RegisterenInloggen
opa-henk
opa-henk
29 dagen geleden

schuldhulpverlening

29 dagen geleden

Je hebt via de rechter schuldhulpverlening gekregen met een bewindvoerder.
Ben je dan na 3 jaar schuldenvrij ? Of kan een zorgverzekeraar nog steeds een openstaande schuld vorderen ?

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   29 dagen geleden

   Opa-Henk,

   O.b.v. uw summiere omschrijving ga ik er vanuit dat er (nog)geen sprake is van Wsnp maar van Mnsp.

   Schuldhulpverlening in Nederland, ook bekend als minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp), omvat een traject waarin individuen geholpen worden om een problematische situatie met langdurige financiële schulden te stabiliseren.
   Daarbij kan gewerkt worden aan budgetbeheer, gedragsverandering en aflossing en gedeeltelijk kwijtschelding van schulden (schuldsanering).
   De schuldhulpverlening verloopt via de gemeente en wordt bekostigd uit belastinggeld, dit is verankerd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

   Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling moet de schuldenaar voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden kunnen onder andere zijn het niet maken van nieuwe schulden, het tijdig betalen van vaste lasten, voltijds te gaan werken, goederen van waarde te verkopen en maximale financiële capaciteit in zetten voor aflossing van de schulden.

   Budgetbeheer kan als voorwaarde worden gesteld voor schuldhulpverlening, verplicht zijn op basis van de Wet Werk en Inkomen (WWB) of op vrijwillige basis. Het inkomen vloeit naar een rekening die wordt beheerd door de instantie die het budgetbeheer uitvoert. De hulpvrager machtigt de beherende instantie om geld te reserveren voor aflossing van schulden en om vaste lasten en rekeningen te betalen.
   De schuldenaar krijgt een bankpas of chippas met beperkte opnamemogelijkheid.
   Er kan worden afgesproken welke betalingen de budgetbeheerder doet en welke de hulpvrager.
   De verantwoordelijkheid voor de uitgaven liggen bij hulpvrager alleen de uitvoering wordt door de budgetbeheerder verzorgd.

   Tijdens het traject worden de persoonlijke situatie van de schuldenaar en alle baten en schulden geïnventariseerd door een schuldhulpverlener. Op basis van het beschikbare vermogen en inkomen van de schuldenaar wordt een saneringsplan opgesteld en een voorstel tot minnelijke regeling aan de schuldeisers gedaan. Dit voorstel betreft vaak het betalen van een af te spreken percentage van het openstaande schuldbedrag, ineens of in termijnen, waarna het restant door de schuldeiser wordt kwijtgescholden tegen ‘finale kwijting’. Bij preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst wordt een hoger percentage aangeboden.

   Als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel ter finale kwijting en de schuldenaar voldoet gedurende de afgesproken periode aan alle voorwaarden van de schuldhulpverlening dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden na verloop van deze termijn, meestal drie jaar.

   Mochten de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel ter finale kwijting dan kan er een dwangakkoord worden opgelegd of kan de schuldenaar een aanvraag voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) doen.

   Bron: wikipedia-Schuldhulpverlening

   29 dagen geleden

   Geef een reactie