Registeren Inloggen
N Barendse
N Barendse
meer dan een maand geleden

Voorlopige aanslag 2022 belastingdienst

meer dan een maand geleden

De voorlopige aanslag 2022 heb ik, met in het achterhoofd de uitspraak van de Hoge Raad inzake de spaartegoeden, eens bekeken. Ik constateer dat de berekeningswijze met betrekking tot de berekening van de aanslag box 3, op het aanpassen van de belastingvrije voet na, niet of nauwelijks is aangepast. Dit betekent dat voor spaartegoeden boven betreffend bedrag nog steeds met een fictieve rente wordt gerekend en mede in de voorlopige aanslag worden meegenomen. De vraag is of de belastingdienst hiermee voorbijgaat aan betreffende uitspraak ( die uiteindelijk meer generiek dan specifiek (2017/2018) zal uitpakken) en derhalve min of meer “illegaal” opereert ?

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   De Hoge Raad heeft besloten dat de belasting moet worden berekend over het daadwerkelijk genoten inkomen uit het vermogen in box 3 en niet over het forfaitaire rendement.

   Box 3-systeem
   Het box 3-stelsel is in 2001 geïntroduceerd. Er was tot 2017 sprake van een forfaitair rendement van 4%. Het belastingtarief was toen 30% en dat resulteerde in een heffing over het vermogen van 1,2%. Vooral door de steeds lagere rente op spaargeld is dat systeem in 2017 aangepast en zijn er drie schijven ingevoerd met elk een eigen forfaitair rendement. Dat forfaitaire rendement wordt ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van het rendement op spaargeld en beleggingen. Voor het vermogen boven € 1 miljoen is dat forfaitaire rendement 5,69%. In 2021 is het tarief van box 3 verhoogd van 30% naar 31%. Per saldo is de heffing over het vermogen boven € 1 miljoen nu 1,76%.

   tot 2017 geldende systeem niet door de beugel kon, maar liet het aan de wetgever over om het systeem aan te passen. Alleen als een belastingplichtige werd geconfronteerd met een individuele en buitensporige last was de rechter de afgelopen jaren bereid om in te grijpen. Door de aanpassing van het box 3-stelsel in 2017 naar de huidige drie schijven was de vraag hoe de Hoge Raad hiertegen aankeek.

   In de uitspraak van 24 december 2021 zegt de Hoge Raad dat ook het huidige systeem op stelselniveau niet voldoet. In tegenstelling tot bij de uitspraak in 2019 grijpt de Hoge Raad nu wel in, en verleent meteen rechtsherstel. De belastingaanslag wordt aangepast. Er wordt belasting geheven over het werkelijk genoten rendement en niet over het (in dit geval veel hogere) forfaitaire rendement.

   De uitspraak van 24 december betreft een zaak die meeloopt in de massaalbezwaarprocedure. De Belastingdienst heeft de bezwaren tegen box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020 als massaal bezwaar aangemerkt. De Belastingdienst moet nog beoordelen hoe de uitspraak uitgevoerd zal worden, want de Hoge Raad geeft daarover geen algemeen oordeel. De uitspraak heeft in principe alleen gevolgen voor de belastingplichtigen die meelopen in de massaalbezwaarprocedure. Als uw belastingaanslag over de afgelopen jaren nog niet definitief is vastgesteld, is het dus zaak om tijdig bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor de aangifte over 2021, die u in 2022 doet. Bezwaar indienen heeft waarschijnlijk alleen zin als uw werkelijk gerealiseerde rendement lager is dan het forfaitaire rendement.

   In het coalitieakkoord is afgesproken om de box 3-belasting aan te passen naar een heffing over het werkelijk gerealiseerde rendement. Maar daarbij is aangegeven dat de aanpassing niet eerder dan in 2025 wordt verwacht. De vraag is nu of het komende kabinet dit door de uitspraak van de Hoge Raad sneller moet gaan realiseren.

   meer dan een maand geleden
  • Gerard67
   meer dan een maand geleden

   De rente op gewone spaartegoeden van bank tegoeden is al van 2013 onder die 4 procent gedoken waarmee de belastingdienst rekent toch betaal je wel 4 procent aan de belasting in box3 ieder jaar. Die 4 procent is natte vingerwerk want dat is fictief . Dat betekent dat de belastingdienst al 9 jaren hebben gevaandeld van spaarzame mensen heel simpel . De Hoge Raad heeft nu eindelijk uitspraak gedaan dat dit niet mag je kan mensen niet laten betalen ieder jaar voor iets wat ze nooit hebben ontvangen . Het werd toen afgedaan met de smoes van dat het te moeilijk was voor de belastingdienst om de werkelijke rente percentage te berekenen . In feite komt het erop neer dat iedereen die een spaarrekening heeft die hoger was dan de belating vrijevoet vanaf 2013 bestolen is door de belastingdienst daar valt geen spelt tussen te krijgen.

   meer dan een maand geleden
  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   De Belastingdienst moet nog beoordelen hoe de uitspraak uitgevoerd zal worden, want de Hoge Raad geeft daarover geen algemeen oordeel. De uitspraak heeft in principe alleen gevolgen voor de belastingplichtigen die meelopen in de massaalbezwaarprocedure.
   De aanpassing voor iedereen wordt niet eerder dan in 2025 verwacht.

   Dus:
   Als uw belastingaanslag over de afgelopen jaren nog niet definitief is vastgesteld, is het zaak om tijdig bezwaar in te dienen.
   Dit geldt ook voor iedere de aangifte.
   Bezwaar indienen heeft (waarschijnlijk) alleen zin als uw werkelijk gerealiseerde rendement lager is dan het forfaitaire rendement.

   meer dan een maand geleden
  • Gerard67
   meer dan een maand geleden

   In feite bij een frauduleuze webshop moet je maar afwachten nadat je hebt betaalt of je het betreffende product ook echt geleverd krijgt . Dat is hier net zo je blijft ieder jaar betalen voor een fictief rendement dat in geen verhouding staat tot het werkelijke , word wakker mensen .

   meer dan een maand geleden
  • Gerard67
   meer dan een maand geleden

   Dat banken het nog steeds een spaarrekening noemen dat is ook onterecht want de rente is nul of zelfs daaronder , En kost je alleen maar geld maar als iedereen wakker gaat worden zal men beseffen dat er helemaal totaal niks gespaard kan worden .

   meer dan een maand geleden
  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Zaterdag 14.01.2022 Kassa;
   Krijgt iedereen te veel betaalde spaartaks terug?
   Artikel op site van Kassa.

   meer dan een maand geleden
  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Op homepage MAX Meldpunt 03.02.2022:
   Voorlopig geen enkele aanslag uit box 3
   De Belastingdienst kan sowieso voorlopig geen enkele aanslag uit box 3 meer versturen aan vermogenden. Want eerst moet de coalitie het eens zijn over een aanpassing van deze belasting. Daarom stelt het kabinet de beslissing nu ook uit tot het voorjaar. De linkse partijen hebben een gezamenlijk wetsontwerp ingediend voor een nieuwe vermogensbelasting. Daarin willen ze het geld voor een nieuwe vermogensbelasting weghalen “bij de rijken”. Maar coalitiepartners VVD en CDA zien daar weinig in.

   meer dan een maand geleden