RegisterenInloggen

Voorlopig houden we de zomertijd én wintertijd

Over het aanhouden van de zomertijd of wintertijd is al veel gediscussieerd. In 2019 zou er voor één tijd gekozen worden, maar dit gaat niet door. De klok gaat op 27 oktober 2019 gewoon een uur terug naar de wintertijd. Dat heeft Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Regeling afschaffen

In september 2018 dient de Europese Commissie een voorstel in om de verplichte zomer- en wintertijdregeling in 2019 af te schaffen. De lidstaten hebben dit voorstel doorgeschoven naar 2021. Of het dan daadwerkelijk wordt doorgevoerd is nog maar de vraag. In principe mogen de EU-lidstaten zelf bepalen welke tijd zij gebruiken. Het parlement heeft nu wel een uitstelclausule aangenomen. Ze willen voorkomen dat er een grote variatie aan verschillende tijden ontstaat. De meeste EU-landen, waaronder Nederland, hebben meer tijd nodig om de bevolking, het bedrijfsleven en belanghebbenden te benaderen.

Onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de zomer- en wintertijd. Er zijn 3 varianten onderzocht. Permanente zomertijd, permanente wintertijd of behoud van het systeem waarbij we de klok 2 keer per jaar verzetten. Uit het onderzoekt blijkt onder andere dat de wintertijd beter is voor onze gezondheid en de zomertijd is veiliger voor het verkeer.

Als het alleen maar zou gaan om de gezondheid, heeft een systeem zonder wisselingen de voorkeur. “Voor de gezondheid is het volgens het RIVM van belang zo veel mogelijk aan te sluiten bij onze natuurlijke tijdzone en ook een permanente tijd aan te houden”, schrijft Ollongren. “De wintertijd is de standaardtijd en die tijd heeft dan de voorkeur. Het zou nog beter zijn als Nederland kiest voor de West-Europese tijd. Onder deze tijd vallen Engeland, Portugal en IJsland.” We vallen nu onder de Midden-Europese tijd, met de rest van Europa.

Voor en nadelen

Toch is het nog geen gelopen race. Ook de zomertijd biedt voordelen. Bijvoorbeeld voor het verkeer. Maar ook de bouwsector geeft de voorkeur aan de zomertijd. Zij hebben baat bij het licht in de vroege ochtend. Wanneer overgestappen naar de wintertijd, zou het in de winter pas om 09.30 uur licht worden. Het gevolg daarvan is een enorm productieverlies. De zomertijd zou nog een voordeel opleveren: energiebesparing. Wanneer het langer licht blijft ’s avonds, hoeft het licht pas later aan. Toch kan Ollongren hier kort over zijn, want de besparing is minimaal.

Afstemmen op omringende landen

Voor de scheep- en luchtvaart is het belangrijk dat er niets verandert. En dat geldt ook voor de handel. Maar mocht het ooit zover komen, dan heeft Nederland laten weten de tijd af te stemmen op omliggende landen als België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Ollogren laat de Kamer weten dat zij de ontwikkelingen in de Europese wetgevingsprocedure blijft volgen en laat het weten als er veranderingen zijn.

Bron: MAX Vandaag

Geef een reactie

Reactie

  1. Zo gauw mogelijk AFSCHAFFEN van de ZOMERTIJD die grote volgens mij en met mij vele andere personen die er eigenlijk of helemaal niet mee kunnen hendelen Omdat het 2 keer verzetten van een uur op de klok een grote impact en ook aanslag op onze toch al meestal chronisch zieken en ouderen met broze en/of vele. gezondheids problemen heel vaak ook te kampen krijgen met intense chronische oververmoeidheids klachten vaak de gehele 24 uur lang door hun hele lichamelijke welzijn en dat ook meestal geestelijk heel veel impact heeft op het algehele en steeds meer inleveren en proberen staande te blijven om toch nog zo goed als enigszins hopelijk en mogelijk mag en kan zijn Dan is het steeds verzetten en verandering van de tijd een crime en een hele grote in mijn ogen nutteloze en (haast)niet kunnende zinloos te dragen en opgedrongen door voor ons niet kunnen en willen inziendeGROTE MENSEN MASSA super grote zware rugzak Die overbodig is Terug naar de vroeger altijd het hele jaar WINTERTIJD EN WEG MET DE DOOR DE GEMEENSCHAP OPGELEGDE EN GEDWONGEN ZOMERTIJD Vooral nu door steeds meer vergrijzing en ook er de nog bijgekomen door moeten staande super grote pandemie die voor vele mensen ook een aanslag op hun levenslange gezondheid en welzijn teweeg heeft gebracht Dan ook nog de zo aan het veranderen wereld en het steeds meerverslechterend millieu en de problemen hierover De teleurstelling was dan bij velen zeer groot en niet te begrijpen de eerst gedane belofte dat in 2022 deZOMER.
    TIJD zou worden AFGESCHAFT WAT EEN AFGANG VOOR VELEN mijn naam mag absoluut niet gebruikt worden met deze reactie Mocht U deze waar ook voor willen gebruiken of publiceren IK WIL GEWOON ANNONIEM BLIJVEN Hopelijk hebt U hiervoor Uw begrip