Registeren Inloggen

Groot leeftijdsverschil leidt onterecht tot korting op nabestaandenpensioen

Marijke Sandkuijl werkt bij Philips als zij smoorverliefd wordt op een 18 jaar oudere collega. Ze trouwen, maar na 10 jaar komt er een einde aan het huwelijk. Wanneer hij overlijdt, heeft zij recht op zogeheten bijzonder nabestaandenpensioen. Maar dit is onverwacht een stuk lager dan gedacht.

Groot leeftijdsverschil

De reden: het grote leeftijdsverschil tussen ex-geliefden. Het gaat hier om een korting op het nabestaandenpensioen, als de overblijvende partner een stuk jonger is dan de overleden gepensioneerde. De gedachte achter deze regeling is dat deze groep gemiddeld genomen meer nabestaandenpensioen ontvangt, doordat ze dit al op jongere leeftijd voor het eerst ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat deze jongere weduwes en weduwnaars een grotere greep uit de gezamenlijke pot doen.

Gekort vanaf 10 of 15 jaar leeftijdsverschil

Meestal wordt er door fondsen gekort vanaf een leeftijdsverschil vanaf 10 jaar, maar bij Philips werd er vanaf 15 jaar verschil gekort. De korting is doorgaans 2,5 procent per extra jaar leeftijdsverschil, maar kan ook 2 of 3 procent zijn. Bij mevrouw Sandkuijl is het leeftijdsverschil 18 jaar. Voor elk extra jaar verschil boven de 15 jaar past Philips bij haar 2,5 procent korting toe. In totaal wordt ze daardoor 7,5 procent gekort.

Leeftijdskorting pakt discriminerend uit

Hoewel de gedachte achter deze kortingsregeling op zichzelf logisch is, is deze in de praktijk vaak een probleem. Want wat blijkt: bij huwelijken met zulke grote leeftijdsverschillen is het 9 op de 10 keer de vrouw die de jongere is van de 2. En dus is het 9 op de 10 keer een vrouw die gekort wordt op het nabestaandenpensioen. Anders gezegd: in de praktijk pakt de leeftijdskorting vaak discriminerend uit voor vrouwen.

Eind 2015 bepaalt de Hoge Raad dat de korting in zulke gevallen van tafel moet. Enkel wanneer fondsen kunnen aantonen dat de korting bij hen niet discriminerend uitpakt of het fonds hierdoor omvalt, mag de regeling blijven bestaan. Dat is bijvoorbeeld tot vandaag de dag het geval bij de pensioenfondsen Waterbouw, Bouw en Medisch Specialisten.

Pensioenfondsen schaffen leeftijdskorting af

MAX Ombudsman Rogier de Haan besteedt hier eerder enkele keren aandacht aan in MAX Magazine, waarna zich meer dan 100 weduwes in het spreekuur melden. De ombudsman helpt hen de korting aan te kaarten bij het pensioenfonds. Het resultaat is dat verschillende pensioenfondsen de leeftijdskorting met terugwerkende kracht afschaffen. Eén van die pensioenfondsen is Philips.

Het fonds past de korting vanwege groot leeftijdsverschil niet meer toe met ingang van 1 januari 2016; dat geldt voor zowel nabestaandenpensioen als bijzonder nabestaandenpensioen. In 2017 is daartoe besloten, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. In totaal worden indertijd ruim 600 (bijzondere) nabestaandenpensioenen gecorrigeerd. Het pensioenfonds trekt hier een half miljoen euro per jaar voor uit.

Waarom wordt mevrouw Sandkuijl dan nog wel altijd gekort?

Ombudsman Rogier de Haan neemt hierover contact op met het fonds. Daar blijkt dat er inderdaad bij haar een administratieve fout is gemaakt waardoor zij onterecht nog wél wordt gekort.

‘Mevrouw Sandkuijl is destijds onbedoeld niet aangeschreven. Zij is hierover dus niet door ons geïnformeerd’, aldus een woordvoerder. ‘Mevrouw Sandkuijl ontvangt naast het bijzonder nabestaandenpensioen ook een ouderdomspensioen van Philips Pensioenfonds. Deze pensioenen waren samen onder één polisnummer geadministreerd. Het lijkt erop dat dat de reden is waarom zij buiten de selectie is gevallen.’

Excuses en nabetaling

Philips heeft inmiddels excuses aangeboden aan mevrouw. Haar pensioen wordt zo spoedig mogelijk aangepast. Daarnaast ontvangt zij, vanaf 1 januari 2016, een nabetaling inclusief een rentevergoeding.

Philips gaat momenteel na of er meer deelnemers zijn die zowel ouderdomspensioen als een (bijzonder) nabestaandenpensioen ontvangen. Die individuele dossiers worden opnieuw beoordeeld. Als daaruit blijkt dat de (bijzondere) nabestaandenpensioenen van andere deelnemers ook ten onrechte niet zijn gecorrigeerd, gaat Philips dit alsnog herstellen. Op dezelfde manier als bij mevrouw Sandkuijl. Het kan zowel gaan om nabestaandenpensioen als bijzonder nabestaandenpensioen.

”Hoe zal het gaan bij het nieuwe pensioenstelsel?”

Rogier de Haan: ‘Natuurlijk ben ik blij dat we mevrouw Sandkuijl alsnog hebben kunnen helpen. Tegelijk baart het mij zorgen dat we hier weer stuiten op een administratieve fout van een pensioenfonds. Jaarlijks kaarten we vele duizenden van deze fouten aan. Nu kunnen ze nog worden hersteld. Maar hoe moet dat als alle pensioenen worden overgezet naar het nieuwe pensioenstelsel? Ik houd mijn hart vast.’

Wordt u ook onterecht gekort?

Vermoedt u dat u ook onterecht gekort wordt op uw nabestaandenpensioen vanwege een groot leeftijdsverschil? Bel dan naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur bereikbaar op 035 – 6775511. Zij beschikken over uitgebreide informatie over deze kortingsregeling, en helpen u verder op weg.

Zo regel je je nabestaandenpensioen goed

(Foto: MAX)

Geef een reactie

Reactie

    Werd 41 jaar geleden al bij Philips Pensioenfonds met 5% gekort op mijn nabestaanden pensioen omdat mijn man,die plotseling overleden was, 12 jaar ouder was dan ik. Dus voor mij geen nieuws