Wanneer de mantelzorg ontspoort

woensdag, 26 oktober 2016 19:25 NPO 2

Zorgen voor een naaste klinkt mooi, moedig en bijna romantisch in de participatiesamenleving die de terugtredende overheid voor ogen heeft. Maar wat als die zorg helemaal niet goed verloopt? Bijvoorbeeld doordat de mantelzorger overbelast raakt of zelf hulpbehoevend wordt, of doordat veel mantelzorgers hulp mijden en de weg niet vinden naar de diverse zorgloketten voor ondersteuning?

In de uitzending reportages met verhalen die werden gemeld aan Meldpunt! Tevens hierin verontrustende resultaten van een enquête onder de 8200 leden van het MAX Opiniepanel.