Registeren Inloggen

Uitleg over de hoogte van de eigen bijdrage Wmo

De hoogte van de eigen bijdrage voor zorgkosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) roept veel vragen op. Er is vanaf januari 2019 een vast abonnementstarief gesteld, maar sommige mensen blijven hun oude bedrag aan eigen bijdrage betalen. Hoe zit het precies?  

Op de redactie van Meldpunt en bij de MAX Ombudsman komen in de eerste weken van 2019 verschillende vragen over deze eigen bijdrage binnen.

Wat is een eigen bijdrage?

Maakt u gebruik van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo dan betaalt u daar een eigen bijdrage voor. Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van het soort hulp en ondersteuning dat u krijgt.  Er is hulp vanuit de algemene voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, en hulp vanuit maatwerkvoorzieningen zoals een scootmobiel, dagbesteding of een traplift. Voor algemene voorzieningen innen gemeentes dit bedrag. De hoogte van dit bedrag is door de gemeente bepaald en vastgelegd in een verordening.  De eigen bijdragen vanuit maatwerkvoorzieningen worden geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Tot 2019 werd de hoogte van dit bedrag bepaald door onder andere het inkomen en vermogen van de gebruiker. Maar per 2019 is de wijze van de berekeningen van de eigen bijdrage vanuit de maatwerkvoorzieningen veranderd.

Verandering van de regels

Als gemeenten huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden en mensen daarnaast ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen uit de Wmo, ontvangen zij meerdere facturen voor hun eigen bijdrage. Eén van de gemeente en één van het CAK. En daar wil de overheid vanaf.  Eén van de maatregelen is een vast abonnementstarief van 17,50 euro per 4 weken voor gezinnen die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. De wetswijziging wordt in 2020 doorgevoerd, maar is via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) nu al voor de maatwerkvoorzieningen doorgevoerd.

Gebrekkige communicatie

De algemene boodschap vanuit de overheid naar de burgers zegt alleen iets anders: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Deze boodschap is niet juist, want het nieuwe tarief geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen.  Als gemeenten huishoudelijke hulp als algemene voorziening hebben aangemerkt, betalen mensen die daar gebruik van maken nog het oude (hogere) bedrag aan eigen bijdrage.

Brief naar de minister

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vindt de informatieverstrekking erg onduidelijk en stuurt in februari 2019 een brief naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  “Mensen moeten goed geïnformeerd worden over de kosten van een voor hen belangrijke zorgvoorziening en weten waar ze aan toe zijn”, aldus de Nationale Ombudsman. Hij hoopt in maart een reactie van de minister te krijgen.

Geef een reactie

Reactie

    Mag een gemeente verschil maken tussen huishoudelijke hulp en schoonmaakwerk?
    Het is in de gemeente Coevorden zo geregeld wie de hulp zelf niet meer kan aansturen, krijgt huishoudelijke hulp en hoeft geen eigen bijdrage aan de zorgverlener te betalen, wie wel zelf kan aansturen krijgt een schoonmaakhulp en moet aan de zorgverlener 5 euro per uur betalen, als je meer dan 125 procent van het minimum loon verdient, de hulpverlener bepaald hoeveel uren je krijgt,