Registeren Inloggen

Mijn moeder is overleden. Waarom moet ik haar waterschapsbelasting betalen?

Bij een overlijden moet u als nabestaande veel regelen. Soms krijgt u rekeningen in handen waarvan u niet wist dat u die als erfgenaam moet betalen. Bijvoorbeeld de waterschapsbelasting. In dit artikel leggen wij u uit waarom dit is en hoe de waterschappen werken.

Moeder overleden

De moeder van Martje Borger overlijdt afgelopen januari op 85-jarige leeftijd. Op 1 maart ontvangt Martje als erfgenaam de aanslag van de waterschapsbelastingen 2021. Ze moet 102,32 euro betalen in 10 delen. “Ik vind het vreemd dat deze belasting alsnog betaald moet worden door een overledene. Het gaat mij niet om het bedrag, maar wel om het principe”, mailt ze aan de redactie van Meldpunt. Want waarom moet een overleden persoon waterschapsbelasting betalen?

Waterschap stuurt aanslag

In Nederland zijn 21 waterschappen actief. Elk waterschap stuurt eens per jaar de aanslag waterschapsbelasting naar de inwoners. De waterschappen gebruiken het om te zorgen voor veiligheid, droge voeten, schoon oppervlaktewater, af- en aanvoer van water en om het rioolwater te zuiveren. Uw situatie bepaalt wat u moet betalen. Daarbij wordt onder andere gekeken of u in een koop- of huurwoning woont. En ook de WOZ-waarde en de grootte van het huishouden telt mee. Wat u moet betalen wordt elk jaar op 1 januari door het waterschap besloten. En deze peildatum is belangrijk in het verhaal van Martje Borger en haar overleden moeder.

Dochter moet betalen

“Het kan gebeuren dat een overleden persoon nog een belastingaanslag binnenkrijgt”, vertelt woordvoerder Saskia van Amerogen van de Unie van Waterschappen, de vereniging van de Nederlandse waterschappen. “Dit komt omdat er bij de watersysteemheffing wordt gewerkt met een peildatum. Het waterschap neemt bij het opleggen van de aanslag de situatie zoals die op 1 januari van het belastingjaar is als uitgangspunt. Wat na de peildatum gebeurt, is voor de aanslagoplegging niet relevant. Degene die op 1 januari van een jaar bewoner is, is belastingplichtig voor dat hele jaar. Dit is in de Waterschapswet bepaald.” Alleen wordt de aanslag niet op 1 januari verstuurd, maar weken later. Als de moeder van Martje al weken overleden is. Martje krijgt dan alsnog de aanslag, als erfgenaam.

Geen dubbele belasting

“Waterschappen proberen zo de waterschapsbelasting zorgvuldig mogelijk te heffen. Zeker bij een sterfgeval”, vertelt Van Amerongen. En in zo’n geval gaat de aanslag op grond van regels naar de partner of de erfgenamen. Maar die hoeft niet het hele bedrag te betalen. “Eén onderdeel van de waterschapsbelasting is de zuiveringsheffing. Dat is de belasting die je als bewoner betaalt om je rioolwater te laten zuiveren. En deze belasting betaal je alleen voor de periode dat je er gebruik van maakt.” Maar de overige heffingen komen wel op het bordje van de erfgenaam. Het lijkt alsof die dubbel betaalt, maar dat is niet zo, zegt Van Amerongen. “De overleden mevrouw was voor het betreffende belastingjaar zelf belastingplichtig en de dochter is met haar eigen woonadres ook zelf belastingplichtig. Als een burger komt te overlijden voordat de aanslagen zijn opgelegd, gaat de aanslag naar de erfgenamen.”

Politiek bepaalt de regels

Als we Martje bellen, begrijpt ze de uitleg. Maar toch blijft ze het raar vinden. Alle andere inkomsten van de overheid, zoals de AOW en de toeslagen worden wel per direct gestopt. Maar de waterschappen werken met een jaarlijkse peildatum. Is dat niet achterhaald? “Het is mogelijk om te kijken naar tijdstip of tijdvak. Maar welke benadering in welke situatie wordt toegepast, is een politieke keuze”, zegt woordvoerder Van Amerongen. Dus dit verandert als de wet wijzigt.

Geef een reactie