Registeren Inloggen

Dit verandert er in 2019

Met de ingang van 2019 veranderen er een aantal dingen in Nederland. Bekijk het overzicht en zie wat dit voor u kan betekenen.

Belastingen over loon

Het lage btw-tarief van 6 procent wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9 procent. Dit heeft effect op de prijs van verschillende goederen, waaronder bloemen, kraanwater, planten, geneesmiddelen, boeken, tijdschriften, medische hulpmiddelen, kranten en boodschappen. Ook het openbaar vervoer wordt hierdoor duurder, net als hotelovernachtingen en dagjes uit naar bijvoorbeeld circus of dierentuin.

De inkomstenbelasting gaat omlaag, waardoor werkenden die tussen de 20.000 en 68.000 euro per jaar verdienen er op vooruit gaan. Volgens berekeningen van de NOS houdt iemand met ene jaarsalaris van 35.000 euro per jaar 380 euro meer over.

De heffingskorting gaat omhoog, wat betekent dat er minder loon ingeleverd hoeft te worden. Dit geldt alleen voor mensen die minder dan 68.500 euro per jaar verdienen.

De maximale vrijwilligersvergoeding stijgt van van 150 naar 170 euro. Met deze belastingmaatregel wil het kabinet dit soort werk stimuleren.

De maximale vrijwilligersvergoeding gaat omhoog in 2019.

Financieel

Het minimumloon stijgt voor iedereen van 22 jaar en ouder van 1594,20 euro per maand naar 1615,80 per maand.

De hoogte van veel uitkeringen is ook aangepast doordat het bruto maximumdagloon is bijgesteld. Voorheen is dit 211,42 euro, maar vanaf 1 januari is dit 214,28 euro.

Gas en elektra

Het kabinet verlaagt de belastingvermindering op energie, waardoor gas en elektra duurder worden. Tot 1 januari 2019 krijgt iedereen nog een korting van 309 euro op deze zaken, maar dit wordt bijgesteld naar 258 euro. Daarnaast wordt ook de belasting op gas verhoogd. Door deze maatregelen kan het gebruik ervan op jaarbasis tot wel 200 euro duurder worden.

Zorg

Het basispakket verandert in 2019. Zo wordt begeleiding en advies voor mensen met overgewicht voortaan vergoed, net als alle oefentherapie voor COPD-patiënten. Dit laatste wordt eerder pas vanaf behandeling 21 betaald door de verzekeraar. Daarnaast komt ook het vervoer voor patiënten van en naar consulten, onderzoeken of controles in het basispakket. Er zijn ook dingen uit het basispakket gehaald, zoals medicijnen die ook zonder recept verkrijgbaar zijn bij apotheek of drogisterij.

De premie van de basisverzekering stijgt in 2019 met gemiddeld 5,7 procent. De eigen bijdrage verandert niet.

Over de eigen bijdrage gesproken: mensen die dit bedrag elk jaar moeten opmaken aan medicijnen, hoeven dit vanaf 2019 niet meer. Per 1 januari 2019 is de maximale eigen bijdrage voor medicijnen 250 euro. Alles daarboven wordt betaald door de verzekeraar. Voorheen is hier geen maximum voor.

Artsen moeten voortaan in de medisch dossiers van hun patiënten vermelden of de persoon in kwestie een medisch implantaat heeft. Denk hierbij aan een pacemaker of knieprothese. Deze informatie wordt opgenomen in het landelijke implantatenregister, zodat duidelijk is wie er allemaal een implantaat heeft. Dat is hard nodig, want de kwaliteitscontrole van dergelijke hulpmiddelen laat te wensen over.

Het bedrag dat afnemers van de gemeentelijke WMO-regeling moeten betalen is niet langer inkomensafhankelijk. Voor elke gemeente geldt vanaf 1 januari 2019 een vast tarief van 17,50 euro per 4 weken.

Ouderen die in een verzorgingshuis wonen, hoeven vanaf 2019 minder aanspraak te maken op hun eigen vermogen om hier te kunnen wonen. Dit omdat de zogenoemde vermogensinkomensbijtelling wordt verlaagd van 8 naar 4 procent.

WMO

De eigen WMO-bijdrage is vanaf 2019 voor elke Nederlander hetzelfde.

Justitie

De verkeersboetes worden verhoogd. Zo kost door rood rijden in 2018 nog 230 euro, maar prijkt er in 2019 een bedrag van 240 euro op de bon. Ook kan er vanaf boetes van 75 euro al een betalingsregeling worden getroffen, wat betekent dat het bedrag niet in 1 keer overgemaakt hoeft te worden. Voorheen is zo’n regeling pas mogelijk vanaf boetes van 225 euro of meer.

AOW en pensioen

De AOW stijgt. Of dit ook voor u geldt, kunt u zien op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast wordt ook de ouderenkorting verhoogd, waardoor de meeste mensen meer AOW overhouden.

We blijven even bij de AOW, want de AOW-leeftijd stijgt in 2019 met 4 maanden. Daardoor komt deze uit op 66 jaar en 4 maanden.

Kleine pensioenen verhuizen vanaf 2019 mee als een werknemer van werkgever verandert. Het gaat om pensioenen die kleiner zijn van 474 euro per jaar. In de jaren hiervoor worden deze bedragen steeds tussentijds uitgekeerd.

Er komt ook een einde aan micropensioenen die de pensioengerechtigden vaak nog geen 2 euro per jaar opleveren. Meestal zijn dit soort pensioentjes afkomstig van baantjes die men maar heel kort heeft gehad, waardoor er bijna niets is opgebouwd.

Overheid en pensioenfondsen streven ernaar om pensioendeelnemers vanaf 1 januari 2019 beter te informeren over hun pensioen. Zo worden pensioenoverzichten compacter en is het op de website mijnpensioenoverzicht.nl meteen overzichtelijk wat het betekent voor de financiële situatie als iemand op een bepaalde leeftijd met pensioen gaat. Nu is dit vaak nog lastig te achterhalen.

AOW

AOW-gerechtigden houden in 2019 meer over.

Maatschappij

Door de gemeentelijke herindeling verdwijnen er 25 gemeenten. Het totaal aantal Nederlandse gemeenten komt hierdoor uit op 355. Door deze verandering ontstaat onder meer de nieuwe, Utrechtse gemeente Vijheerenland. Deze bestaat uit de voormalige Zuid-Hollandse plaatsen Leerdam en Zederik en het Utrechtse Vianen.

Voedselfabrikanten, supermarkten en horecagelegenheden gaan in 2019 afspraken maken om bepaalde producten gezonder te maken. Het gaat om pizza’s, chips met smaakjes, zuiveldranken, toetjes, Hollandse kant-en-klaarmaaltijden, vleesvervangers, groenteconserven, consumptie-ijs, jam, gehakt(ballen) en braadworst. In deze producten zit nu vaak nog te veel suiker en zout.

De postzegel wordt opnieuw duurder. In 2019 stijgt de prijs van 1 postzegel van 83 naar 87 cent en kost post versturen naar het buitenland 1,45 euro in plaats van 1,40.

(Bron: Rijksoverheid, NOS, Nu.nl, archief)

Geef een reactie