Registeren Inloggen

Correctie op meer dan de helft van uitgekeerde toeslagen

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet gecorrigeerd worden. Dit blijkt uit onderzoek van het CPB. Bijna een derde van de huishoudens die een toeslag aanvragen moet een deel terugbetalen.

Te veel of te weinig

Huishoudens ontvangen vaak te veel of te weinig toeslag volgens het Centraal Planbureau (CPB). Het is moeilijk om van tevoren te berekenen hoeveel toeslag iemand krijgt. Als u te veel of te weinig heeft gekregen vordert de uitkeringsinstantie dat terug. Wanneer u te weinig heeft gekregen kunt u een nabetaling krijgen.

Voorwaarden

Bij het aanvragen van een toeslag moet u goed op de hoogte zijn van de voorwaarden en uw inkomen in kunnen schatten. Huishoudens met een minimumloon en wisselende inkomsten kunnen vaak moeilijk inschatten wat hun inkomen is per jaar.  Als uw inkomen hoger blijkt dan u vooraf heeft aangegeven, krijgt u teveel toeslag. Dit moet u dan terugbetalen.

Niet aanvragen

Er zijn ook veel Nederlanders die recht hebben op een toeslag, maar die niet aanvragen. Bij huurtoeslag geldt dit voor 1 op de 10 huurders. Van ouders die recht hebben op kindgebonden budget vraagt 15 procent dit niet aan.

6 miljoen huishoudens

In 2018 ontvangen volgens het CBP 6 miljoen huishoudens ongeveer 12 miljard euro inkomensondersteuning via toeslagen. Onder toeslagen verstaan we huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Bron: nu.nl

Geef een reactie

Reactie

    Wat de huurtoeslag betreft gaat het veelal ook fout doordat de belastingdienst de huurtoeslag berekent van 1 januari t/m 31 December, terwijl per 1 Juli er altijd een huurverhoging plaats vindt en daar dan dus ook de huurtoeslag op aangepast moet worden. maar dat gebeurt dus níét. Van Juli t/m December blijft dus het bedrag aan huurtoeslag gebasseerd op de vorige huurprijs in stand.
    De belastingdienst gaat pas per 1 januari van het volgend jaar de aangepast huurtoeslag betalen . Met als gevolg dat je van Juli tot en met December dus eigenlijk altijd te weinig huurtoeslag krijgt.

    Het zou vele malen efficienter zijn als de belastingdienst de huurtoeslag net als de huurprijs óók van Juli tot Juli zou laten lopen . Dan zou de verhoging van de huurtoeslag op hetzelfde moment ingaan als de huurverhoging en hoeft er níét meer achteraf pas een correctie plaats te vinden.

    Verder staat er in het artikel dat het moeilijk in te schatten is wat het inkomen is van het komend jaar, maar de belastingdienst kijkt niet naar het inkomen van het nog voor ons liggend jaar maar kijkt naar je inkomen van het vorige jaar omdat dát wél vaststaat.
    En op dát inkomen worden dan de toeslagen berekend.