RegisterenInloggen

Correctie op meer dan de helft van uitgekeerde toeslagen

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet gecorrigeerd worden. Dit blijkt uit onderzoek van het CPB. Bijna een derde van de huishoudens die een toeslag aanvragen moet een deel terugbetalen.

Te veel of te weinig

Huishoudens ontvangen vaak te veel of te weinig toeslag volgens het Centraal Planbureau (CPB). Het is moeilijk om van tevoren te berekenen hoeveel toeslag iemand krijgt. Als u te veel of te weinig heeft gekregen vordert de uitkeringsinstantie dat terug. Wanneer u te weinig heeft gekregen kunt u een nabetaling krijgen.

Voorwaarden

Bij het aanvragen van een toeslag moet u goed op de hoogte zijn van de voorwaarden en uw inkomen in kunnen schatten. Huishoudens met een minimumloon en wisselende inkomsten kunnen vaak moeilijk inschatten wat hun inkomen is per jaar.  Als uw inkomen hoger blijkt dan u vooraf heeft aangegeven, krijgt u teveel toeslag. Dit moet u dan terugbetalen.

Niet aanvragen

Er zijn ook veel Nederlanders die recht hebben op een toeslag, maar die niet aanvragen. Bij huurtoeslag geldt dit voor 1 op de 10 huurders. Van ouders die recht hebben op kindgebonden budget vraagt 15 procent dit niet aan.

6 miljoen huishoudens

In 2018 ontvangen volgens het CBP 6 miljoen huishoudens ongeveer 12 miljard euro inkomensondersteuning via toeslagen. Onder toeslagen verstaan we huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Bron: nu.nl

Geef een reactie