Registeren Inloggen
Johan Braat
Johan Braat
meer dan een maand geleden

wangedrag bewindvoering

meer dan een maand geleden

Ik kijk vaak naar uw programma en ik vind dat u de onderwerpen goed uitlegt en goed aanpakt.
Dat is ook de reden dat ik deze brief schrijf, want ik heb een oudere broer en die woont in Bunde vlakbij Maastricht, ongeveer 150 km hiervandaan.
Op 23 januari 2020 overlijdt zijn vrouw Corrie en ze hebben geen kinderen. Hij blijft alleen over en was toen 88 jaar. Hij woonde in een eigen huis, 2 onder 1 kap. Het ging bergafwaarts met alles. Hij was erg eenzaam en zeer opstandig. Op 8 juni 2020 krijgt hij op een dubieuze manier een bewindvoerder en we krijgen te horen, ik ga goed voor jullie broer , de heer Braat, zorgen. Vast stond toen al dat mijn broer op 15 juni zou verhuizen naar verzorgingsinstelling Envida, ook in Bunde. Bij de verhuizing bleek dat hij 4200 Euro cash in huis had en de bewindvoerder zei, geef dat geld maar aan mij, ik zorg dat het op de bankrekening komt, wat nog steeds niet is gebeurd. Wat ook vaststaat is dat hij 80.000 Euro op de bankrekening had staan. Toen de bewindvoerder dit wist, had de bewindvoerder alleen maar aandacht voor geld en niets anders. De problemen stapelden zich op en we hebben een lijst met klachten gemaakt en bij de bewindvoerder ingeleverd. Geprotesteerd bij het overkoepelend orgaan van Envida, een advocaat ingehuurd, een rechtszaak aangespannen bij de rechtbank in Maastricht. Zelfs de rechter geeft aan dat die het eens is met de bewindvoerder
Iedereen beschermt de pot met geld waar de wolven zoveel mogelijk van gaan profiteren.
Na een paar maanden hadden we in een keer een andere bewindvoerder, misschien dat mijn broer nu 2 bewindvoerders moet betalen.
In januari 2021 is zijn huis verkocht voor 190.000 Euro.
Alles bij elkaar heeft dit mijn broer minimaal 10.000 Euro extra gekost. Er staat al 2 jaar een auto van mijn broer bij een garage. De auto is verkocht voor 6000 Euro, maar die staat er nog steeds omdat de bewindvoerder deel 2 niet wil brengen.
Ik zelf, mijn zoon en mijn dochter en mijn vrouw, hebben op verzoek van de bewindvoerder en van de zorginstelling en van mijn Broer, behulpzaam geweest in Bunde. Wij hebben ongeveer 8000 km daar voor gereden en de declaratie is 0,00 euro.
Aan deze zaak is niets meer te doen, want zoals gezegd, de geldwolven beschermen hun prooi.
Maar omdat er net als wij steeds meer babyboomers bijkomen , hoop ik dat dit voorbeeld er toe kan leiden ,
dat mensen op tijd naar de notaris gaan en daardoor betere beslissingen nemen om dit te voorkomen.
Ik weet niet of u dit probleem al eens ter sprake heeft gebracht en of u er iets mee kunt.
Laat u het s.v.p. aan mij weten.

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Beste meneer Braat,

   Het is in mijn vakgebied bekend dat er bewindvoerders zijn die meer gaan voor de poen dan voor het welzijn van de cliënt. Helaas.

   Uw tip om zaken goed vast te laten leggen bij een notaris is daarom meer dan uitstekend.
   Kleine besparingstip van mij: doe dit bij de echte notarissen ga niet in zee met zgn.erfrechtplanners.

   Kostenindicatie: hier, Metropoolregio Amsterdam, kost het opmaken van 2 nieuwe testamenten en 2 levenstestamenten incl. doorhalen oude testamenten (voor echtpaar zonder kinderen) én uitstekende begeleiding € 1743.

   meer dan een maand geleden
  • Mieke van den Broek
   meer dan een maand geleden

   Beste meneer Braat,

   Ik wil heel graag met u in contact komen o.a. omdat ik al heel lang met bewindvoering bezig ben en omdat ik nog contact met journalisten heb, waaronder 2 journalisten uit Limburg.
   Namens veel mensen heb ik collectief aangifte gedaan tegen malafide bewindvoerders.
   Misschien kunt u nog aansluiten…?
   Daarnaast ben ik met een landelijke campagne bezig waarin wij de mensen willen waarschuwen tegen deze praktijken.

   Het zou heel fijn zijn als Omroep Max / Jan Slagter hier ook meer aandacht aan willen geven.
   Jan Slagter en ik kennen elkaar van de ‘Zorgwaakhond’
   Veel ouderen in Nederland hebben te maken met ouderenmishandeling en schending van mensenrechten. Ze staan er alleen voor en worden niet geholpen.
   Familie die wil helpen wordt vervangen door malafide mentors en bewindvoerders.
   https://www.groene.nl/artikel/die-man-kent-onze-zoon-helemaal-niet

   Met vriendelijke groet, Mieke

   meer dan een maand geleden
  • Jac Suntjens
   meer dan een maand geleden

   Ja, ik sluit m,ij het boven gestelde aan. Ook ik heb persoonlijk ervaring met een mentor en een bewindvoerder die enkel met hun eigen belang bezig zijn. Sterker nog, hun bemoeienissen lijden bij een autistische kennis van mij enkel tot erbarmelijke toestanden en een onnodig verlies van eigenwaarde en eigen regie. Ook hier liet de rechter het afweten door enkel naar procedures te kijken en niet naar het beoogde (menselijke) effect van de maatregel. Triest dat dit in NL kan gebeuren. Client het humane nadeel, de zgn. hulpverlener het financiële voordeel.
   Wat mij nog het meest verbaast, is dat, net zoals dhr Braat dat beschrijft, de mensen die een meerwaarde hebben voor de onderbewindgestelde niet echt gehoord worden, terwijl zgn.professionele mensen zoals mentoren en bewindvoerders wel gehoord worden. Mijn indruk is dat het afdekken van verantwoordelijkheden belangrijker is geworden dan de waarde van oprechte en humane zorg zelf.

   meer dan een maand geleden
  • Rene010
   meer dan een maand geleden

   Als ervaringsdeskundige heb ik dezelfde ervaringen. Tevens ben ik zelf het nodige onderzoek gaan doen naar deze vorm van door de Rechtbank gelegaliseerde criminaliteit.

   Belangrijk is om het in het realistische daglicht te zien. Ik heb enige tientallen vonnissen gelezen die ongeveer hetzelfde verloop hebben.

   Er is een persoon die vrijwel altijd wordt verzorgd of geholpen door een of meerdere familieleden. Wat we zien is dat deze familie wordt vervangen door vreemde mensen dit in de regel zonder enig overleg met betrokkene te plegen.

   In ons geval is mijn oma onder vijandig bewind geplaatst terwijl overal bekend was en is dat het mens dit absoluut NIET WIL. In juridische context wordt daarmee het grondwettelijke recht om zelf een keuze te maken door de corrupte Rechtbank in deze genaamd Poiesz en Kruithof aan betrokkene ontnomen.

   Genoemde twee rechters Poiesz en Kruithof hebben achter oma haar rug om en dus zonder overleg te hebben een bewindvoerder en de criminele mentor Maudy Durant aangesteld. Genoemde criminele mentor heeft zich bezig gehouden met meerdere strafbare feiten zoals verduistering, bedreiging en intimidatie. Van deze feiten is ook in het strafrecht aangifte gedaan.

   Belangrijk is verder de link te leggen tussen deze vorm van bewind/mentorschap en hun evenknie op andere leeftijden genaamd jeugdzorg en de wetgeving voor structureel gehandicapte personen.

   In alle drie die omgevingen gaat het om kwetsbare mensen die tegen hun wil worden geïsoleerd van hun familie met slechts de bedoeling dat externen zichzelf aan deze mensen verrijken.

   De rechterlijke macht werkt hier ook aan mee. Denk daarbij aan de toeslagenaffaire waar ruim 1600 kinderen onrechtmatig uit huis zijn geplaatst en de rechterlijke macht tot op de dag van vandaag weigert deze ruim 1600 bewezen onjuiste vonnissen te vernietigen.

   Er is dus sprake van een patroon van corrupte mensen die alles doen om zichzelf ten kosten van de zwakkeren in de samenleving te verrijken. Het gaat inmiddels zeker om duizenden, waarschijnlijk om tienduizenden, personen die met medeweten en met medewerking van de rechtbank onrechtmatig worden behandeld door dit soort criminelen.

   meer dan een maand geleden
  • Miriam60
   meer dan een maand geleden

   Het is moeilijk om de 4 jaar van geestelijke ouderenmishandeling uitgevoerd op sluwe wijze via derden hier te omschrijven, maar ik probeer het. Een mentor/bewindvoerder zou zich mogen mengen in relaties. In de wet staat dat een mentor/bewindvoerder een client in rechte kan vertegenwoordigen. dhr. Paul Legebeke heeft hier zijn eigen gekozen werkwijze op ingesteld. Dat gaat zo: Het eerste wat hij doet bij aanstelling is de naasten die het dichtstbij zijn oude afhankelijke client staat per direkt een verbod in te stellen om met hun geliefde naar buiten te gaan. Het gevecht is hiermee gegarandeerd. Onbeschofte communicatie, familieleden tegen elkaar opzetten, grove leugens en manipulatie toepassen en heel belangrijk, de hulp van 1 zorgmedewerker inroepen zodat hij zelf buiten schot blijft. Instructies geven om aan de deur te luisteren. Medische smoesjes verzinnen om restricties op te leggen. Het negeren van de wil van zijn client, mijn moeder, die uiteindelijk na 4 jaar haar dochter niet meer kon zien vanwege de web van leugens die hij i.s.m. de zorginstelling maar vooral i.s.m. die zorgmedewerkster, opzettelijk in elkaar had gezet. Geen leefgeld uitkeren, maar wel in de eindafrekening zetten. Mijn moeder heeft in haar dagboek in deze 4 jaar wel 30 x geschreven, waar is mijn geld? Ik wil toch wel eens een mooi bloesje kopen. Ik heb mijn moeder gezien toen ze in wanhoop haar armen omhoog deed en zei: waar heb ik dit aan verdiend, ik ben toch altijd een goed mens geweest. Zelf begon ik te publiceren over zijn wangedrag. Gevolg rechtszaak na rechtszaak. Ik heb er wel 8 moeten voeren. De zorgmedewerkster heeft op zo n lage en misdadige leugens aan de rechter verteld, waardoor ik uiteindelijk maar 1 x p/w op bezoek kon komen. Ik heb dat geweigerd, ik wilde mijn moeder dat niet aandoen. Drie weken later was ze dood. De persrechter die de 1e paar zaken deed, schudde de hand van deze Paul Legebeke. Ik heb 9 getuigschriften over dezelfde opzettelijk schadelijke werkwijze ingediend, maar er is niet naar gekeken. Ik heb 8 rechtszaken gevoerd. Tijdens 1 van die rechtszaken waar ik toegang tot mijn eigen moeder moest afdwingen, droeg ik een t shirt met de tekst: I love my mom. Dat is de enige rechtszaak die ik heb gewonnen. Na de dood heb ik de bankafschriften ingezien. Wat bleek? Deze mentor tevens bewindvoerder had de extra kosten van de een aantal rechtszaken die hij zelf had gecreeerd m.b.v. die zorgmedewerkster te Amersfoort, afgeschreven van de rekening van mijn moeder. In een andere zaak heeft deze bewindvoerder advocaatkosten afgeschreven van de rekening van een oude dame die aan dementie leed, voor zogenaamde bijstand maar wie deze advocaat werkelijk bijstond, was hem vanwege het ter discussie stellen van een verkoop van een huis aan haar zoon waaraan hij zou verdienen omdat hij met een vaste makelaar zaken doet. Omdat ik jarenlang slachtoffer ben geweest, zo ook mijn moeder, heb ik via de andere slachtoffers en hun verhalen onderzoek gedaan. Deze man leidt aan een geestelijke stoornis genaamd anti-sociale stoornis wat betekend dat diegene de rechten van anderen naast zich neerlegt. Het gedrag van deze man lijkt op het zijn van een psychopaat met een narcistische stoornis. Het feit is dat hij in de tijd mentor werd toen iedereen dat nog kon worden. Er wordt geen psychologische test afgelegd. De samenwerking met bepaalde zorginstellingen is ook een feit. ( bewijzen zijn er) . Dat omdat deze bewindvoerder zijn clienten van diezelfde zorginstellingen krijgt. De wetswijziging in 2014 heeft dit alleen maar vastgelegd, maar ik ben ervan overtuigd dat dit natuurlijk achter de schermen al heel lang gebeurt. Dit is een beknopte uitleg over 4 jaar lang lijden. Ouderen worden opzettelijk gescheiden van hun geliefden d.m.v. een web van leugens. Aangesloten bij de club NBPM die ondersteund wordt door professor dhr. Blankman. Dezelfde professor die ik alle getuigschriften over deze bewindvoerder had opgestuurd en die plotseling geen contact meer wilde hebben. Opeens was het FB profiel van deze bewindvoerder weggehaald waarop de tekst stond: Life is short, do what the fuck makes you happy. Nog steeds is deze man actief ondanks dat hij net verhuisd is, waarschijnlijk met als rede dat er te veel klachten over hem zijn in de regio Amsterdam. Hij woont nu in de regio Apeldoorn waar heel veel rijke ouderen wonen. Mijn advocaat adviseerde mij na de laatste rechtszaak van de 8, om iedereen te waarschuwen. Bij deze!!

   meer dan een maand geleden
  • volmacht
   meer dan een maand geleden

   Notaris (Leenstra uit Bergen NH) heeft mijn fors dementerende moeder (ZZP 5) een volledig door iemand anders dan mijn moeder geïnitieerd levenstestament laten tekenen. Hieruit volgt al 4 jaar ouderen mishandeling/verwaarlozing en financieel uitbuiting. Meerdere malen 10.000 duizend euro ’s en andere grote bedragen opgenomen. Maar erger is de verwaarlozing en mishandeling. Deze Notaris is bij de Kamer voor het Notariaat weggekomen met de leugen ” volgens hem (mentor) was er geen sprake van dementie”. Door o.a de leugens van dit soort foute notarissen blijft ouderen mishandeling een heel groot probleem.

   meer dan een maand geleden
   • Miriam60
    meer dan een maand geleden

    Had u het oude levenstestament in uw bezit? Zo ja, kon u daar niet mee naar de rechter? Zo ook voor de grote bedragen die waren afgeschreven? Een rechter moet toestemming geven voor bedragen boven de 1500 euro…. Overigens is ZZP5 wel dementerend maar niet zwaar. Mijn moeder was niet eens dementerend maar hoppa, ze hadden toch maar even ZELF geregeld zonder controle van het CIZ, ja dat kan (!!) er maar ZZP7 van gemaakt waar de mentor genaamd Paul Legebeke natuurlijk in mee ging want dan hoefde hij geen overleg te hebben met mijn moeder en liet hij alles verlopen via 1 partij, n.l. de zus die graag met hem samenwerkte vanwege de macht en oud zeer die nog verrekend moest worden met haar andere zus….Kortom, het is overduidelijk dat er betere regels moeten komen voor de aanvraag van de indicatie, dat het voeren van rechtszaken direkt moet lijden naar vervanging en dat rechters en de tuchcollege moeten stoppen met de aanname dat een mentor/bewindvoerder/curator in het belang van de client zijn werk doet, want dat is absoluut aantoonbaar niet het geval met ernstig lijden tot gevolg van zowel de ouid client als de naasten. Ik ben beniewd naar uw antwoord! vr.gr. Miriam

    meer dan een maand geleden
   • volmacht
    meer dan een maand geleden

    Beste Miriam, Er was geen oud testament van moeder. In mijn moeders geval was zij wel fors dement. Ook mijn terminaal zieke vader die 1 dag later euthanasie zou plegen heeft de notaris laten tekenen. Mijn moeder kende haar handtekening niet meer kon geen contacten onderhouden met artsen, scen arts wild haar vanwege haar forse dementie niet bij de gesprekken hebben, moeder kon al jaren niet meer het huishouden runnen, boodschappen doen, de administratie doen die zij 40 jaar voor hun gezamenlijke bedrijf voerde was een puinhoop vanaf 2007 tot 2018, ze zei tegen de arts en andere zorgverleners dagelijks meerdere male dat ze alles nog zelf deed en met vader uit eten ging (die was bedlegerig). Ik heb opname gemaakt van de zitting maar deze mag ik niet gebruiken (verboden opnames te maken in rechtbank) en dus komt deze notaris en mijn broer weg met de perfecte misdaad, goedgekeurd door de overheid. Notaris Leenstra vertelde in een gesprek dat ze het bijzonder vond dat we zo netjes en beleefd bleven en dat dat vaak anders is (overigens alle gesprekken met haar heb ik opgenomen). Nu weet ik waarom mensen haar niet netjes behandelen. Waarschijnlijk zijn wij niet de enige gedupeerde. wat betreft de opname de mentor is ook verantwoordelijk voor de financieen vanuit de volmacht in het levenstestament en mag / kan zichzelf alles toebedelen wat hij maar wil. Hij heeft geschreven dat vader dit zelf heeft opgenomen wat onmogelijk was gezien medische gegevens app berichten en agenda’s. Hij heeft nog nooit gewerkt maar is inmiddels verhuisd naar een enorme kavel en verbouwd al jaren aan de woning, zo ik van omstanders begrepen heb. Het zou mooi zijn als notarissen opkomen voor de kwetsbare ouderen en hun fout toegeven, nu zijn deze onderdeel en verantwoordelijk voor de mishandeling/ verwaarlozing en financiele uitbuiting.

    meer dan een maand geleden
   • Miriam60
    meer dan een maand geleden

    Dag,
    Weer een mogelijkheid om de macht te verkrijgen, het levenstestament. Daar is het juist niet voor bedoeld. Mag ik van u weten hoe u in contact kwam met deze notaris en waarom? En dan uw vader op dat tijdstip te laten tekenen, grof! Was de notaris bekend met de euthenasie planning? Dit soort mensen zijn wreed en gaan over lijken en dan daar je huis van verbouwen. Op welk moment kwam u hier allemaal achter? Ik sta weer versteld van de mogelijkheden via de wet om totale macht over ouderen te krijgen en die dan grof te misbruiken. Wat een tuig! Ook Paul Legebeke probeerde iets in deze strekking om een handtekening los te peuteren van een oudere tante om zo het mentorschap en bewind te verkrijgen en dus toegang tot veel geld. De familie werd getipt via online berichten over Paul Legebeke en dus trok hij zich terug want ze hadden een hele goede advocaat. Ik ben nieuwsgierig naar uw antwoord. Aan deze variatie van misbruik was bij mij nog niet bekend. Bedankt voor het plaatsen van dit verhaal. Ik zal het delen op twitter onder klachtenoverdezorg@dezorgisziek.
    vr.gr.
    Miriam

    ps in mijn vorige bericht moest lijden natuurlijk leiden zijn…excuus

    meer dan een maand geleden
   • Miriam60
    meer dan een maand geleden

    Dag,
    Weer een mogelijkheid om de macht te verkrijgen, het levenstestament. Daar is het juist niet voor bedoeld op deze manier. Het is juist om malafide mentoren/bewindvoerders te ontwijken. En dan krijg je te maken met een corrupte notaris. Mag ik van u weten hoe u in contact kwam met deze notaris en waarom? En dan uw vader op dat tijdstip te laten tekenen, grof! Was de notaris bekend met de euthenasie planning? Dit soort mensen zijn wreed en gaan over lijken en dan daar je huis van verbouwen. Op welk moment kwam u hier allemaal achter? Ik sta weer versteld van de mogelijkheden via de wet om totale macht over ouderen te krijgen en die dan grof te misbruiken. Wat een tuig! Ook Paul Legebeke probeerde iets in deze strekking om een handtekening los te peuteren van een oudere tante om zo het mentorschap en bewind te verkrijgen en dus toegang tot veel geld. De familie werd getipt via online berichten (google) over Paul Legebeke en dus trok hij zich terug want ze hadden een hele goede advocaat. Ik ben nieuwsgierig naar uw antwoord. Aan deze variatie van misbruik was bij mij nog niet bekend. Bedankt voor het plaatsen van dit verhaal. Ik zal het delen op twitter onder klachtenoverdezorg@dezorgisziek.
    vr.gr.
    Miriam

    ps in mijn vorige bericht moest lijden natuurlijk leiden zijn…excuus

    meer dan een maand geleden
   • volmacht
    meer dan een maand geleden

    Hi Miriam, De notaris werd door de mentor ingeschakeld. Ja de notaris wist hiervan, zij loste de scen arts af. Zij heeft wijzigingen van mentor doorgevoerd in het levenstestament zonder overleg met ouders. Euthanasie wens ouders staat er niet in. Het levenstestament is bedoeld om persoonlijke wensen vast te leggen maar in deze staan alleen de wensen van mentor. Vader voelde zich de dag van tekenen (opname van) op sterven na dood, hij zag slecht en hoorde heel slecht, pijn in zijn hersenen en zijn hele lijf. Deze notaris Leenstra uit Bergen komt weg met haar corrupte manier van werken door te zeggen dat volgens de mentor geen sprak was van dementie (opname van). Dus de rechter van de kamer voor het notariaat, heeft gesteld dat de notaris niet wist dat er sprake was van dementie en dus het wilsbekwaamheid protocol heeft gevolgd en haar dus niets is kwalijk te nemen. Deze rechter is overigens zelf getrouwd met een notaris :-((

    meer dan een maand geleden
   • Mieke van den Broek
    meer dan een maand geleden

    Je moeder is de dupe van fraude en hebzucht en ik ben bang dat jij haar niet op deze manier kan helpen en dat je op moet passen dat ze je niet aan de bedelstaf brengen.
    Net zoals bij bewindvoering, zitten in de advocatuur en het notariaat veel rotte appels.
    Een pracht van een voorbeeld is het fraudeschandaal bij de landsadvocaat Pels-Rijcken.
    Notaris en toenmalig bestuursvoorzitter Frank Oranje bleek gedurende vele jaren voor meer dan elf miljoen van cliënten te hebben verduisterd (ook van de overheid).

    De zorg-indicatie wordt door het CIZ vastgesteld en de ZZP’s zijn in de afgelopen jaren gewijzigd.
    Cliënten met een ernstige vorm van dementie komen in aanmerking voor ZZP5.
    Zij hebben behoefte aan intensieve begeleiding en verzorging en zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk omdat ze geen greep meer hebben op hun dagelijkse leven.

    Ik hoop van harte dat Jan Slagter hier zijn tanden in wil zetten want je moeder is nu de dupe van ernstige ouderenmishandeling.

    meer dan een maand geleden
  • volmacht
   meer dan een maand geleden

   Mieke, jij weet er alles van. Idd is het te hopen dat dit onderwerp, dat bij de politiek al zo lang bekend is maar waar niets aan gedaan wordt, op tv zijn bekendheid gaat krijgen. Het grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor kwetsbare hoort ook een groot podium te krijgen.

   meer dan een maand geleden
  • Rene010
   meer dan een maand geleden

   Een waarschuwing voor iedereen. Na het overlijden wordt door de criminele organisatie bestaande uit rechtbank, bewindvoerder Obin en mentor Videre Videnda Maudy Durant de nalatenschap achter gehouden voor de wettelijk erkende erfgenamen.

   Rechtbank verwijst naar bewindvoerder, mentor naar de rechtbank en volgens de bewindvoerder moeten we nu naar de bank. Zij hebben het hele verhaal opgezet achter de rug van oma en de mantelzorgers om en nu spelen ze doofstommertje.

   Ondanks dat we via de notaris de benodigde papieren en Verklaring van Erfrecht hebben wordt er stelselmatig geweigerd enige informatie te verschaffen aan de wettige erfgenamen.

   Gevolg hiervan is dat na ruim twee jaar nog niets geregeld is omdat de leden van de criminele organisatie weigeren informatie te verschaffen.

   Ik roep de media op aandacht te geven aan dit probleem. Als de casus van oma een voorbeeld is voor vele zaken is er op dit gebied duidelijk sprake van criminaliteit. De mensen worden bij leven en dood bestolen van hun bezittingen door de criminelen van de Rechtbank Rotterdam Poiesz + Kruithof, mentor Maudy Durant Videre Videnda en bewindvoerder Plangroep/Obin.

   Alles voor een opzetje van Poiesz en Kruithof wat oma nooit heeft gewild en waar oma en haar mantelzorgers ook nooit mee akkoord zijn gegaan.

   meer dan een maand geleden
   • Max Pay
    meer dan een maand geleden

    Beste Rene. Zonder afbreuk te willen doen aan de door u gesignaleerde problemen wil ik toch een bemerking plaatsen. De beschrijving van uw probleem, inclusief “naming en shaming” van zeer specifieke personen zal er toe leiden dat u hier niet meer anoniem spreekt. Deze post zal door betrokken / door u beschuldigde personen gemakkelijk naar u te herleiden zijn. Dit is immers een openbaar forum en geen social medium. Mag ik aannemen dat u elke beschuldiging, aan elk genoemde persoon en instelling, juridisch houdbaar kunt aantonen voor een rechter? Gezien de moeite justitie zelf heeft om bekende bendes als “criminele organisatie” geclassificeerd te krijgen is het knap werk van u als u dit kunt aantonen! Kunt u dit (in alle gevallen) niet dan zou ik u persoonlijk adviseren een dergelijke post nooit te maken. Een fors aantal smaadklachten ligt op de loer en zijn, tenzij u de hierboven genoemde bewijzen hebt, gemakkelijk aan te tonen met uw post. Wilt u dat de redactie van Max aandacht aan uw probleem schenkt dan kunt u die per email benaderen via de “contact knop” op de thuispagina van maxmeldpunt:

    Contact

    Fijne feestdagen gewenst…

    meer dan een maand geleden
   • vecht voor recht ouderen
    meer dan een maand geleden

    Beste redactie,
    Ook ik ben ervan overtuigd dat het hier een netwerk betreft die elkaar de hand boven het hoofd houdt en grof misbruik maakt van macht waarbij veel slachtoffers vallen die volkomen onschuldig aan de schandpaal worden genageld en hier levenslange schade aan over houden. Je kan met recht spreken van georganiseerde criminaliteit. Dat er dan een laster zaak zou komen, ik denk het niet want ze dreigen ermee maar willen het niet uitvoeren omdat dan de waarheid naar buiten komt en die is heel erg lelijk! Naming and shaming is absoluut noodzakelijk omdat iedereen hiermee het algemeen belang dient dus vooral mee doorgaan en nergens bang voor zijn. Juist niet! Dit geldt zeker voor de mentor/curator ( overigens een titel die je zomaar krijgt als je jarenlang de titels mentor/ bewindvoerder hebt) met de naam Paul Legebeke die met zekerheid te zeggen een laag opgeleide crimineel is die ouderen eerder laat sterven. Laster? Mag, laat maar komen want het is tijd voor de waarheid om zo nog meer oude slachtoffers en hun naasten te voorkomen. Daarom bij deze, hartelijk dank voor al uw reacties!

    meer dan een maand geleden
   • Max Pay
    meer dan een maand geleden

    Beste vecht voor recht. U reageerde op mijn opmerking dus neem ik aan dat u zich tot mij richt. Ik ben NIET de redactie of heb ook maar iets met Max- of maxmeldpunt te maken. Wilt u de redactie bereiken dan kunt u de knop gebruiken die ik eerder stuurde (mijn reactie hierboven). Als U (en anderen) zo overtuigd zijn dat het om een crimineel netwerk gaat, daarmee implicerend dat men zich met strafbare- en georganiseerde criminaliteit bezig houden, zit u hier op de verkeerde plaats. De politie zijn zal graag uw aangifte opnemen en uw bewijzen daarbij ontvangen. Georganiseerde criminaliteit heeft hun top prioriteit dus u kunt zeker zijn dat er iets mee gedaan wordt! Klagen op een forum waar mensen proberen elkaar te helpen met consumentenzaken heeft dan/dus weinig zin? Wilt u gewoon lekker anoniem stoom afblazen dan is 1 of meer social media misschien een betere plaats? Misschien een Facebookgroep? En daar wilde ik het maar bij laten.

    meer dan een maand geleden
   • vecht voor recht ouderen
    meer dan een maand geleden

    Fijn dat u het hierbij wil laten maar gelukkig heeft dit MELDPUNT (!!) een reactie mogelijkheid. Die wordt hier ten volle benut. U bent toevallig toch niet een bewindvoerder want dat zou uw reactie verklaren. Ook de politie is op de hoogte maar moest het dossier sluiten. Hoe bedoeld u netwerk…. Mentor/ rechter/ politie/ bestuur zorginstellingen etc. Bepaalde van deze foute netwerken kennen elkaar allemaal. Meldingen op dit platform zijn zeer welkom of wilt u dat uw ouders achter uw rug worden gecremeerd? En dat is nog maar 1 vb van nisdadig gedrag.

    meer dan een maand geleden
   • Max Pay
    meer dan een maand geleden

    Nou vooruit dan: Ik begrijp dat u liever geen weerwoord krijgt? Voor de volledigheid, ik ben geen bewindvoerder of een van de andere beroepen die u aanvoert. Ik zie nu wel waar u naar toe wilt, een “groot complot”. Ondanks dat het fascinerend is hoe mensen in complottheorieen “verzuipen” doe ik er niet aan mee. Wel heb ik eens ge-googled wanneer/ waarom de politie een dossier opent en wanneer ze het dan mogen/moeten/kunnen sluiten. Ik neem aan, in uw geval, wegens totaal gebrek aan enig bewijs? Maar ja…. het zullen wel reptielen zijn? Fijne kerst gewenst en een goed 2023!

    meer dan een maand geleden
   • vecht voor recht ouderen
    meer dan een maand geleden

    Als ervaringsdeskundige kan ik met zekerheid schrijven dat alles wat ik eerder schreef op feiten berust. Het dossier werd om andere reden gesloten n.l. het sterven in alle eenzaamheid, gescheiden van naasten ( isolatie onderdeel eigen gekozen werkwijze) van een oude man ( het kan ook u overkomen) die berooft is van zijn kunst terwijl hij opgesloten verbleef in een kelder van een duur verzorgingshuis te Amsterdam. Afvink ouderen zijn het voor deze mensen. Dat vond plaats in 2011. De schuldige ,die slachtoffers een rat noemen vanwege zijn manipulatie en grove leugens, is nog steeds actief. Hij wordt vaak door rechter Ross benoemd. Ze kennen elkaar al vanaf 2009. Meneer, omdat u er een oneerlijke draai aan geeft en u overduidelijk de wetten niet kent, maakt mij dat geen complotdenker. Overigens kan nog steeds iedereen mentor worden dus een beroep zou ik het niet willen noemen. Paul Legebeke gaf toe dat hij niet zo goed in boekhouden is, dat terwijl hij als bewindvoerder met het geld van weerloze ouderen speelt. Maar dan weer wel op sluwe wijze 6000 euro afschrijven van de rekening van iemand met zware dementie. U zal dan denken, want weten doet u het niet, die advocaat diende het belang van deze oude vrouw. Op geen enkele wijze was dit het geval, maar de advocaat zette zich wel in om de zoon, die jarenlang bij mdr woonde, uit huis te willen hebben zodat deze rat commissie
    kon op strijken bij dezelfde makelaar die hij al jaren gebruikt. Buiten mijn eigen ervaring heb ik 9 getuigschriften van andere slachtoffers van deze zelfde Paul Legebeke. Van een complot theorie is dus geen enkele sprake en een belediging van zowel mijn intelligentie als dat van de vele slachtoffers! Ik wens u daarom het curatorschap toe zonder uitleg. Uw familie merkt het wel als u zelf niets meer kan beoordelen en u alleen nog maar een verdienmodel bent van deze aasgieren.

    meer dan een maand geleden
   • Rene010
    meer dan een maand geleden

    Beste ‘Max Pay’, wat leuk dat u meent te moeten reageren. U lijkt wel een mentor die Maudy Durant schermt namelijk ook veelvuldig met smaad en laster en juridische stappen die zei gaat nemen. Helaas voor u heb ik inmiddels een dossier opgebouwd van bijna tien centimeter dikte inclusief enkele gedane aangiftes tegen de leden van de voornoemde criminele organisatie.

    U heeft schijnbaar nogal een idee maar ik kan het wel even toelichten in het kort. Volgens de eed die iedere rechter aflegt moeten zij onpartijdig zijn en het wetboek respecteren. Conform hetzelfde wetboek heeft iedereen het recht om zelf te kiezen wie hem of haar mag vertegenwoordigen. Oma heeft meermaals duidelijk aangegeven wie haar moeten vertegenwoordigen en surprise, surprise dat zijn NIET degene die door de criminele rechters zijn aangesteld achter de rug van oma en de familie om. Daarmee hebben de rechters niet alleen hun eigen eed overtreden maar ook de Nederlandse grondwet.

    Mocht er dus iemand het idee hebben om over smaad, laster of wat dan ook te beginnen dan zie ik dat wel verschijnen. Voorlopig is het zo dat ik volgens de politie volledig in mijn recht sta en dat hun van de criminele organisatie de wetten en regels die algemeen gelden overtreden.

    Zij geven zich structureel uit als zijnde iets wat ze volgens de wet niet zijn. Er is maar een partij wettig erkend en dat is de directe familie. Kinderen en kleinkinderen. Al het andere is fraude van criminelen die zonder toestemming van betrokkene en dus ook zonder wilsovereenstemming zijn geparachuteerd door rechters die het niet zo nauw nemen met de wetgeving. We zijn nooit met de handelswijze van de criminele organisatie akkoord gegaan en ik ben ook niet van plan dat te gaan doen. Hier geldt voor mij alleen de wet en niet wat die of die wil omdat ze op zelfverrijking uit zijn.

    Fijne feestdagen gewenst…….

    meer dan een maand geleden
  • Trum
   meer dan een maand geleden

   @Rene010: Max Pay roept opvallend snel “complottheorie!” als een standpunt van iemand niet het makke schapen gedrag van de grijze massa volgt.
   Hij heeft ge-googled. Dat is vreemd. Hij zegt namelijk DuckDuckGo als zoekmachine te gebruiken. Maar nu er standaard makke schapen treffers nodig zijn gebruikt ie ineens Google.
   Overigens heb ik hem als eens de titel moderator-wannabe gegeven. Maar al te graag medeforumers aangeven wat ze wel en niet mogen posten. En tientallen keren roepen: “dit is geen social media”

   meer dan een maand geleden
   • vecht voor recht ouderen
    meer dan een maand geleden

    Dank u voor dit bericht. Het is duidelijk als het al niet duidelijk was. Fijne kerst! Zelf heb ik die niet samen met moeder kunnen vieren omdat ze door misbruik van de wet mentorschap en het web van leugens door 1 zorgmedewerker genaamd Petra van Buren die alles op orde deed van de mentor Paul Legebeke , gescheiden werd van haar geliefde jongste dochter die haar eerder uit de Lichtenberg had gehaald vanwege treiterij en verwaarlozing en haar liefdevolle zorg gaf bij haar thuis. Toen de mentor was uitgezocht door de rechter en mevrouw Petra van Dam, werd ik alsnog uiteindelijk door een zeer laag en vies leugenachtig spel, gescheiden van haar zodat zij alleen stierf! Duivels is het en niet anders

    meer dan een maand geleden