus nooit in aanmerking kunnen komen, simpelweg omdat de WAO/WIA pas ingaat nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. 

   Met de inwerkingtreding en de toepassing van het Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen kan deze situatie zich niet meer voordoen. Dan geldt immers dat de pensioenregeling waarin de werknemer deelnemer was op de eerste ziektedag, de premievrijstelling dekt tot de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die gold bij einde dienstverband.

   In uw situatie was u bij einde dienstverband VOLLEDIG ARBEIDSGESCHIKT (uw arbeidsongeschiktheid is immers ingegaan ten tijde van uw WW-uitkering) en derhalve bestaat géén recht op premievrije pensioenopbouw o.b.v. Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen.

   Sorry.

   16 dagen geleden

   Geef een reactie