RegisterenInloggen

Mag ik mijn fiets op de stoep parkeren?

In veel Nederlandse plaatsen staan volop fietsenrekken. Maar er zijn ook genoeg gemeenten die in hun centra niet duidelijk aangeven waar fietsen nu wel en niet geparkeerd mogen worden. Het resultaat is dat mensen hun fiets tegen een lantaarnpaal of ander object op de stoep parkeren. Maar mag dat?

25 miljoen fietsen

Omdat er in Nederland nogal wat fietsen zijn, zo’n 25 miljoen om precies te zijn, kan het parkeren van de fiets op de stoep soms voor logistieke problemen zorgen. Bovendien is het de vraag of het eigenlijk wel mag, een fiets op de stoep parkeren.

Overal anders

Een korte zoektocht leert ons dat er geen landelijke regels zijn over het parkeren van fietsen. Gemeenten mogen dit zelf bepalen en schrijven hun conclusie vervolgens op in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Elke gemeente heeft zo’n verordening waarin zij alle plaatselijke regels noteren. In lang niet alle verordeningen staat iets geschreven over het fietsenbeleid, maar soms is dit wel het geval. In die van Utrecht staat bijvoorbeeld geschreven dat mensen hun fietsen vooral moeten stallen in de verschillende overdekte fietsenstallingen. Fietsen die verkeerd gestald worden, worden verwijderd. Wat in deze context een verkeerd gestalde fiets is? Dat zijn bijvoorbeeld fietsen die de loopruimte van voetgangers blokkeren.

 Veilig parkeren tegen diefstal

Ook in Enschede wordt men van harte geadviseerd om gebruik te maken van overdekte en bewaakte stallingen, maar dat is niet per se omdat fietsen hier nu direct zoveel overlast veroorzaken. Op de website van Enschede Fietsstad wordt er vooral gesproken over fietsendiefstal, iets wat natuurlijk ook makkelijker is als fietsen op de stoep worden geparkeerd.

Geleidelijke invoerverbod

In Groningen is het parkeren van fietsen ook een punt van discussie. Inwoners van de stad worden gevraagd zoveel mogelijk gebruik te maken van de overdekte en bewaakte fietsenstallingen, waarvan er steeds meer komen. In de buurt van deze stallingen wordt het parkeren van de fiets op de stoep soms verboden. Zo geldt er sinds kort een stallingsverbod in de binnenstedelijke Peperstraat en de Poelestraat.

Kleinere gemeenten

Zowel Utrecht, Enschede en Groningen zijn grotere steden, maar hoe zit het eigenlijk met het fietsenbeleid in de kleinere plaatsen? In Beverwijk, bijvoorbeeld, mag men sinds de komst van de ondergrondse fietsenstalling nabij het station de fiets slechts 1 uur parkeren in de fietsenstallingen voor het nabijgelegen stadhuis en de bioscoop. Wie de fiets hier langer laat staan, riskeert dat deze wordt verwijderd.

Problemen nabij station

In het Drentse Hoogeveen is het ook vooral in het stationsgebied opletten geblazen. Dagblad van het Noorden schrijft in de zomer van 2019 dat iedereen die hier zijn of haar (brom)fiets buiten de vakken parkeert, de kans loopt beboet te worden. Dit wordt gedaan om de looproutes vrij te houden.

In Weert, in Noord-Limburg, is er in 2019 ook een fietsenprobleem nabij het station. Mensen parkeren hun fiets hier vaak verkeerd, waardoor veel overlast ontstaat Het is in Weert zelfs zo erg dat de gemeenteraad in 2019 een voorstel doet om de APV aan te passen zodat er meer gedaan kan worden tegen het parkeren van fietsen op de stoep in het stationsgebied.

Conclusie

Hoewel het dus per gemeente verschilt wat de regels zijn rondom het parkeren van fietsen op de stoep, is het wel zo dat het foutief parkeren van de fiets op de stoep u meestal niet in dank wordt afgenomen. Zowel niet door de medemens, als door de gemeente. Vooral op plekken waar een zekere looproute vrijgehouden moet worden, zoals in de buurt van stations, wordt dit als ergerlijk ervaren en kan er worden opgetreden.

Hoewel het dus niet geapprecieert wordt, is het niet verboden als er niets over genoteerd staat in de APV van uw gemeente. Het is dan een kwestie van het gezonde verstand gebruiken.

Geef een reactie