RegisterenInloggen
Bikkes
Bikkes
19 dagen geleden

Ymere

19 dagen geleden

Mijn moeder heeft al sinds 23 maart schimmel en vocht in haar huis. Dit werd veroorzaakt door een lekkage bij de buurvrouw. Deze buurvrouw wil niet meewerken aan het verhelpen van de overlast.
Pas op 6 juli (!) is de lekkage verholpen waardoor de tussenmuur door en door nat is. Sinds 12 juli staat er een droger bij mijn moeder in huis om het vocht en schimmelprobleem te verhelpen en wederom wil de buurvrouw niet meewerken door ook een droger te plaatsen.
Ymere doet niets om deze buurvrouw aan te sporen om mee te werken.
De droger moet bij mij moeder nog steeds blijven staan en wordt over 2 weken weer opnieuw bekeken.
Ik ben op advies van de wijkagent handtekeningen gaan verzamelen bij andere buren die ook diverse overlast hebben van deze buurvrouw en heb een melding gedaan bij meldpunt zorg en wonen. Het meldpunt heeft Ymere aangespoord om een buurtonderzoek te doen. Dit hebben zij gedaan maar zij zijn niet bij mijn moeder en ook niet bij de benedenburen geweest die ook wateroverlast hebben. Mijn moeder had een klachtenlijst in de bus waarop zij 2 weken de overlast moest bijhouden. Deze twee weken zijn nog niet voorbij.
Net werd ik gebeld door meldpunt woon en zorg dat Ymere tot de conclusie is gekomen dat de overlast wel meevalt en dat de zaak gesloten is. De termijn om de klachten in te dienen is nog niet verstreken.
Meldpunt kan verder niets doen omdat het feit dat de buurvrouw niet meewerkt (en dus nog steeds overlast veroorzaakt) een probleem van Ymere is en Ymere vind het geen probleem dat de buurvrouw niet meewerkt.
Het feit dat er meerdere bewoners overlast van deze buurvrouw hebben word dus weg gewuifd.
Ik kom dus geen stap verder en ben ten einde raad. Ondertussen zit mijn moeder al bijna 6 maanden in een zeer ongezond huis, schimmel en door de droger geen gezonde lucht. Haar gezondheid heeft hier onder te lijden. Zij is 81 jaar oud.
Kunt u mij helpen?

  • SuperBitch
   18 dagen geleden

   Wat een trieste situatie voor uw moeder.
   Ik adviseer u z.s.m. juridische bijstand in te roepen (uw moeder kan wellicht een ‘toevoeging’ krijgen), bijv.via Juridisch Loket Amsterdam om medewerking van de overlastgevende buurvrouw af te dwingen,
   Wellicht kunt u de weigerende buurvrouw en verhuurder alvast aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade bij uw moeder.
   De verzekering van uw moeder zal wsch de kosten proberen te verhalen op (de verzekering van) de veroorzaker.

   Elke huurder moet zich als ‘goed huurder’ gedragen, ook ten opzichte van de omgeving en de omwonenden. 
   In overlastsituaties is de verhuurder verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de overlast te beëindigen. Zo dient er een gedegen onderzoek te worden gehouden en bij gebleken overlast dient de verhuurder zoveel mogelijk te interveniëren.

   Indien door de verhuurder geen of te weinig inspanningen worden gedaan om overlast te voorkomen of te stoppen, dan kan er sprake zijn van een tekortkoming. 

   Succes en sterkte gewenst.

   18 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Bikkes
    17 dagen geleden

    Hartelijk dank voor uw reactie. De woonbond staat ons inmiddels bij met raad.

    17 dagen geleden

    Geef een reactie