Het verzorgingshuis sluit

donderdag, 14 november 2013 20:25 NPO 2

Door herziening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) krijgen ouderen met een lichte zorgvraag geen toegang meer tot het verzorgingshuis. Hierdoor sluiten de komende jaren naar schatting 800 verpleeg- en verzorgingshuizen hun deuren. Gaat dit niet te snel en zijn er straks nog wel voldoende zorgvoorzieningen voor de komende vergrijzing?

Aan tafel Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de SP en Aad Koster, directeur van ActiZ de brancheorganisatie van zorgondernemers.

Presentatie: Elles de Bruin