RegisterenInloggen
Majokl
Majokl
14 dagen geleden

Veranderde belastingregel Saldolijfrente-methode

14 dagen geleden

In 1996 heb ik via de bank (ABNAMRO) een Saldo-lijfrente polis afgesloten. Deze polis behelst een duidelijke levenslange overeenkomst. Bij het afsluiten hiervan kon ik ervan uitgaan, dat mijn oude dag verzorgd zou kunnen verlopen.
Wat schetste mijn verbazing: in 2001 ontving ik een bericht, dat de wet omtrent de saldo-lijfrente was veranderd / aangepast. Dit bericht ontving ik op 17-07-2001.
Citaat: “Direct mogelijk 1,2% jaarlijks gaan betalen of over 20 jaar afrekenen”.
Ik dacht: “Dit is een vergissing, kan niet voor mij bedoeld zijn, ik heb immers een contract. Bovendien leef ik over 20 jaar nog?”
Op 20-07-2020 ontving ik een brief met de aankomende afrekening over een bedrag van €235.444,91!
Opnieuw de gedachte: “Dit kan niet waar zijn”.
Dan blijkt het dus wel degelijk het geval te zijn. Naar aanleiding hiervan contact gezocht met een belastingadviseur. Ook voor hem was dit nieuw en hij had nog niet met iets dergelijks te maken gehad. (En dit heeft vanzelfsprekend kosten met zich meegebracht.)
De aanslag van de Belastingdienst is uitgekomen op €102.374,–
A.g.v. een en ander heb ik een hypotheek moeten afsluiten om dit te betalen, met natuurlijk ook weer de nodige extra kosten. (Nog een gelukje, dat ik dit heb kúnnen krijgen, over de waarde van mijn woning).
Dat regels en wetten veranderen is een vanzelfsprekend iets, maar hoe is het mogelijk, dat een veranderde wet óók geldt voor reeds afgesloten – in dit geval dus vóór januari 2001 – contracten.
Dus éénzijdig het contract verbreken!

Voor mij is het nu dus wel geregeld, maar het feit blijft mij behoorlijk dwarszitten: de oudedagsvoorziening is hierdoor in een heel andere situatie terecht gekomen, iets wat je bij het begin van het aangaan van de Saldolijfrente-methode nooit had kunnen bevroeden.

Mijn vraag is dus een simpele: “Kan dit zomaar?” De kwestie is echter helemaal niet simpel en brengt mensen in verwarring.
En het bestaat bijna niet, dat ik de enige ben, die is geconfronteerd met zo’n vervelende kwestie.

Ik zie uit naar uw antwoord.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Mary Kleijwegt,
Den Haag

Email: m.j.kleijwegt.2@gmail.com

  • SuperBitch
   14 dagen geleden

   M.b.t. belastingen;
   Uitkeringen uit lijfrente (geldt ook voor gouden handdruk) worden gezien als inkomen en worden belast in box 1.
   Over uw inkomen betaalt u belasting tegen een oplopend (progressief) tarief met 4 belastingschijven.
   Het moment van uitkering bepaalt de hoogte van de belasting.

   By the way;
   Is die €235.444,91 aan u uitgekeerd en ontving u van de Belastingdienst een aanslag van
   €102.374,–?
   Zo ja, dan houdt u dus zo’n € 103.000 netto over .
   En kunt u een “middelingsverzoek ” indienen bij de Belastingdienst.
   Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op.
   De uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting.
   Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen?
   En is het verschil groter dan € 545?
   Dan kunt u belasting terugkrijgen.
   U komt daarvoor in aanmerking als u voldoet aan een aantal voorwaarden.
   Zie Belastingdienst: Home>Werk en inkomen>Bijzondere situaties>Middeling sterk wisselende inkomens>Hoe werkt middeling?

   14 dagen geleden

   Geef een reactie