Registeren Inloggen
Lop581
Lop581
meer dan een maand geleden

Verklaring niet afgetrokken premies

meer dan een maand geleden

Ik heb in 2014 een aanvraag ingediend bij de belastingdienst voor een
verklaring niet afgetrokken premies of bedragen van Lijfrente met een ingangsdatum van juni 1997.
Ik kon geen bewijsstukken meer overleggen over de jaren 1997 t/m 2000,
waarmee ik zou kunnen aantonen dat de premies niet in aftrek zijn gekomen. Dat gaat te ver terug voor mijn archief. Wel van 2001 tot 2012. Het aftrekken van de premies was ook nooit onze bedoeling maar is een paar keer misgegaan, 2001 en 2002. Dat kon ik wel aantonen.

Ik had gehoopt dat de belastingdienst over die ontbrekende bewijsstukken zou beschikken. Echter, bleek dat de belastingdienst hier, als gevolg van Europese wetgeving, niet meer over mag beschikken. Dat is natuurlijk triest en frustrerend zeker als de Nederlandse belastingbetaler daardoor gedupeerd wordt. Mag je verlangen van de belastingbetalers dat zij de belastinggegevens over een periode van meer dan 10 jaar bewaren? Van de belastingdienst zou je dit in mijn beleving wel mogen verlangen.

Door het niet kunnen aantonen dat de premies in aftrek zijn gekomen kost mij dat ca. € 3000,- over de komende jaarlijkse uitkeringen. Dat zijn zuur verdiende en gespaarde centjes. Je zou mogen verwachten dat in het geval beide partijen, belastingdienst/belastingbetaler, niet meer de benodigde bewijsstukken kunnen overleggen het voordeel van de twijfel bij de belastingbetaler komt te liggen.

Ik vraag mij in alle redelijkheid af of dit zomaar kan. Het voelt onrechtvaardig.

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Kijk eens op de site van moneywise.
   Artikel: Lijfrentepremie niet afgetrokken.
   Van: Jochem Kessens
   Jochem is medeoprichter van Moneywise en weet veel van financiële producten waaronder lijfrente.

   meer dan een maand geleden