Registeren Inloggen

Tips om geen geldstress te krijgen als uw inkomen daalt

Het Nibud maakt zich zorgen over hoe huishoudens het financieel gaan redden in 2021. Met name mensen met lage inkomens en mensen werkzaam in sectoren die hard getroffen zijn door de crisis hebben het financieel zwaar. Het niet weten waar je aan toe bent, werkt verlammend en geeft financiële stress. Wat kunnen we daaraan doen?

Hogere uitgaven in 2021

Aankomende week ontvangen veel mensen de eerste salarisstrook van het jaar. Voor veel mensen ziet dat er dit jaar iets beter uit dan in 2020, want de meesten gaan er rond de 1 procent op vooruit. Alleen mensen met een laag inkomen merken daar vrij weinig van. ,,Want hoe lager je inkomen, hoe minder je hier natuurlijk van terugziet in je portemonnee”, legt Gabrielle Bettonville van het Nibud uit.

Ook hebben we dit jaar te maken met uitgavenposten die harder stijgen dan in 2020. Werknemers betalen meer premie voor hun pensioen, van 8,5 naar 9,2 procent. Deze stijging is nog nooit zo fors geweest als dit jaar. Ook de gemeentelijke belastingen zijn dit jaar hoger dan in 2020. Zo betalen huurders zo’n 8 procent meer.

Bescherm lagere inkomens

Het Nibud roept Rijk en gemeenten daarom op goed te kijken naar hoe zij de financiën van huishoudens met een laag inkomen beter kunnen beschermen. Wat al zou kunnen helpen is als het nieuwe kabinet straks kijkt naar een verhoging van de bijstand en het minimumloon.

Geen inkomensondersteuning

Het Nibud ziet verder nog te vaak dat huishoudens geen inkomensondersteuning aanvragen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dit zou ook al kunnen gelden als u een modaal inkomen heeft. U kunt dit zien op de website bereken uw recht. Ook vragen mensen niet altijd aan waar ze recht op hebben. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat het toch niet klopt en zij de toeslagen later terug moeten betalen.

Hulp van de gemeente

Gemeentes hebben ook potjes waarmee ze mensen met geldproblemen helpen. Maar het is ingewikkeld om die hulp te krijgen. ,,Stel je bent in deze tijd verpleegkundige, hebt een drukke dag gehad en moet je daarna nog door allerlei formulieren en protocollen werken; dat is niet heel uitnodigend. Maak die drempel naar hulp lager voor mensen.”

Tips hoe om te gaan met geld

Wilt u grip krijgen op uw financiën? Zet dan elk jaar uw inkomsten en uitgaven op een rij. Dit helpt voor mensen met een laag inkomen maar ook als uw inkomen hoger is. “Je kunt deze lockdown gebruiken om van de nood een deugd te maken. Dit op een rij zetten geeft je de ruimte om zaken anders aan te pakken. Je kunt nadenken over hoe je de extra financiële ruimte zo goed mogelijk kunt benutten of over welke besparingen mogelijk zijn. Het Nibud ziet dat huishoudens die hun geld plannen minder financiële stress hebben.”

Geef een reactie