Registeren Inloggen

AOW’ers krijgen moeilijk kwijtschelding lokale heffingen

Bijna drie miljoen huishoudens houden met moeite het hoofd boven water. Eén van de rekeningen die elk jaar op de mat valt, is die voor de gemeentelijk heffingen. Zoals de OZB-belasting, rioolheffing of waterschapsbelasting. Heeft u weinig inkomen, dan kunt u het bedrag laten kwijtschelden. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Dagwaarde auto te hoog

Corry Duursma (74) moet rondkomen van AOW en een klein pensioen: 1.319 euro per maand. Ze krijgt daarom jarenlang kwijtschelding van lokale lasten. Maar ineens moet ze betalen. De gemeente doet onderzoek en ziet in 2020 dat de dagwaarde van haar auto te hoog is. Mevrouw maakt bezwaar, want de auto heeft ze nodig vanwege haar gezondheid. In 2021 denkt mevrouw de kwijtschelding geregeld te hebben, maar dan ineens vindt de gemeente een klein nabestaandenpensioen: mevrouw heeft te veel inkomen.

Te veel vermogen

Ook Ria van de Velden (79) verliest haar recht op kwijtschelding. Zij moet rondkomen van een AOW-uitkering: 1.224 euro per maand. De gemeente peilt haar banksaldo als haar AOW en de toeslagen net zijn gestort. Volgens de gemeente heeft mevrouw te veel vermogen, zo’n 1.600 euro. Mevrouw Van de Velden vindt dat niet gek, want geen enkele rekening is nog betaald. Ze dient bezwaar in en moet al haar bankafschriften van de afgelopen maanden laten zien.

Elke gemeente heeft eigen regels

Als u kwijtschelding wilt, kijken de gemeentes naar het inkomen, het vermogen en de dagwaarde van de auto. De regels omtrent de kwijtschelding zijn op de ministeries bedacht, maar elke gemeente vult het zelf in. En dat zou niet zo mogen zijn, stelt MAX Ombudsman Jeanine Jansen. “Er is een norm maar die mogen ze strenger hanteren als ze willen of juist losser. Dus iemand in Rotterdam kan geen kwijtschelding krijgen maar iemand in Amsterdam met hetzelfde inkomen juist wel. En dat werkt een bepaalde ongelijkheid in de hand.”

Kijkje op uw rekening

Ook Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, verbaast zich er over dat elke gemeente het beleid anders organiseert. En daarbij gaan gemeentes vrij ver. Zo mogen ze peilen welk bedrag er op een bepaalde datum op uw bankrekening staat. Dat gebeurt door Stichting Inlichtingenbureau, een dienstverlenende organisatie die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is opgericht. Wie in bezwaar gaat, moet bankafschriften laten zien. Arjan Vliegenthart, directeur bij het Nibud, staat hier niet positief tegenover. “Je moet als burger veel laten zien en dat geeft stress. En mensen met geldstress zitten minder goed in hun vel. Op deze manier worden burgers worden door overheid gezien als potentiële fraudeurs. En deze groep mensen doet al zo hun best.”

Den Haag wordt wakker

Zowel Janssen als Vliegenthart pleiten voor een ruimere regeling en een eenduidige norm die voor iedereen hetzelfde is. “Het positieve is dat ze nu in Den Haag langzaam wakker worden.” zegt Vliegenthart. “De spaarnorm wordt verruimd naar 2.500 euro. Dus men mag dit eindelijk op hun rekening hebben staan. Maar de wet moet ook nog worden aangepast, de ruimte voor gemeentes om af te wijken moet groter worden. Zodat je ook een boodschappentas van je buren als gift mag aannemen. Daar zijn ze mee bezig, hopelijk is dat aan het eind van dit jaar rond.”

Ook geen kwijtschelding?

Komt u moeilijk rond en krijgt u geen kwijtschelding van uw gemeente of waterschap? “Neem dan contact op met uw gemeente,” adviseert Jeanine Janssen. “Er zijn allerlei potjes en regelingen waardoor u op een andere manier toch financieel wat ruimte kunt krijgen. Veel mensen weten dat niet, dus het kan lonen om eens met uw gemeente te bellen.”

Geef een reactie

Reacties (12)

  Ik heb een WAO van een kleine €900 en een klein nabestaande pensioen van €135 en ik moet ook alle lokale lasten betalen.

  Wie van een AOW moet rondkomen wordt bij voortduring achterna gelopen – meestal haast als op bordeelsluipers…
  Deze sinds de jaren tachtig steeds neo – liberalere (r) overheid stelt met hun daden:
  u kost ons geld en produceert economisch nauwelijks nog.

   Hoe komt het dat we met zovelen zijn, wij ouderen, en dat toch steeds weer die liberalen gekozen worden? Kiezen we die zelf? Ik kan dat moeilijk geloven. Kan het zijn dat te weinig ouderen gaan stemmen?

  Reactie op stemgedrag Nederlanders.
  Het feit dat er de laatste decennia voordurend rechtse kabinetten zijn geweest waardoor Nederland steeds a-socialer is geworden en het feit dat er een ik samenleving is ontstaan heeft er toe geleid dat er rechts wordt gestemd, óók al gaat het vele Nederlandrs slecht
  ‘als ik het maar heb’ Groepsollidariteit is geheel verdwenen.
  De P.v.d.A heeft hier ‘van harte aan meegewerkt’.
  Een kentering zal nog even op zich laten wachten

  Resumerend:

  Kwijtschelding van lokale heffingen voor de minima vervalt dus als je een noodzakelijke bankrekening bezit voor aanvullend levensonderhoud, zoals vervanging en onderhoud van vervoermiddelen voor invaliden en huisraad, aangepast met zorg en huurtoeslag. Die onkostenposten worden ook nog eens belast met plusminus 10% inflatie die niet in verhouding staat met de jaarlijkse AOW indexatie.

   Niet te vergeten het bedrag op de Bank voor wanneer je boven de tachtig bent en je
   geld hebt gespaard voor jouw eigen uitvaart. Daar wil je jouw medeburgers niet mee belasten. Van €6.000 tot €10.000 kost een begrafenis tegenwoordig.

  je moet in nederland asielzoeker of vluchteling zijn, anders krijg je niets.

   Je moet in dit land Kamerlid, Minister of Staatssecretaris zijn dan krijg je alles en
   heb je geen last van een negatief koopkrachtplaatje.

  Al circa 13 jaar stemt Nederland in meerderheid Rechts !! VVD / CDA etc. Dan kan men dit soort zaken verwachten !! Rechts is er hoofdzakelijk voor de RIJKEN ! én de grote bedrijven met hun dur Directies /Raad van Comm. én de Aandeelhouders !!
  Dus wil men veranderen Meer sociaal / en solidariteit zal toch er een meerderheid LINKS moeten stemmen ! anders kan men het schudden , dat is nu al 13 jaar aan de gang !!

  Ieder voor zich maatschappij!! Kijk eens naar de wachtgeldregeling voor Kamerleden en
  politici. Oudjes mogen RIP op hun voorhoofd schrijven. Al twaalf jaar niet geïndexeerd en
  ruim 25% minder koopkracht. Er wordt alleen maar gesproken over loonsverhogingen en
  toeslagen!! Ook voor de rijke graaiers toeslagen zoals de belastingverlaging op brandstof
  en energie! Ik noem dit land een super corrupt land waar tevens het recht zo krom is als een hoepel.

  Beste
  Mijn dochter van 23 studeert en behoort tot de pechgeneratie. Ze heeft een studie schuld van bijna 40.000 €. Ze heeft een auto die ze nodig heeft om naar de universiteit en stage te gaan.
  Ze heeft wat spaargeld 4000€ als buffer.
  Ze heeft diagnose autisme en woont daarom heel rustig in een klein dorpje. Na 4 keer haar te hebben verhuisd heeft ze haar rust gevonden.
  Ze zit gehuurd in een sociale huur appartement.
  Ze ontvangt studiebeurs en toeslagen.
  Vanwege spaargeld en dagwaarde auto krijgt ze geen kwijtschelding gemeentelijke belasting 600€.
  En dat kan ze niet betalen.
  Ze heeft eigenlijk geen inkomen, het is een lening. En als je de studieschuld aftrekt van haar huidige vermogen dan kom je toch diep in de min uit.
  Hoe kunnen we dit aanvechten en heeft het zin?
  Graag uw advies
  Resie Manderveld

  Tijdens de verkiezingen kiest men vaak voor de VVD en het CDA juist deze partijen zijn alleen gepassioneerd om een Liberaal Regeringsbeleid tot stand te brengen ! Juist daardoor worden de Gewone Burgers altijd te dupe !! De aanwas van bepaalde rijken / en bedrijven breid zich maar uit !! De duizenden gewone burgers kunnen het schudden !!
  Een soortgelijke herhaling heeft kort geleden weer plaatsgevonden mn de PVV van de Wilders is de grootste partij geworden !! Dan vraagd men om problemen !