Registeren Inloggen

Energieplafond doet niets voor wie huis verwarmt met elektriciteit zegt Consumentenbond

De Consumentenbond wil een betere uitwerking van het kabinetsplan voor een energieplafond. Het plan in huidige vorm doet niets voor consumenten die hun huis verwarmen met elektriciteit. Ook huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet hebben het nakijken.

Plan energieplafond

Met het energieplafond wil het kabinet de prijs voor energie terugbrengen naar ongeveer het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Zo is het voornemen dat huishoudens 1,50 euro gaan betalen voor een kuub gas en 0,70 euro per kilowattuur elektriciteit. De grens voor gas- en elektriciteitsverbruik wordt mogelijk getrokken bij 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur stroom. Daarboven gaan consumenten het huidige tarief betalen.

Mensen die stoken op elektriciteit zijn de dupe

De Consumentenbond ziet echter dat de gasprijs onder het energieplafond lager ligt dan het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. “Een onbegrijpelijke keuze”, vindt directeur Sandra Molenaar. Daarmee gaat het kabinet namelijk in tegen het beleid om huishoudens te stimuleren af te stappen van gas.

De prijs voor elektriciteit ligt daarentegen boven de prijs in januari van dit jaar. “Consumenten die fors hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld een hybride warmtepomp zijn hiervan de dupe. Zij verbruiken immers veel meer stroom dan die 2400 kilowattuur. Alle goede bedoelingen ten spijt, is het straks goedkoper om de warmtepomp uit te zetten en weer op gas te stoken. Dat is niet uit te leggen”, aldus Molenaar.

Warmtenet

De Consumentenbond ziet in de miljoenennota ook niets terug over warmtetarieven, die nog altijd gekoppeld zijn aan de gasprijs. De bond verwacht dat die prijs niet verandert, waardoor de warmtetarieven volgend jaar omhoog schieten. “Ook hier moet een regeling voor komen”, pleit Molenaar.

Geef een reactie

Reactie

    Het is gemakkelijk voor Mevr. Sandra Molenaar om te roepen dat het kabinet een verkeerde keuze maakt. Zij spreekt voor haar achterban. Een warmtepomp is nu eenmaal een energieslurper. Zolang de prijs voor die energie laag is een prima oplossing maar stijgt die prijs dan wordt het een ander verhaal. Willen we iedereen voor de hoge prijzen compenseren dan moet de belasting op alles gruwelijk stijgen. Dit kunnen wij als klein land niet opbrengen. Gewoon geld bijdrukken dan? Dan krijg je een nog grotere inflatie dan we nu hebben met als gevolg dat iedereen failliet gaat. Ook geen oplossing dus. De opmerking “Daarmee gaat het kabinet namelijk in tegen het beleid om huishoudens te stimuleren af te stappen van gas.” is natuurlijk een dooddoener. Het kabinet stapt wel vaker van beleid af als. Zo was het beleid om van kernenergie af te stappen ook niet handig. Beleid is vaak een politieke beslissing om de achterban tevreden te houden of afspraken gemaakt om steun ergens voor te krijgen na te komen. Beleid is zelden een rationele keuze. Dan had de politiek bijvoorbeeld voor waterstof gekozen in plaats van eclectisch (is mijn mening).

    Kortom, de hoge energieprijs is een probleem waar iedereen (!) last van heeft of je nu onder het plafon blijft (veelal minder draagkrachtigen) fo er bovenuit knalt (grootverbruikers, bedrijven enz). Wen d’r maar an…..