Registeren Inloggen

Pensioenruil mag volgens de wet, maar pensioenfonds Bouw weigert

De 63-jarige Hans Kremer is ernstig ziek. Zijn toekomst ongewis. Om zijn vrouw goed achter te laten, wil hij een stuk ouderdomspensioen inruilen voor een hoger nabestaandenpensioen. Dat mag volgens de wet, maar bij pensioenfonds Bouw krijgt Kremer begin dit jaar te horen dat dit onmogelijk is.

Pensioenruil

‘Daar krijg je dan een brief over en dan is de discussie gesloten’, aldus Kremer. ‘Ik voel mij aan de kant geschoven. Als het recht ergens staat en je krijgt het niet.’ Kremer heeft zijn hele leven in de bouw gewerkt. Hij is al 40 jaar samen met Belinda (57). Zijzelf heeft geen pensioen. Elke euro extra per maand zal voor haar straks dan ook een welkome aanvulling zijn. Zodoende komt meneer Kremer op het idee een stuk ouderdomspensioen in te ruilen voor een hoger nabestaandenpensioen: een pensioenruil. ‘Dat zou meer dan 100 euro per maand schelen voor haar. En dat vind ik veel geld.’ Hij heeft gelezen in artikel 61 van de Pensioenwet dat zo’n pensioenruil mogelijk is.

Wat zegt de wet over pensioenruil?

En dat klopt. Sinds 2002 is het een wettelijk recht om nabestaandenpensioen in te ruilen voor ouderdomspensioen. En vanaf 2007 geldt dit recht ook andersom: een deel van het ouderdomspensioen inruilen voor een hoger nabestaandenpensioen. Regel is wel dat het nabestaandenpensioen maximaal 70 procent van het ouderdomspensioen mag bedragen. En het recht geldt voor pensioenen opgebouwd vanaf 2002, respectievelijk 2007. Op deze manier is het mogelijk om te kiezen voor pensioen op maat, aangepast aan de eigen situatie. Het keuzemoment ligt bij aanvraag van het pensioen, of bij einde dienstverband.

Recht op pensioenruil, maar aanvraag toch afgewezen

Kremer: ‘De wet zegt dat je uitruil mag doen, 2 kanten op. Maar mij – en wellicht ook anderen – wordt die mogelijkheid niet gegeven omdat dit niet in het pensioenreglement van het fonds zou staan. Daar word ik heel kwaad van. Dan voel ik mij afgewimpeld en ga ik net zo lang door totdat ik het krijg.’ Meneer Kremer zoekt zodoende contact met MAX Ombudsman Rogier de Haan, die zich in zijn zaak verdiept. Hij legt de kwestie voor aan pensioenfonds Bouw.

Pensioenfonds Bouw maakt fout

Daar blijkt al snel dat meneer met een foutief antwoord het bos in is gestuurd. Bij pensioenfonds Bouw gebeurt de uitruil namelijk automatisch, als er een partner bekend is, stelt het fonds. Alleen als een deelnemer geen uitruil wenst, moet deze hier bewust voor kiezen.

Oprechte excuses

Bij het fonds bieden ze meneer Kremer oprechte excuses aan. ‘Wij willen van dit dossier leren. Wij vinden het heel erg dat wij de heer Kremer, zeker gezien de situatie waarin hij en zijn vrouw zich bevinden, niet goed geïnformeerd hebben.’ De situatie van meneer Kremer is voor het fonds naar eigen zeggen aanleiding om de communicatie-uitingen kritisch onder de loep te nemen. ‘Nu blijkt onvoldoende dat deze uitruil standaard plaatsvindt.’ Zodoende wordt onder andere de website aangepast. ‘Ook valt uit het pensioenreglement niet op te maken dat de uitruil standaard plaatsvindt. Of het nodig is dit aan te passen zullen we nader bekijken.’

Vervroegd pensioen een verstandige optie

En wat betekent dit nu voor meneer Kremer? Rogier de Haan: ‘Nu hij dit weet kan hij eindelijk een bewuste keuze maken. Hij is weliswaar 63 maar kan zijn pensioen wel al vervroegd in laten gaan. En in zijn geval, als de dokter morgen aangeeft dat hij nog een maand te leven heeft, is dat heel verstandig. Want dan wordt het nabestaandenpensioen dus automatisch verhoogd en dat geeft zijn vrouw maandelijks iets meer financiële lucht als hij er niet meer is. Zou hij namelijk op korte termijn komen te overlijden, zonder dat zijn pensioen al is ingegaan, dan moet zijn vrouw het de rest van haar leven met zo’n 100 euro minder per maand doen.’

Financiële planning voor uw oude dag

Veel mensen gaan volgens De Haan pas nadenken over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen als de pensioendatum in zicht komt. ‘Dat is begrijpelijk, maar toch is het verstandig om hier al eerder naar te kijken; zie het als onderdeel van de financiële planning voor de oude dag. Zo kan het voorkomen dat u bij een pensioenfonds zit waar helemaal geen nabestaandenpensioen wordt opgebouwd. Pensioenfondsen zijn namelijk niet verplicht om dat aan te bieden. Maar ook dan heeft u het recht om een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor nabestaandenpensioen. Uiteraard gaat dat dan wel ten koste van uw eigen ouderdomspensioen, iets om u tijdig te realiseren.’

Een andere mogelijkheid is volgens De Haan dat u juist wel nabestaandenpensioen heeft opgebouwd, maar geen partner hebt. ‘In dat geval kunt u beslissen om uw ouderdomspensioen te verhogen ten koste van het nabestaandenpensioen. Uw ouderdomspensioen ziet er dan ineens een stuk beter uit, wat kan meewegen in de beslissing om misschien eerder met pensioen te gaan.’

Zelf vragen?

Voor alle vragen die u hierover heeft kunt u terecht bij uw pensioenfonds. En krijgt u geen of een slecht antwoord, dan kunnen MAX-leden altijd te rade gaan bij MAX Ombudsman, net als de heer Kremer. Bel dan naar 035 – 6775511, op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Groot leeftijdsverschil leidt onterecht tot korting op nabestaandenpensioen

(Foto: MAX)

Geef een reactie

Reacties (4)

  Is niet helemaal correct. Als er een onbepaald of bepaald nabestaandenpensioen is opgebouwd dan is dit niet uitruilbaar voor een hoger ouderdomspensioen. Er moet dus echt een uitruilbaar nabestaandenpensioen opgebouwd zijn.

  Indien iemand zijn pensioen eerder laat ingaan, zijn er meerdere keuzes.
  Als eerste het nabestaande pensioen maximaal verhogen, daarna het ouderdomspensioen middels hoog/laag te laten uitkeren en de AOW compensatie gebruiken, om daarmee het maximale uit de pensioenpot te ontdekken.
  Doe dit vaker bij een terminale cliënt.

  Citaat: ….Zou hij namelijk op korte termijn komen te overlijden, zonder dat zijn pensioen al is ingegaan, dan moet zijn vrouw het de rest van haar leven met zo’n 100 euro minder per maand doen.’

  Wat is onze wetgever toch geweldig, want wie dit niet weet kan er bekaaid vanaf komen!
  En laten we wel zijn, wie weet dit op die enkeling na, die er waarschijnlijk beroepsmatig mee bezig is. Tweede Kamer etc. let toch eens op wat jullie doen of moet ik concluderen dat jullie geen volksvertegenwoordigers zijn maar eerder volksverlakkers….

  Ik lees in de tekst dat deze regel geld voor pensioen opbouw vanaf 2002 en 2007. Dat lijkt me onjuist.
  Dat de vakbonden FNV en CNV het pensioen geld, achterhaald salaris van hardwerkende mensen . Let wel, mijn avond studenten stonden om zes uur in de ochtend op het busje te wachten naar het werk. Dat ze ’s avonds wel eens weg zakten in de les na warm eten was een herstel moment. Later waren ze door wilskracht weer scherp. Onze MKB die voor 70% dit land laat overleven.
  Voor een baan in het Europarlement verraden deze vakbond bestuurders hun leden.
  Vanaf mijn zestiende gewerkt in elektrotechniek. Scholing in avonduren. 66 jaar lid en ruim 55 jaar kaderlid. kies.!
  Henk Terpstra