Registeren Inloggen
Peter Swolfs
Peter Swolfs
meer dan een maand geleden

Probleem doordat pensioenverzekeringen (PPI) bij het vaststellen van de Pensioenuitkering Pensioenopbouw uitgaan van de Pensioenrichtleeftijd (een fiscale parameter) ipv de pensioenleeftijd.

meer dan een maand geleden

Doordat pensioenverzekeringen (PPI) bij het vaststellen van de Pensioenuitkering Pensioenopbouw uitgaan van de Pensioenrichtleeftijd (een fiscale parameter) ipv de pensioenleeftijd = AOW leeftijd ontstaat er een ‘virtueel’ inkomensgat tussen de formele pensioenleeftijd en de door deze PPI verzekeringsmaatschappijen gehanteerde pensioenrichtleeftijd. Ondanks dat de overheid heeft aangegeven dat in het collectiefpensioencontract wel de pensioenleeftijd (= AOW leeftijd) gehanteerd moet worden. Doordat deze data’s verschillen en de pensioenrichtleeftijd in het ergste scenario geval wel 1,5 jaar later kan plaats vinden is op het overzicht ‘mijnPensioenoverzicht’ een inkomens verschil van tussen het moment van AOW-leeftijd en de door hen gehanteerde pensioenrichtleeftijd. Dit verschil kan soms aardig oplopen en in mijn geval wel € 1500,- euro netto. Hierdoor kan ik bijvoorbeeld geen nieuwe hypotheek afsluiten omdat deze geldverstrekkers bij ouderen en wel 10 jaar voor hun AOW/Pensioendatum een geschat inkomen wil hebben over de periode hierna en hiervoor juist gebruik maken van ‘mijnPensioenoverzicht’. Doordat er een ‘financieel’ gat is van soms wel 1,5 jaar kan er op basis van deze regels geen hypotheek verstrekt worden. De mogelijkheid om de keuze pensioendata nu alvast aan te passen zodat ‘fictief’ wel op AOW-leeftijd met pensioen gaat leidt tot een ‘kleine lawine’ aan brieven van de pensioen-verzekering om te tekenen voor deze keuze en wordt ook de definitieve waarde en rente-index vastgesteld, niet tekenen leidt tot het ‘resetten’ van de pensioendatum naar de eerdere datum (=pensioenrichtdatum). Het andere euvel is dat bij het zetten van de pensioendatum naar AOW-leeftijd dit niet direct wordt gesynchroniseerd naar de overheids-portal ‘mijnPensioenoverzicht’. Vindt maar eens per kwartaal plaats waardoor snel schakelen bij nieuwe hypotheek aanvragen niet mogelijk is. Ik beoordeel deze manier van handelen bij de Pensioenverzekering als onrechtmatig omdat mijn vrijheid van handelen zeer beperkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt. En dat niet voor een korte periode maar voor een zeer lange periode. Tevens is deze gang van zaken nimmer bekend gemaakt aan de polishouders waardoor niet alleen ik maar er velen zijn die niet bekend met dit fenomeen bij nadering van hun AOW-leeftijd hier dan achter komen. NB. Hun aangeboden oplossing was om voor deze periode dan maar door te werken tot de eerder genoemde pensioenrichtleeftijd is een ‘nonsens’ oplossing omdat dit a) meestal niet mogelijk is (besloten in CAO / AO),
b) doorwerken na je AOW-leeftijd door financiële instellingen als instabiel worden ervaren gezien de mogelijkheid van direct ontslag bij ziekte en er op dat moment geen inkomenszekerheid bestaat.
Mogelijk kan iemand vanuit jullie panel dit eens naar voren brengen of aangeven hoe ik dit kan oppakken richting de politiek.