Registeren Inloggen
mirjam pennings
mirjam pennings
meer dan een maand geleden

vakantiereis met bolderman reizen

meer dan een maand geleden

ik heb een reis geboekt met bolderman reizen naar portugal en heb steeds contact met hun gehad of die wel door zou gaan, ik had dan ook nog niet betaald, ze verzekerden mij dat die door zou gaan op 8 september aanstaande, endat ik voor 11 augustus de hele reis moest betalen, ik heb dat gedaan, en kreeg op 13 augustus te horen dat de reis geannuleerd was en dat ik een voucher krijg, ik heb hun laten weten dat ik mijn geld per direct terug wil en niet akkord ga met een voucher, ze beroepen zich er nu op dat ik mijn geld wel terug krijg maar dat kan 12 maanden duren, dat hun reisorganisatie hierdoor in de problemen kan kan komen, vandaar die voucher, maar ik heb hun ook verteld dat ik van een uitkering rond moet komen en dat zij mijn financiele situatie ook niet kennen, mag dit zomaar mij op 11 augustus laten betalen en op 13 augustus annuleren, terwijl ze geweten moeten hebben dat deze reis niet door zou gaan, daar je in portugal al lange tijd niet meer dan met 20 personen bij elkaar mag zijn, dit is toch pure oplichterij.

  • DiDeRu
   meer dan een maand geleden

   Wij hadden 2 febr. een reis geboekt naar Barcelona met vertrek datum 31 aug. 2020.
   6 weken voor vertrek had de reis betaald moeten zijn.
   Daar de reizen naar Barcelona alle tot dan toe niet gereden zijn heb ik niet betaald.
   Een herinnering volgde.
   Ik heb toen contact gehad met Bolderman en mij werd verteld dat er voor de reis van 31 aug. nog geen beslissing was genomen over het vertrek en dat ik daarom de reissom moest voldoen.
   24 juli heb ik betaald en 5 aug, kreeg ik het bericht dat de reis zoals verwacht niet door ging.
   Ik heb meteen gebeld dat ik het geld terug wilde.
   Dat kon alleen via een E-mail werd mij verteld.
   Meteen een mail gestuurd maar inplaats van een reactie op mijn mail kreeg ik een voucher.
   Ook hier meteen weer telefonisch op gereageerd waarop ik te horen kreeg dat ik er wel recht op had maar dat het ministerie de reis organisaties toestemming hadden gegeven om met vouchers te gaan werken.
   In reactie op mijn mail en mijn weigering van de voucher ontving ik 2 maal de een mail.

   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw email van 5 augustus jl., waarin u aan geeft de voucher niet te accepteren, maar een contante uitbetaling van uw (aan)betaalde reissom wenst. Graag geven wij hier antwoord op.

   Onder normale omstandigheden betalen wij conform de voorwaarden, bij een reis die geannuleerd moet worden om redenen die niet aan de reiziger zijn toe te rekenen, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen de reissom terug. De huidige omstandigheden zijn echter zeer uitzonderlijk. De corona-pandemie is overmacht voor iedereen en wij hebben, net als alle andere reisorganisaties, helaas moeten besluiten om nagenoeg al onze reizen te annuleren. Dat betekent dat er grote druk is ontstaan op de liquiditeit van de toeristische de sector en dus ook op die van ons. Dit met name omdat, zoals u zult begrijpen, er op dit moment vrijwel geen inkomsten zijn, terwijl er al veel aanbetalingen zijn gedaan aan dienstverleners voor dit zomerseizoen en de vaste lasten doorlopen.

   Wij erkennen dat u een vorderingsrecht op ons heeft ter omvang van de door u (aan)betaalde reis. U moet zich echter ook realiseren dat u niet de enige bent met zo’n vordering. Als wij op dit moment alle (aan)betaalde reissommen terug zouden moeten betalen van de geannuleerde reizen, dan is het niet ondenkbaar dat wij in acute financiële problemen zouden komen. Daarnaast is uw (contante) vordering niet gedekt door een garantiefonds of verzekering.

   Door ANVR en SGR is daarom bedacht dat het aanbieden van een voucher (juridisch gezien een waardebon) voor zowel u als reiziger als voor ons als reisorganisatie een goede zaak is en recht doet aan de belangen van ons beiden. SGR heeft op 16 maart 2020 besloten om, in afwijking van de normale regels, de zogenaamde Corona-voucher onder dekking van het garantiefonds te brengen. Deze SGR-dekking blijft 12 maanden na afgifte bestaan en kunt u uiteindelijk geen andere reis binnen deze periode boeken, dan krijgt u uw geld terug. Hetzij van ons, maar mochten wij eventueel in deze 12 maanden failliet gaan, dan van SGR. U kunt op zijn vroegst 6 maanden na de uitgiftedatum een verzoek tot uitbetaling bij ons indienen.

   Met de Corona-voucher komen wij als touroperator niet in acute financiële problemen en uw reissom is door de dekking van SGR veilig gesteld. Ook de overheid acht de SGR-voucher alleszins redelijk en consumentenorganisaties spreken zich, in het belang van de consument, eveneens positief uit over deze voucher. De ANVR schrijft hier het volgende over:
   Zowel Economische Zaken (EZ) als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondersteunen het initiatief van ANVR en SGR om bij annulering van reizen vanwege de coronacrisis een Corona-voucher aan de klant te geven als tegoed voor een nieuwe reis of terugbetaling van de betaalde reissom op een latere datum. Op deze voucher is SGR-garantie van toepassing, terwijl op een vordering van de geannuleerde reissom deze dekking vervalt.
   Als de reiziger uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, is de reisaanbieder die de voucher heeft verstrekt verplicht de volledige waarde terug te betalen, uiterlijk aan het eind van de SGR-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte, maar niet eerder dan na 6 maanden na de uitgifte van de voucher.
   Uiteraard kunt u uw vordering voorleggen aan een rechter, maar dat betekent dat u waarschijnlijk pas over 6 à 9 maanden een beslissing krijgt. Bovendien wijzen wij u erop dat onder deze zeer uitzonderlijke omstandigheden (de coronacrisis) het nog maar de vraag is of een rechter het wel zo redelijk vindt dat u op stel en sprong betaling wil afdwingen, daar waar in Nederland toch door alle partijen wordt verzocht om voorzichtig om te gaan bij het incasseren van vorderingen in deze, voor iedereen maar voor reisorganisaties in het bijzonder, moeilijke periode.

   Vertrouwende u met deze e-mail van dienst te zijn geweest.

   Met vriendelijke groet / Mit freundlichen Grüßen / With kind regards,

   meer dan een maand geleden