Registeren Inloggen

Vervelende belastingverrassing na nabetaling ABP

Eerder zag u in Meldpunt dat duizenden gepensioneerden van ABP jarenlang een te laag pensioen ontvingen. Het ging om ABP-gepensioneerden die voor 1995 tegelijk met hun partner pensioen opbouwden. ABP betaalde in 2020 al een kleine 200 miljoen euro aan achterstallig pensioen uit. Maartje en Henk van Dijk krijgen ook geld en zijn dolblij, totdat ze hun belastingaangifte invullen.

Dan blijkt namelijk dat ze 12.000 euro belasting moeten betalen. Slapeloze nachten hebben ze er van. Hadden ze dit moeten zien aankomen? Zijn ze naïef geweest? ABP laat weten mensen altijd te informeren per brief. ‘Daarin wordt ook vermeld dat de nabetaling en aangepaste uitkering gevolgen kunnen hebben voor belastingen en toeslagen, aldus een woordvoerder. ‘Bij een nabetaling boven de 2500 euro bellen wij voorafgaand aan de uitbetaling. In dat gesprek wordt ook gewezen op mogelijke fiscale gevolgen.’

Het echtpaar Van Dijk is inderdaad gebeld maar het was hen nooit duidelijk dat deze fiscale gevolgen eraan vast zouden zitten . ‘ABP heeft ons indertijd juist verteld dat de nabetaling een netto bedrag was’, aldus mevrouw Van Dijk. Daarop hebben de twee een groot deel van de nabetaling gebruikt als aflossing op hun hypotheek.

Uit de vele vragen en bezorgde berichten die wij bij MAX binnenkrijgen, blijkt dat het echtpaar Van Dijk niet het enige is die dit niet zag aankomen. Maar wat nu? De tienduizenden euro’s die het echtpaar netto kreeg nabetaald, zijn een optelsom van wat ze over meerdere jaren hebben gemist. Het is toch niet eerlijk als dat alleen in het afgelopen belastingjaar meetelt?

Helaas is dat zo wettelijk bepaald. Het  komt er in deze situatie op neer dat het jaar waarin ABP de nabetalingen uitbetaalt, ook het jaar is dat de nabetaling in de inkomstenbelasting moet worden verwerkt. Zo’n fors bedrag leidt tot een piek in het Box 1-inkomen en kan dus in dat jaar van de nabetaling gevolgen hebben voor heffingskortingen en eventuele inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Dat kan, net als voor het echtpaar Van Dijk, heel vervelend uitpakken.

Toch valt er gelukkig in de meeste gevallen wel iets aan die fiscale gevolgen te doen. Maar dan moet u wel zelf actie ondernemen! Onze ombudsman Rogier de Haan zet de belangrijkste tips op een rijtje naar aanleiding van vragen die bij MAX binnenkomen.

Wat als mijn inkomstenbelasting opeens schrikbarend hoog is?

Een oplossing kan zijn om uw inkomen te middelen. Dit betekent dat u het inkomen van drie aaneengesloten jaren bij elkaar optelt en door drie deelt. Over dit gemiddelde inkomen berekent u de belasting. Als dit in totaal minimaal 545 euro lager is dan wanneer u niet middelt, dan kunt u belasting terugkrijgen. Die eerste 545 euro krijgt u niet terug. En middeling heeft ook geen invloed op de (als gevolg van de nabetaling lagere) heffingskortingen en ook niet op de juist hogere premie Zorgverzekeringswet. Door te middelen krijgt u dus zeker niet alles terug, maar toch levert dit soms honderden tot duizenden euro’s belastingteruggave op. Het middelen heeft geen invloed op de toeslagen die in deze drie jaar zijn ontvangen. Hoe het middelen van uw inkomen precies moet, leest u op de site van de Belastingdienst. Op de site BerekenHet staat een hulpmiddel dat u kunt gebruiken om een proefberekening te maken.

Wat als ik in de problemen kom met eerder ontvangen zorg- en huurtoeslag?

De Belastingdienst kan de nabetaling aanmerken als ‘bijzonder inkomen’. U moet dit wel zelf aanvragen door een formulier in te vullen. De Belastingdienst rekent de nabetaling dan niet mee, waardoor het kan zijn dat u uw huurtoeslag gewoon kunt houden. Let op, een nabetaling vergroot niet alleen uw inkomen maar ook uw vermogen. In het jaar nádat u de nabetaling krijgt, kan uw vermogen te hoog zijn om nog recht te hebben op huurtoeslag. Voor de zorgtoeslag kan de Belastingdienst deze uitzondering helaas niet toepassen.

Mijn partner woont in een verpleeghuis en ik betaal een maandelijkse bijdrage aan het CAK. Ik vrees dat ik veel meer moet gaan betalen. Klopt dat?

Dat klopt, want de hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Het CAK kijkt voor de berekening van deze eigen bijdragen naar het verzamelinkomen van 2 jaar geleden. Deze gegevens krijgen zij door van de Belastingdienst. Mensen die dit jaar een nabetaling ontvangen van het pensioen merken dit dus eventueel in de eigen bijdrage in 2023. Die is dan hoger.

Maar ook hier is wat aan te doen. Is uw inkomen en eventueel het vermogen lager dan de peildatum van 2 jaar geleden waarmee de eigen bijdrage berekend is? Dan kunt u een verzoek indienen om de eigen bijdrage aan te passen. Het CAK berekent de eigen bijdrage dan alsnog op basis van het huidige jaar. Hier vindt u de voorwaarden.

Zoals u ziet, kunt u in de meeste gevallen de schade beperken. Maar dan nog blijft er geleden financiële schade die u niet gehad had, wanneer ABP het bedrag gewoon over de jaren heen had uitbetaald. Zorgtoeslag bijvoorbeeld dus die wegvalt, maar ook wanneer u gaat middelen bij de Belastingdienst blijft er altijd een drempelbedrag van 545 euro dat u zelf moet betalen.

ABP geeft aan het vervelend te vinden als mensen nadelige gevolgen ondervinden van de nabetaling. ‘We kunnen niet inschatten wat de totale omvang van nadelige fiscale gevolgen zijn omdat wij niet in de persoonlijke, financiële administratie van onze deelnemers kunnen kijken’, aldus de woordvoerder.

ABP is bereid de fiscale schade te vergoeden. Daaronder valt in ieder geval het drempelbedrag van 545 euro dat bij middeling van het ineens hogere inkomen voor eigen rekening blijft. Dat moet wel met objectieve gegevens aangetoond worden. Een uitspraak van de Belastingdienst over een middelingsverzoek is voor ABP bijvoorbeeld een vereiste om een verzoek in behandeling te nemen.

Maar ABP weigert om de zorgtoeslag te vergoeden die gepensioneerden mislopen als gevolg van de nabetaling van hun pensioen.

MAX Ombudsman Rogier de Haan vindt dit schandalig. ‘Niet alleen hebben deze tienduizenden mensen jarenlang een te laag pensioen gekregen. Nu ze alles alsnog in één keer nabetaald krijgen, lijden ze daardoor financiële schade. En dan gaat het niet alleen om de extra belasting die betaald moet worden. De gemiste zorgtoeslag hakt er juist voor de mensen met de lagere inkomens flink in. ABP zal ook deze schade moeten vergoeden. En ik doe daarbij een oproep aan ABP. Bespaar deze mensen een gang naar de rechter. En stop je tijd ook niet in eindeloze ingewikkelde berekeningen van deze schade. Laat zien dat het nu menens is. Zorg voor een snelle, eenvoudige en ruimhartige schadevergoeding.’

Hebt u een nabetaling ontvangen, meldt u zich dan bij ons aan via onderstaande formulier. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren bellen met ABP op nummer 045 – 579 62 75. Ook staat er informatie hierover op de website www.abp.nl

Sinds februari 2020 worden nabetalingen verwerkt. Tot op heden zijn er in totaal  ongeveer 25.000 dossiers nabetaald. ‘De achterstanden die er waren lopen we nu hard in’, aldus een woordvoerder van ABP. ‘We verwachten voor 1 juli alle aanvragen die in 2020 zijn gedaan, af te handelen.’ Op dit moment wachten nog 3.720 mensen op de behandeling van hun aanvraag en de uitkering die daarbij past.  534 deelnemers hebben in 2020 een aanvraag ingediend, 3.186 deelnemers deden dat in 2021.

Mail ons

Ontving u een nabetaling van ABP? En verwacht u schade te lijden als gevolg van de aanvulling? Vul dan het volgende formulier in.

 • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

U krijgt een nabetaling: Zo snoept de Belastingdienst niet alles op

Geef een reactie

Reacties (5)

  Waarom niet gedoseerde betaling maandelijks een bedrag over een aantal jaren. Dat wordt het plaatje heel anders. Met de huidige technologie is dit ook wel te doen voor de uitkerende instanties.

  Vervelend als je het overkomt. De nabetaling wordt gezien als extra loon. Dat maakt dat het jaarinkomen verschilt met de voorgaande jaren. De Belastingdienst slaat je dan aan en je moet belasting betalen. Het is vervelend als het je overkomt. Mij eerste tip: maak de extra betaling ABP niet gelijk op. Mocht u niet teveel reserves hebben, betaal de aanslag met behulp van de extra uitkering ABP. Dat voelt wellicht niet prettig, maar het voorkomt dat u uw reserves moet aanspreken. Ten tweede, ga niet bij de pakken neerzitten. Zoals in het artikel beschreven, maak gebruik van de mogelijkheid om te ” middelen” . Dat werkt perfect en per saldo zult u straks merken dat wat u uiteindelijk aan de belastingdienst heeft moeten betalen, mee zal vallen. Ik spreek uit ervaring als het gaat om “middelen” . Geloof mij, de 1e schrik bij u zal de aanslag zijn en een gevoel van onrechtvaardig. Laat dat een moment zijn en weet dat er mogelijkheden zijn om hetgeen u als aanslag betaald heeft, voor het grote deel via ” middelen”. terug kunt krijgen.

  Heerlijk hè, zo’n overheid, bestaande uit de neo-liberalen: VVD en D66, aangevuld met die hypocriete pseudo-christenen: CDA en CU! Dienstbare overheid? Het lijkt eerder op een instantie: burgertje pesten; de belastingdienst doet niet anders! Vraag maar aan Pieter Omzigt!

   Harmen50, precies, ben het helemaal met je eens.

  Ik heb er geen woorden meer voor. (los van wettelijke rente ) krijg ik nu een ‘afkoopsom’ _ schadevergoeding aangeboden van 2100,- netto. [ let wel ik moest 1787,- belasting bijbetalen en 1267, zorgtoeslag terug betalen] . Na al die jaren en moeite en geen gehoor bij ABP. Het is slikken of stikken- want als ik niet akkoord ga verlies ik recht op dit bedrag. Dan ligt de bewijslast bij mij om aan te tonen dat mijn schade groter is dan dat. dat kan alleen als ik op eigen kosten een geregistreerd accountant inschakel. Wat een ongelofelijke schoffering na al die jaren stress en hulp zoeken en steeds ook maar zelf opnieuw doorrekenen. Laat ik het zo zeggen: ze gaan duidelijk op het scherpst van de snede onderhandelen, zonder gevoel voor wat zij veroorzaakt hebben.