Registeren Inloggen

Uit wanhoop zegt Nicole haar uitkering op bij het UWV

Nicole Stuijver nam contact op met de Soresdienst. Sinds haar achttiende ontvangt zij een Wajong-uitkering vanwege psychische beperkingen. Nicole vertelde dat ze een moeilijk jaar heeft gehad en in een depressie is geraakt. Tot overmaat van ramp heeft het UWV haar uitkering stopgezet.

Uitkering stopgezet

Nicole kon nauwelijks meer haar bed uit komen. Hierdoor was ze bij een paar afspraken bij het UWV niet komen opdagen. Het UWV besloot daarom een medewerker bij haar thuis langs te sturen. Die begon te vertellen welke documenten Nicole moest inleveren om haar uitkering te kunnen behouden. Nicole kon de informatie niet verwerken en het werd haar tijdens het gesprek allemaal te veel. Ze wilde van de administratieve rompslomp af zijn en riep uit wanhoop dat ze de uitkering van het UWV niet langer wilde. Het UWV ging vervolgens voortvarend te werk. De uitkering werd nog dezelfde week stopgezet!

Dubieuze werkwijze

De opmerking van Nicole was niet handig, maar op de werkwijze van het UWV valt ook veel op aan te merken. Er is namelijk niemand geweest die heeft nagevraagd of Nicole echt achter deze beslissing stond. Dat had voor de hand gelegen, zeker als je je bedenkt dat zij de uitkering kreeg vanwege psychische beperkingen.

Geen reactie

Aan deze situatie moest snel iets veranderen. In maart 2019 verzocht de Soresdienst daarom het UWV om de uitkering zo snel mogelijk te hervatten. Vervolgens gebeurde er niets vanuit die instantie. We belden geregeld en kregen voortdurend te horen dat haar dossier ter beoordeling bij de verzekeringsarts lag. Nicole moest maar geduld hebben.

Dan maar onder druk

Een overheidsinstelling die niet of traag reageert: het is een probleem dat we vaker tegenkomen bij de Soresdienst. Gelukkig bestaan er mogelijkheden in de wet om een instantie tot actie te dwingen. In het geval van Nicole had het UWV nagelaten om binnen veertien weken na de aanvraag een beslissing te nemen. De Soresdienst zond daarom een ingebrekestelling aan het UWV, waarin dringend werd verzocht om alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen. We maakten bovendien aanspraak op een dwangsom. De brief had effect. Nicole ontving twee weken daarna een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts. Naar aanleiding van dat gesprek besloot het UWV enkele weken later om de uitkering met terugwerkende kracht te hervatten. Vanwege het trage handelen van het UWV kon Nicole bovendien ook nog eens een dwangsom van ruim € 500 tegemoetzien. De aankomende tijd blijven we uiteraard Nicole volgen!

Durf hulp te vragen

We zien vaak dat mensen in een uitzichtloze situatie zitten en denken dat ze daar nooit meer uit komen. Dat hoeft niet zo te zijn! Durf om hulp van de Soresdienst te vragen als u het niet meer ziet zitten.

Geef een reactie

Reactie

    Het is de hoogste tijd dat mensen die werken bij een overheidsinstantie gaan beseffen dat zij worden betaald door alle belastingbetalers. In wezen zijn ze dus in dienst van de bewoners van Nederland die belasting betalen en moeten zij tegenover ons een juiste werkhouding laten zien. Anders krijgt men een slechte beoordeling en na twee keer volgt ontslag.