Registeren Inloggen

Financiële problemen voor buurt- en dorpshuizen door energieprijzen

Het gros van de dorps- en buurthuizen verwacht in de financiële problemen te komen door hoge energieprijzen. Dat laat de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve (LSA) bewoners weten aan MAX Meldpunt.

Inzicht financiële situatie

Nadat de LVKK en LSA al eerder aan de bel trokken in Meldpunt, vroeg het ministerie van Binnenlandse zaken om een inschatting te geven van de financiële situatie en de benodigde compensatie. Ruim 400 locaties reageerden binnen 3 weken over de zorgelijke financiële situatie van hun dorps- en buurthuis.

Ruime verdubbeling kosten energie

Uit het onderzoek blijkt dat de dorps- en buurthuizen gemiddeld te maken hebben met een prijsstijging van 206 procent. Dat komt neer op 940 euro extra per ontmoetingsplek per maand. Energiekosten zijn een aanzienlijk deel van de totale bedrijfskosten. De omzet valt echter tegen en financiële reserves zijn over het algemeen laag na een paar jaar weinig omzet door corona.

Laatste reserves aanspreken

Een klein deel van de buurt- en dorpshuizen (20 procent) krijgt al enige compensatie om de kosten op te vangen. Daarnaast proberen veel ontmoetingsplekken zelf al de kosten te drukken door nog verder in te teren op hun laatste reserves, te besparen op verschillende kostenposten of toch de prijzen te verhogen.

Hoge kosten, lage omzet

De LVKK en LSA gaan uit van zo’n 8000 ontmoetingsplekken in Nederland. Vaak hebben zij nauwelijks mogelijkheden om veel eigen inkomsten te genereren. Soms is het pand in eigendom, soms wordt er huur betaald. Bijvoorbeeld aan een gemeente, private partij zoals een woningcorporatie, kerk of sociaal werk organisatie. Energielasten bepalen relatief  gezien een groot deel van de exploitatiekosten. Daarom pleiten de LVKK en LSA voor een compensatie van minimaal 50 procent van de gestegen energielasten. Dat zou voor het afgelopen jaar bij de helft compensatie neerkomen op ruim 22 miljoen euro.

(Bron: LVKK, LSA. Foto:  ANP Foto)

Geef een reactie