RegisterenInloggen
PeterK
PeterK
10 dagen geleden

UWV

10 dagen geleden

Ik krijg € 250 per maand ziektegeld en een toelage van € 140 hoe kan dat .
Ik heb het al 25 keer gevraagd aan het UWV maar ze kunnen mij dat niet vertellen of willen het niet zeggen.
Ik wil weten wat mijn rechten hier verder zijn.

  • Dagmar27
   10 dagen geleden

   PeterK,

   Ik ken uw zaak niet maar zal toch proberen e.e.a. te verduidelijken.
   Werknemers die in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering worden ook wel vangnetters genoemd.
   Het gaat om de volgende groepen werknemers:
   Werknemers met een fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiairs of provisiewerkers) die ziek worden.
   (Tijdelijke) werknemers die ziek uit dienst gaan.
   Werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenoemde nawerking).
   Uitzendkrachten met een uitzendbeding (d.w.z. geen vast contract met het uitzendbureau) die ziek worden.
   Oproep- en invalkrachten zonder arbeidscontract die ziek worden.
   Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie.
   Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling.
   Werknemers die onder een no-riskpolis vallen (zoals werknemers met een ziekte of handicap).

   U geeft aan ziektegeld ad € 250 (bruto? netto?) te ontvangen van het UWV; het gaat wsch een uitkering krachtens de Ziektewet (ZW) van het UWV, 70% op uw (laatste) dagloon.

   De toelage ad € 140 (bruto? netto?)die u ontvangt van het UWV is wsch een uitkering krachtens de Toeslagenwet (TW). Deze toeslag vult uw (gezins)inkomen (deels) aan tot het voor u geldend (gezins)minimum.

   Ik moet een behoorlijke slag om de arm houden, omdat dit echt per situatie apart getoetst moet worden en ik v.w.b. u echt te weinig info heb om u exact te kunnen informeren?

   Hoe ik het weet? Heb jaren bij een voorloper van het UWV gewerkt en een specifieke opleiding gevolgd (incl.diploma).

   Ik hoop dat ik u i.i.g. íets van duidelijkheid heb kunnen bieden.
   Dagmar

   10 dagen geleden

   Geef een reactie