Rijvaardigheid

vrijdag, 10 oktober 2014 17:40 NPO 2

Een lichte verkeersovertreding kan grote gevolgen hebben. Op de redactie van Tijd voor Meldpunt zijn brieven en mails binnengekomen van ouderen die zich gediscrimineerd voelen. Zo ook Cees van Wingerden en Corrie Huigen, zij moeten beiden een rijvaardigheidsonderzoek afleggen nadat ze een lichte verkeersovertreding hebben begaan. Een maatregel die zij veel te zwaar vinden. En we nemen een kijkje bij een opfriscursus voor oudere automobilisten.

Is de sanctie die de politie en het CBR opleggen niet veel te zwaar? Moet je aan een oudere automobilist dezelfde rijvaardigheidseisen stellen als aan een jongere? En wanneer is het verstandig om te stoppen met autorijden?

We praten erover met oud-verkeersofficier Koos Spee en verkeersrechtadvocaat Bert Kabel.

Presentatie: Elles de Bruin