Registeren Inloggen
xelA
xelA
meer dan een maand geleden

Politie int ruim 4,5 miljoen euro dankzij Corona

meer dan een maand geleden

Als vergunninghouder van een zgn. alarm/startpistool t.b.v. onze sportvereniging á €68, – per jaar kreeg ik in 2020 terecht een schrijven dat i.v.m. corona de verlenging en steekproef controles aan huis niet zouden plaatsvinden. Zodra het kon zouden we hiertoe alsnog een oproep krijgen. In heel 2021 geen oproep hiervoor gehad, terwijl er toch “corona vrije periodes” zijn geweest. In oktober 2021 wel een oproep gehad om verlenging 2021 op het politiebureau te realiseren. Dit is ook gebeurt á €68,-. Tot mijn verrassing ontving ik daarna nog een schrijven of ik ook nog even €68,- voor 2020 wil betalen. Hoezo? daar is toch geen werk voor geleverd en hoezo hebben wij als gebruikers geen coronabeperkingen gehad? In andere regio moest er direct na de reguliere verlenging 2021 ook voor 2020 direct per pin afgerekend worden. Je werd dus min of meer voor het blok gezet. Politie Noord Nederland had dit echter vergeten vandaar de nota achteraf. Ik heb al een brief gestuurd waarin ik mijn bezwaar uit tegen deze gang van zaken. Tot op heden nog geen reactie. Het gaat landelijk om ruim 70.000 vergunningen! iemand nog tips, want juridisch zal het naar ik aanneem wel dichtgetimmerd zijn, maar het verdient mijns inziens geen ethische schoonheidsprijs.

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Effe een vraag: heeft u in 2020 een vergunning gehad?
   Zo ja, dan bent u betalingsplichtig.
   Vergunningen worden geregistreerd/bijgehouden/gecotroleerd (dat hoeft niet fysiek) etc.

   meer dan een maand geleden
  • xelA
   meer dan een maand geleden

   Zoals ik al schreef is de vergunning d.d. 8 september 2020 i.v.m. corona middels een wijzigingsbesluit verlof WWM voor maximaal een jaar verlengd. Een brief dus te bewaren bij het verlof.
   Uit dit schrijven citeer ik het volgende: “zodra de coronamaatregelen voorbij zijn, u gevraagd zal worden de gebruikelijke bescheiden die voor een verlenging noodzakelijk zijn, alsnog aan te leveren en u op dat moment de leges voor de verlenging dient te voldoen. U ontvangt hierover nog bericht.” Helaas daarna niets meer gehoord en ook niet uitgenodigd in een corona vrije periode om 2020 af te ronden.
   Aangezien sinds 2019 het tarief kostendekkend (persoonlijk bescheiden aanleveren op bureau( schatting 10-15 minuten, controle aan huis van 1 á 2 agenten per huisbezoek ook circa 10-á 15 minuten )is vastgesteld lijkt mij € 68,- voor enkel een brief wel wat veel! Ik kan mij niet voor stellen dat de personen belast met deze vergunningen door de vrijgekomen tijd niet wat anders hebben gedaan. Het had de organisatie gesierd als ze bijv. gelijk met de uitnodiging voor 2021 geschreven hadden dat gezien de beperkte kosten voor 2020 er een sterk gereduceerd tarief voor dat jaar zou gelden. Maar ja, het lijkt erop dat overheidsinstanties doen waar ze zin in hebben. Categorie: 1 halen = 2 betalen. Die pet past mij in ieder geval niet.
   Ter overdenking: als u aan huis een reparatie aan een huishoudelijk apparaat laat uitvoeren, worden er vaak voorrijdkosten in rekening gebracht. Als de monteur een onderdeel vergeten heeft en een dag later weer voorrijd betaalt u toch geen 2 keer die kosten?

   meer dan een maand geleden
   • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
    meer dan een maand geleden

    U moet gewoon betalen, of u het leuk vindt of niet.
    Uw vergunning is in 2020 verlengd, de leges zijn u schriftelijk aangezegd etc.
    U heeft geen bezwaar of beroep aangetekend.
    U heeft uw vergunning niet ingeleverd.
    Het is niet aan u hoe in deze Covid-19 de Overheid hun werkzaamheden uitvoert.
    U baalt, weigert te accepteren: uw keuze maar u heeft héél weinig kans dat hetkwartje uw kant op valt.

    I.h.k.v. appels met appels vergelijken;
    Als ik een (parkeer)vergunnig heb maar deze niet gebruik (of kan gebruiken t.g.v. de Covid-19 pandemie) moet ik betalen of mijn vergunnig inleveren.
    Da’s balen maar ik accepteer deze handelswijze.

    Fijne feestdagen.

    meer dan een maand geleden