RegisterenInloggen
WillemW
WillemW
meer dan een maand geleden

Verkeerd -niet werkend- product geleverd; geen oplossing maar maandenlang touwtrekkerij

meer dan een maand geleden

Ik heb PAX Raamdecoratie € 380,- betaald voor een NIET WERKENDE dubbele jalouzie (verduistering/zonwerking).
https://www.paxraamdecoratie.nl/

De constructie bleek af te wijken van de handleidingen (online plus bijgeleverd, en ook tussen die 2 zat al een verschil in maatvoering); de jaloezie is niet te monteren met bijgeleverd materiaal/instructies.
De uiterst vriendelijke en correcte dames van de klantenservice betuigen mij veel spijt en medeleven, maar ik ben nu al 2 maanden (!!!) met hen bezig om de kwestie op te lossen. Allerlei beloftes worden steeds opnieuw niet waargemaakt.
Het product is retour naar de leverancier gegaan maar ik had al aangegeven dat ik daar weinig vertrouwqen in had, en ja hoor; exact hetzelfde product met verkeerde handleiding wordt opnieuw geleverd.
Ik heb toen voorgesteld hun monteur de montage te laten doen: als het aan mij lag zou ik dat betalen, maar als het inderdaad een ander product was zouden zij dat betalen. De monteur heeft bevestigd dat hij de jaloezie zo ook niet monteren kan. Sindsdien wachten we alweer 2 weken op verder uitsluitsel…
Ik heb nu mijn geld terug geëist.

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Gang van zaken:

   Wanneer u een rechtsgeldige overeenkomst sluit, gaat u ervan uit dat de overeenkomst netjes wordt nagekomen van beide kanten en dat er geen problemen ontstaan. Toch is het zo dat er een defect c.q. onjuist gefabriceerd product is geleverd.

   Voor deze gevallen heeft de wetgever daarom, onder voorwaarden de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden in de wet opgenomen.

   De wet zegt hierover dat ontbinding altijd mogelijk is wanneer een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst tekort is geschoten. Dat moet wel een duidelijke tekortkoming zijn, het ontbinden van een overeenkomst kan niet gegrond zijn op een geringe tekortkoming die de ontbinding niet rechtvaardigt. Ook wanneer het een tekortkoming van bijzondere aard betreft, is het ontbinden van de overeenkomst enkel mogelijk wanneer deze tekortkoming (vergeleken met de gevolgen van de ontbinding) de ontbinding rechtvaardigt. Er moet dus een duidelijke tekortkoming zijn.

   Daarnaast is de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst er in sommige gevallen pas nadat de wederpartij in ‘verzuim’ is.

   Niet blijvend of tijdelijk onmogelijk: eerst verzuim, dan pas overeenkomst ontbinden
   Wanneer de nakoming van de overeenkomst niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, is de nakoming dus nog gewoon mogelijk. In dat geval is het niet mogelijk om direct te ontbinden. Eerst moet de leverancier in verzuim zijn.
   Dit verzuim treedt in een dergelijk geval automatisch in wanneer er een ‘harde deadline’ is gemist of wanneer de tegenpartij laat blijken dat hij niet meer nakomt. In een dergelijk geval kunt u direct overgegaan tot het ontbinden van de overeenkomst. Hoewel de wet slechts een paar gevallen opnoemt, kan het ook zo zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ingebrekestelling nodig is voor verzuim. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer al vaak geklaagd is over het product of wanneer de schuldenaar met opzet niet correct nakomt.

   Treedt het verzuim niet automatisch in, dan moet de wederpartij in gebreke worden gesteld om het ontbinden van de overeenkomst te kunnen rechtvaardigen. In dat geval moet de wederpartij een redelijke termijn worden gegeven om alsnog na te komen. Dit kan gebeuren door een simpele brief te sturen met een aanmaning om aan de overeenkomst te voldoen. Wordt niet voldaan na de ingebrekestelling, dan kan alsnog worden overgegaan tot het ontbinden van de overeenkomst.

   Het mondeling ontbinden van een overeenkomst kan niet, want een overeenkomst ontbinden is iets dat schriftelijk moet gebeuren. Is dat gebeurd, dan vervallen alle verplichtingen die de partijen over en weer hebben.

   Er ontstaat een ongedaanmakingsverbintenis bij het ontbinden van een overeenkomst.
   Dat houdt in dat alle leveringen en betalingen ongedaan moeten worden gemaakt.
   De goederen moeten teruggegeven worden en het geld moet teruggestort worden.

   Als de wederpartij het er mee eens is, zal hij waarschijnlijk een gerechtelijke procedure opstarten. Heeft degene die de overeenkomst heeft ontbonden wél al betaald of geleverd, dan heeft hij een probleem, want de wederpartij zal niet willen meewerken aan teruggave.
   In dat geval kan ook een gerechtelijke procedure worden opgestart.
   In beide gevallen is het verstandig om een jurist om bijstand te vragen.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • WillemW
   meer dan een maand geleden

   Uiteindelijk, na maandenlange touwtrekkerij en (opvallend!) daags na plaatsen van diverse negatieve reviews, krijg ik mijn geld terug. Uiteindelijk dus wel correct opgelost.
   Maar het heeft veel te lang geduurd en al die tijd zit ik zonder en kan ik nu pas op zoek naar een alternatief product.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

   • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
    meer dan een maand geleden

    WillemW,
    U heeft uiteindelijk uw geld terug.
    Dat is uw verdienste.
    Het is natuurlijk super frustreren dat u pas geld terug kreeg toen u negatieve reviews plaatste.
    U durfde het, velen durven het niet en hun geld blijft in de zakken van de beroerde leverancier zitten.
    I.i.g. kunt u nu op zoek naar een alternatief bij een betrouwbaar(der) bedrijf.

    Succes met uw zoektocht.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie