Registeren Inloggen

Bijsluiters moeten begrijpelijker en simpeler worden

In elk doosje pillen dat u in Nederland koopt, zit een bijsluiter. Die is nuttig, maar in veel gevallen erg lang. Daarnaast staat het vol met onbegrijpelijke teksten en zijn de lettertjes erg klein. Dit heeft als risico dat u over de belangrijkste waarschuwingen heen leest. Dit moet anders vindt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Naast de standaard bijsluiter moet de belangrijkste informatie over een medicijn op 1 A4-tje in begrijpelijke taal komen, aldus het CBG tegen het AD.

Een bijsluiter bij uw pillen is wettelijk verplicht. Hier wordt streng op gecontroleerd door het CBG. Bijsluiters mogen uitsluitend aan medicijnen worden toegevoegd als de tekst volledig en helder is en gestaafd op wetenschappelijk onderzoek. De gemiddelde bijsluiter is momenteel vooral gericht op alle ongemakken die een medicijn met zich mee kan brengen, de zogeheten bijwerkingen. De meeste tekst op een bijsluiter gaat hierover. Alle bijwerkingen, ook al komen ze maar bij één op de 10.000 voor, worden genoemd. Om ze kwijt te kunnen, zijn de lettertjes van de bijsluiter klein. En dat heeft al snel als gevolg dat ze niet of nauwelijks gelezen worden. Dat kan weer zorgen voor de nodige problemen, omdat de gebruiker mogelijk belangrijke informatie over het hoofd ziet.

Iconen

Om de belangrijke zaken over een medicijn kort en helder onder de aandacht te brengen, wil het CBG een extra bijsluiter waarin duidelijk, kort en bondig staat beschreven om welk medicijn het gaat en wat de bijwerkingen en gevaren zijn. Om dit te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van iconen. Deze iconen kunnen bijvoorbeeld in één oogopslag weergeven wat de zwaarte van de bijwerkingen kunnen zijn. Een bord en bestek, een glas water en een klokje maken duidelijk hoe en met welke regelmaat een medicijn moet worden ingenomen. En een rood blok met een kruis en een glas wijn erin betekent dat alcohol bij bepaalde medicatie niet is toegestaan. Maar ook de vraag waarvoor het medicijn dient wordt kort en helder beantwoord en de gunstige effecten worden onder de aandacht gebracht. Zeldzame bijwerkingen worden niet in de nieuwe bijsluiter genoemd. Die staan in de traditionele bijsluiter die altijd samen met de nieuwe bijsluiter wordt geleverd.

Invoering heeft tijd nodig

De nieuwe bijsluiter wordt de komende tijd verder ontwikkeld en uitgewerkt in samenwerking met huisartsen en apothekers. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre de informatie op papier of misschien in een app beschikbaar kunnen worden. Het CBG hoopt de nieuwe bijsluiter druppelsgewijs in de loop van 2020 in te voeren. “Maar de invoering kan nog even duren, want er zijn duizenden medicijnen in Nederland”, aldus CBG-voorzitter Ton de Boer.

(BRON: MAX Vandaag)

Geef een reactie