RegisterenInloggen
hildeenkoos
hildeenkoos
meer dan een maand geleden

visa card blokkade

meer dan een maand geleden

Al 40 jr in bezit van een anwb visa card. Nu omdat ik 70jr ben blijkt ons inkomen ineens niet meer voldoende en wordt de card geblokkeerd.
Vanaf 65jr AOW en pensioen .Is dit correct?

  • Anoniem
   meer dan een maand geleden

   Hildeenkoos,

   Iemand van 70 jaar kan nog een nieuwe creditcard aanvragen of de oude kaart verlengen wanneer deze de verloopdatum bereikt, zelfs als als 80-plusser kan men nog van een creditcard gebruikmaken.

   Dit geldt voor de Visa World Card, de Mastercard Classic of een creditcard van de ANWB .

   Voor deze bekende creditcards, die allemaal worden uitgegeven door Nederlands grootste creditcardmaatschappij ICS, geldt geen maximumleeftijd.

   Wel een spelbreker kan het inkomen en de financiële situatie zijn.
   Om in aanmerking te komen (en te blijven) voor een normale creditcard van ICS moet u elke maand minstens 1.150 euro netto overhouden na aftrek van uw huur of hypotheeklasten.

   Met alleen een AOW-uitkering komt u er dus meestal niet.
   U heeft vrijwel zeker ook een aanvullend pensioen nodig.

   Ik raad u aan om eens te kijken of u minstens 1.150 euro netto overhoudt na aftrek van uw huur of hypotheeklasten.
   Zo ja, treedt met de creditcardverstrekker in contact en overleg uw bewijzen: de blokkade is immers onterecht.
   Zo neen, dan is o.g.v. de regels van ICS de blokkade terecht (helaas, want zij weten niet wat u nog voor andere financiële armslag heeft).

   Succes!

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • Ton Kuijler
   meer dan een maand geleden

   ICS is verplicht om het ledenbestand opnieuw een opgave te laten doen van alle inkomsten en uitgaven, dat heb ik gedaan en was het niet voldoende duidelijk (mijn opgave) ICS stuurde mij een mail waarin ik moest bewijzen dat er voldoende binnenkwam.
   Ik heb daar als reactie over gebeld en gezegd dat ik daar helemaal geen zin in had, ik zei ook dat er altijd geld op die kaart stond, daar hadden ze niets mee te maken ik moest het opgeven anders zouden zij de kaart blokkeren.
   Ik zei doe dat maar en maak gelijk dat wat er opstaat direct over naar mijn bankrekening, dat was ergens in de 1800 euro die hadden we alvast gereserveerd als er zich calamiteiten zouden voordoen, ik ben waarschijnlijk onder verzekerd op mijn begrafenis polis.
   Het heeft ruim een maand geduurd voor het geregeld was, ik ben in die maand vaak lastig gevallen met mail en post.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

   • Anoniem
    meer dan een maand geleden

    Dus:
    U heeft een opgave gedaan aan ICS waarvan er onvoldoende bewijs was dat u minstens 1.150 euro netto overhoudt na aftrek van uw huur of hypotheeklasten; daarom heeft ICS om extra info gevraagd.
    Dat zinde u niet, dus u heeft zélf besloten niet te voldoen aan de voorwaarden.
    Let wel: met een creditcard kunt u op krediet kopen, dus eigenlijk op afbetaling.
    Dan moet ú dus úw kredietwaardigheid onomstotelijk bewijzen.
    Als ú dit onvoldoende doet en ú weigert extra info te verstrekken over uw kredietwaardigheid, heeft ICS alle recht uw card op te zeggen.
    Het saldo wordt in de regel 5 tot 7 werkdagen nadat uw nieuwe rekeningoverzicht online staat teruggestort.
    Dit is duidelijk een kwestie van jammer maar helaas (en ik laat het aan u over om een schuldige aan te wijzen zónder úw eigen handelswijze in deze uit het oog te verliezen).

    Wellicht kunt u elders een creditcard aanvragen (maar ook daar zult u uw kredietwaardigheid onomstotelijk moeten bewijzen).

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Ton Kuijler
    meer dan een maand geleden

    Ik heb keurig naar waarheid de papieren ingevuld, dat was dus niet voldoende, hadden zij direct gevraagd naar bewijzen hadden zij die gekregen of misschien niet, maar dat laat ik in het midden.
    Sinds jaren stond er tussen de 6000 en 2000 euro op die rekening, ga je dan om meer gegevens vragen is het jammer dan, bij mijn bank kan ik ook geld opzij zetten.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Anoniem
    meer dan een maand geleden

    Succes met het zoeken naar een bank die uw kredietwaardigheid zonder al te veel bewijs accepteert op uw leeftijd.
    En bedenk dat het storten van grote sommen geld niet meer klakkeloos mag worden geaccepteerd door een bank o.b.v. Wwft én een aantal banken hier kosten voor in rekening brengen: dus uw Visaspaargeld overboeken brengt risico’s met zich mee.
    By the way: u bent/was echt niet de enige die spaart/spaarde bij de Visa, dat was nl.heel lang aantrekkelijker als bij de bank qua rente%.
    Ik deed/doe het ook en was/ben dik tevreden over ICS.

    Succes met het zoeken naar een geldinstelling die voldoet aan uw eisen.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Ton Kuijler
    meer dan een maand geleden

    ***Succes met het zoeken naar een geldinstelling die voldoet aan uw eisen.***
    Volgens mij als je een rekening opent bij visa staat daar een rekening bij een bank naast, m.a.w ik hoef geen andere bank te zoeken, toen de bruine envelopjes het einde naderden was je verplicht om een bankrekening te openen. Zolang zit ik al bij dezelfde bank waar ik mijn 1e rekening opende.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Anoniem
    meer dan een maand geleden

    I.d.d. moest een bankrekening ernaast hebben maar u moest ook toen aantonen dat uw maandinkomen voldoende was voorhet verkrijgen van uw credit card,
    De creditcard die u had was nl.onlosmakelijk verbonden met de creditcardmaatschappij ICS.

    International Card Services B.V. (ICS) is een Nederlandse creditcard uitgever. ICS is de grootste uitgever in Nederland van de Visa creditcards. ICS geeft ook MasterCard uit. ICS geeft zowel direct aan consumenten kaarten uit als in samenwerking met derden. Voorbeeld van deze co-branded kaartenie met derden worden uitgegeven is de ANWB Visa card Tegenwoordig is ICS een onderdeel van ABN AMRO en dus indirect in handen van de Nederlandse overheid.

    U heeft nl.bij het aangaan van de overeenkomst met ICS geaccordeerd dat het openstaande bedrag van uw bankrekening kon cq. mocht (aldanniet automatisch) worden afgeschreven.
    Elke uitgave werd pas aan het eind van de maand aan u in rekening gebracht door ICS.
    ICS schoot u elke betaling voor.
    ICS stuurde u aan het eind van de maand een rekening (laatstelijk veelal via internet) met alle betalingen die u had gedaan met uw creditcard.
    U kon die rekening meteen helemaal voldoen, binnen een aantal dagen na ontvangst of werd automatisch geïnd van uw bankrekening indien u hiervoor een machtiging had afgegeven of in mindering gebracht op uw spaarsaldo van uw creditcard (en kwam er dus geen andere bankinstelling aan te pas).
    In deze situaties kostte het voorschieten door ICS u niets.
    U maakte dan eigenlijk gebruik van een heel korte, renteloze lening.

    Indien u het financieel niet uitkwam kon u gebruik maken van flexibel aflossen: u kon de maandelijkse creditcardrekening soms in delen terugbetalen. U was dan wel (een hoge) rente verschuldigd; dit was in 2020 10% effectief op jaarbasis. En u was verplicht u minimaal 2,5% van het openstaande saldo, met een minimum van € 20,-, aan ICS te betalen (ingangsdatum card <2019).

    Bovendien zijn bij veel creditcards alle aankopen die de klant ermee doet verzekerd tegen verlies of beschadiging, soms wel een jaar lang; aankopen via de bank zijn dit niet.

    Een bankrekening bij een bank hebben is (veelal) niet gelijk aan het hebben van een doorlopend krediet, lening of een creditcard met een bestedingslimiet.

    Geoorloofd rood staan op een bankrekening is renteplichtig; per bank varieert de ingangsdatum van direct tot 3 dagen na de ingangsdatum van rood staan.
    De rente voor rood staan is ook bij de bank hoog; tussen de 9 en 13% effectief op jaarbasis (2020).
    Voor klanten die langdurig of een groot bedrag rood staan, is het vaak goedkoper om een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten.
    Banken stellen leeftijdsbeperkingen (was 65 jaar, nu 70 jaar) bij leningen en rood staan op de bankrekening. Ze gaan er wel iets ruimhartiger mee om dan vroeger.

    De bank kan een toets doen van uw inkomen: u dient hier volledig aan mee te werken. Bij de meeste banken vanaf een bepaalde leeftijd (vanaf 65 jaar maar zeker vanaf 70 jaar) niet meer dan één maandinkomen rood staan.
    Voor andere kredieten kun je als 75-plusser praktisch nergens meer terecht. Wie op hogere leeftijd nog een auto wil kopen, moet genoeg spaargeld hebben liggen. Informeer uzelf tijdig. Vanaf 65 jaar beginnen de loketten zich te sluiten. dan een hypotheek kunt u als 75-plusser praktisch nergens meer terecht. Wie op hogere leeftijd nog een auto wil kopen, moet genoeg spaargeld hebben liggen. Soms al vanaf 65 jaar maar zeker vanaf 70 jaar beginnen de bankloketten zich te sluiten voor u.

    Daarom wenste ik u “Succes met het zoeken naar een geldinstelling die voldoet aan uw eisen”, omdat banken ook extra eisen cq. een nieuwe inkomenstoets doen vanaf 65 jaar maar zeker vanaf 70 jaar (zelfs als u al jaar en dag klant bent en/of kredietfaciliteiten ooit toegekend heeft gekregen).

    Enfin, u bent boos op ICS/Visa en nu ook op mij.
    Ik zit er niet mee, ik heb uw “probleem” niet.
    Ik ben gewogen o.b.v. de door mij verstrekte gegevens en NIET te licht bevonden door ICS.
    Ik was/ben dik tevreden over ICS.

    N.b. zowel een creditcard als de mogelijkheid om rood te staan bij een bank wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), ook als u er geen gebruik van maakt. Dit geldt voor alle kredieten van meer dan €250 met een looptijd van langer dan 1 maand. 

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Ton Kuijler
    meer dan een maand geleden

    Dagmar27, waar haal je het vandaan dat ik boos ben, ik was hooguit gepikeerd dat ik volledig met mijn billen bloot moest voor ICS en heb de simpelste weg genomen die er was, weg met die VISA card.
    Wat ik met de rest van jouw verhaal moet Joost mag het weten, ik ben dus niet van plan om nog een keer te reageren daarom heb ik hier beneden het vinkje weggehaald

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie