Registeren Inloggen

Klachten over nabestaandendesk ING om verklaring van erfrecht

Als van een getrouwd stel met een gezamenlijke bankrekening één van de twee overlijdt, kan de nabestaande niet zomaar de bankrekening op eigen naam zetten. Als er sprake is van een testament, eist de bank een verklaring van erfrecht. En dat kost honderden euro’s. Is zo’n verklaring in alle gevallen wel echt nodig?

Verklaring van erfrecht

Bij Meldpunt en MAX Ombudsman komen geregeld klachten binnen over de werkwijze van de nabestaandendesk van banken. Ook van Johanna Schipper. Haar man overleed in 2017. Ze hadden samen een zogenaamde  ‘en/of-rekening’. Mevrouw wil zijn bankpas inleveren, waar ze maandelijks 1,10 euro voor betaalt. De ING weigert de pas in te nemen, omdat ze eerst een verklaring van erfrecht moet overleggen. In deze notariële akte staat onder andere dat als er een testament is, wie de erfgenamen zijn, voor welke delen en of de erfgenamen de nalatenschap aanvaard hebben.

Zo’n verklaring van erfrecht is een kostbaar document, want de notaris vraagt er honderden euro’s voor. Ze krijgt een jaar na overlijden zelfs nog een nieuwe bankpas voor haar man opgestuurd. Inmiddels is ze 5,5 jaar verder en is het nog steeds niet opgelost, tot grote frustratie van mevrouw. Maandelijks wordt ze geconfronteerd met het overlijden van haar man, als de bank die maandelijkse bankkosten afschrijft. Zo kan ze de kwestie niet afsluiten.

ING blijft vragen om verklaring van erfrecht

ING heeft op verzoek van Meldpunt nog eens naar haar zaak gekeken. De bank blijft erbij dat een verklaring van erfrecht in haar geval toch echt nodig is. Het echtpaar had een testament en de bank wil zeker weten wie er recht hebben op het vermogen van meneer. De notaris moet onderzoeken wie dat zijn. Erfgenamen moeten in het geval van een en/of-rekening ook meebeslissen wat er met de rekening dient te gebeuren. ING geeft aan dat elke situatie van een klant anders is, dus ze kunnen niet één beleid hanteren. Het is eigenlijk maatwerk per klant.

Mevrouw Dekker krijgt ook te maken met de nabestaandendesk van de ING als haar vader in 2022 overlijdt. Zij heeft samen met haar vader een en/of-rekening. Na zijn overlijden wikkelt ze alle kosten af en wil de rekening opheffen. Ook in haar geval vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. De bank zet in de tussentijd de rekening om in een ‘erven van-rekening’ en blokkeert deze. Mevrouw dient een klacht in, en meldt zich bij Meldpunt. In haar geval zegt de bank uiteindelijk geen dure verklaring meer nodig te hebben en heeft de rekening inmiddels opgeheven.

Checklist NVB

Voor veel bankklanten is het onduidelijk wat ze moeten overleggen om bankzaken goed af te wikkelen. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Banken een checklist opgesteld waarin u na kunt gaan wat u nodig heeft als er een dierbare overlijdt. Link naar die checklist: Checklist (nvb.nl).

Reactie ING

Een woordvoerder van ING laat in een schriftelijk reactie weten dat ze de gang van zaken betreuren en biedt namens de bank beide dames uit de uitzending hun excuses aan. Ze schrijft verder: “Wie in rouw is om het verlies van een dierbare zit niet te wachten op een slepende afwikkeling van de bankzaken. Men wil dat dit snel, zorgvuldig en goed gebeurt. Daar streeft ING ook naar.”

De bank gaat met mevrouw Schipper in gesprek over hoe haar verzoek afgewikkeld kan worden. Ze bieden daarnaast een tegemoetkoming in de kosten voor de betaalrekening en bankpas aan. ING streeft ernaar samen met mevrouw deze slepende kwestie af te sluiten.

ING is dankbaar voor het signaal vanuit Meldpunt, want het helpt om voortdurende verbeteringen aan te blijven scherpen en alert te blijven. De  werkwijze van hun Servicedesk Nabestaanden is juist erop gericht om nabestaanden te helpen bij een zorgvuldige, snelle en goede afwikkeling.

Werkwijze overige banken

Iedere bank heeft dezelfde regels omtrent de afwikkeling na een overlijden. Toch is er vaak sprake van maatwerk. Zo wordt er gekeken of er een testament is en is het bedrag dat op de bankrekening van de overledene staat ook van belang, daarnaast ook welke andere financiële producten er nog meer zijn. Neem contact met uw bank op als u vragen heeft hoe een bank de financiële zaken afwikkelt in geval van een overlijden.

Geef een reactie

Reacties (7)

  Hallo, hoezo een probleem? Banken denken nog steeds blijkbaar dat zij over uw geld kunnen beschikken. Lariekoek! Het geld is van u. Weigert de bank dat u over uw geld kan beschikken? Overleg een huwelijksakte en overlijdensakte (of een uitgebreid uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie). Dat zijn officiële papieren waarmee je bewijs hebt! Weigert de bank deze? Ga aangifte doen bij de politie vanwege verduistering van uw euro’s.

  Banken realiseren zich nog altijd niet dat het niet hun geld maar van de klant is.
  Andere opmerking nog: DAT is één van de redenen dat we van contant betalen af moeten in Nederland.
  Ik ben 67 jaar en mijn opa (!) zei het al: Banken en makelaars….Rovers en knoeiers!

   “Banken realiseren zich nog altijd niet dat het niet hun geld maar van de klant is.
   Andere opmerking nog: DAT is één van de redenen dat we van contant betalen af moeten in Nederland”

   Blijkbaar beseft u níét dat het alternatief voor contant geld, dan digitaal geld zal zijn en OOK dáárvoor bent u afhankelijk van de bank.
   Want hoe je het ook wendt of keert ; het is de bank die het geld beheerd.
   Salaris, uitkering, betalingen etc of je het nu met contant geld of digitaal doet het gaat allemaal via de bank.

   En heel veel banken hebben inmiddels het maximale bedrag wat er opgenomen en/of via pin betaald kan worden verlaagd. En zo kunnen zij steeds meer beperkingen invoeren met betrekking tot digitaal geld.

   Contant geld kun je dus vele malen beter zélf beheren dan dat dat bij digitaal geld het geval is .

  Helemaal eens met JohanBorculo !
  De banken worden steeds rijker van jou geld, ze mogen blij zijn dat ze met jou geld mogen werken ( beleggen-handdrukken e.d ) winst maken .
  Wat gebeurt er als we allemaal ons geld van de bank zouden halen,
  oei groot probleem .
  Is nu al moeilijk als je een groter bedrag van je rekening wil halen,
  JOU GELD ze doen hun best dat dát niet lukt of je moet er extra voor betalen ….jou eigen geld !!! Kassa .

  * Banken – Makelaars- wat denk je van de Belasting, heb je je hele leven hard gewerkt zuinig geleefd en gespaard moet je over jou spaargeld nog een keer belasting betalen dus 2x ?

  Mijn vader is in december 2011 overleden. Hij had een ING rekening en een rekening bij de SNS bank. Ik heb als nabestaande zijn erfenis willen verdelen en daarvoor ook een verklaring van erfrecht geregeld. De SNS bank heeft niet moeilijk gedaan en het hele saldo (van ongeveer € 1.800) aan mij overgemaakt. De ING echter vraagt om een handtekening van mij en mijn oudste zuster, met wie de rest van de familie in de clinch ligt. Die handtekening krijg ik dus niet en zo is het luttele bedrag van nog geen 300 euro op de ING rekening nog steeds niet uitbetaald. Wat is hier in godsnaam aan de hand?

  Dit is bepaald geen nieuw of recent probleem bij ING.

  15 jaar geleden hadden wij dit probleem ook al met ING.

  Echtgenoot van een familielid probeerde de bankrekening van zijn overleden vrouw op te zeggen…… kopie van de overlijdensakte etc allemaal opgestuurd, maar ING bleef volhouden dat de eigenaresse van het bankrekening nummer ZELF het formulier moest ondertekenen om de rekening op te kunnen heffen.
  Ja zeker……. er werd aangetoond dat diegene was overleden maar evengoed vroeg ING
  om de handtekening van de rekeninghoudster…….
  Het heeft ruim 3 jaar geduurd voordat er ING aan het verstand gebracht kon worden dat overleden personen NIET meer zélf een handtekening kunnen zetten.

  En al die tijd bleven ze ook gewoon de servicekosten elke maand van de rekening afschrijven , waardoor die flink in de rode cijfers terechtkwam. Vóórdat de rekening eindelijk opgeheven zou worden had ING ook nog het lef om te zeggen dat éérst het nog openstaande bedrag voldaan moest worden……

  Uiteindelijk heeft een advocaat ING laten weten dat het hun éígen fout was om bij een reeds overleden persoon kosten in rekening te blijven brengen en overleden personen nu eenmaal geen rekeningen meer kúnnen betalen.

  Binnen de hele familie, vrienden en kennissenkring heeft iedereen die ook een rekening had bij ING die rekening opgezegd . Want met zo’n krankzinnige houding ga je echt aan der verstandelijke vermogens van medewerkers bij ING twijfelen en daar wil je dan niet je geld onder brengen.

  Het was een nachtmerrie in 2017 toen mijn man overleed en dan ook nog de nabestaanden desk van de ING erbij. de ing kan het beter de treiter desk noemen. Gelukkig werd het opgelost in het kantoor wat hier toen nog was door een oudere medewerker die meteen de telefoon pakte.

  Ik krijg zonder de verklaring van erfrecht (550, euro) mijn huis niet op mijn naam bij het Kadaster, terwijl wij in gemeenschap van goederen getrouwd waren. Er was geen testament aanwezig, dus ging er van uit dat de overschrijving kosteloos zou gebeuren.
  In mijn geval doet het Kadaster moeilijk en heb nu maar een afspraak gemaakt bij de notaris, om te voorkomen dat wanneer ik overlijd, mijn kinderen geen problemen krijgen als het nog op naam van mijn overleden man staat. Hij is in 2017 overleden.