Registeren Inloggen

Voor het eerst is de arbeidsmarkt “zeer krap” zegt het UWV

Het is moeilijker dan ooit tevoren voor werkgevers in Nederland om personeel te vinden. De graadmeter voor krapte op de arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV ging aan het begin van het jaar voor het eerst over de grens “zeer krap” heen. Dit betekent dat er nu nóg meer vacatures zijn dan werkzoekenden die deze kunnen vervullen.

Vier vacatures voor elke werkzoekende

Het UWV berekent ieder kwartaal de krapte op de arbeidsmarkt door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het totale aantal personen dat korter dan een halfjaar een werkloosheidsuitkering ontvangt. Per werkzoekende waren er in het eerste kwartaal ruim vier openstaande vacatures. Vanaf 1,5 openstaande vacatures wordt gesproken van een krappe arbeidsmarkt. Een zeer krappe arbeidsmarkt ontstaat bij vier of meer openstaande vacatures.

Vacatures nemen toe, aantal werkzoekenden neemt af

De spanning op de arbeidsmarkt loopt de laatste vijf kwartalen fors op. Vanaf het begin van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich van de coronaperiode. Daardoor nam het aantal vacatures toe en vonden veel werkzoekenden werk. In een jaar tijd is het aantal vacatures met 80 procent toegenomen. Het aantal WW-uitkeringen met een verstreken uitkeringsduur van zes maanden of korter nam juist met 41 procent af.

Krapte in alle regio’s

De krapte is zichtbaar in alle regio’s en vrijwel alle beroepsgroepen. In de regio Midden-Utrecht is de arbeidsmarkt volgens het UWV het krapst. Gevolgd door Zuidoost-Brabant en Foodvalley (acht gemeenten in de Gelderse Vallei). Vergeleken met eind 2021 zijn er 5 nieuwe regio’s bijgekomen waar de arbeidsmarkt zeer krap is. Dit zijn Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Drechtsteden, Midden-Brabant en Midden-Gelderland.

Alle beroepsgroepen

Van de 92 beroepsgroepen zijn er maar 4 waarin geen sprake is van een krappe of zeer krappe arbeidsmarkt. Alleen in de beroepsgroepen chauffeurs, hulpkrachten bouw en industrie, schilders en metaalspuiters en reisbegeleiders is er nog sprake van een gemiddelde krapte. Een jaar geleden waren dit er nog 49 en was in twaalf beroepsgroepen sprake van een overschot aan werkzoekenden.

Geef een reactie