Registeren Inloggen

“Er komen geen extra verpleeghuisplekken bij”

“De 130.000 verpleeghuisplekken die we nu hebben, behouden we. Maar we kunnen de groei van 25.000 verpleeghuisplekken die we nodig hebben niet op dezelfde manier vormgeven, omdat we daar de medewerkers niet voor hebben.” Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport is er duidelijk over.

Reden: personeelsgebrek

Ondanks de forse groei van het aantal hulpbehoevende ouderen de komende jaren, komen er geen extra verpleeghuisplekken bij. Reden: personeelsgebrek. Het tekort aan zorgpersoneel zal de komende jaren oplopen naar bijna 60.000. En nu al staan ruim 18.000 mensen op de wachtlijst voor langdurige zorg. En dat worden er snel meer.

Wat is afgesproken?

De zorgsector is verbijsterd. Dit gaat tegen eerder gemaakte afspraken in, zegt brancheorganisatie ActiZ. Vakorganisatie FNV Zorg en Welzijn spreekt zelfs van een “onbetrouwbare overheid”. Medio 2021 is afgesproken dat in 2026 25.000 extra verpleegzorgplekken moeten zijn gerealiseerd. Na 2026 moeten in een tijdsbestek van 5 jaar nog eens 25.000 plekken uit de grond zijn gestampt. Daarmee bedoelen ze uitbreiding van het aantal bedden in de verpleeghuizen. Deels gaat het om uitbreiding van de verpleegzorg op plekken waar mensen zelfstandig wonen. Deze plannen zijn in een akkoord gegoten en feestelijk ondertekend door onder meer de vertegenwoordigers van de brancheorganisatie ActiZ en van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken.

Pikant detail

De kersverse minister voor Langdurige Zorg, zegt in Meldpunt dat de groei van het aantal verpleegzorgplekken volledig buiten de verpleeghuisvorm moet worden gezocht. Pikant detail: ten tijde van de ondertekening van het eerdere akkoord was Helder zelf bestuurslid en woordvoerder van ActiZ.

Onbestaanbaar

“Het is onbestaanbaar dat die plannen niet door zouden kunnen gaan,” zegt ActiZ. Voorzitter Anneke Westerlaken meldt dat verpleeghuizen al zijn begonnen met uitbreiding. Ze rekenen dan ook op de financiële middelen. Nederland vergrijst in een snel tempo. Volgens minister Helder moeten de ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat willen uiteraard de meesten ook. Maar voor sommigen komt er helaas een moment dat het niet meer gaat. Een plek in een verpleeghuis is dan de oplossing, maar of die plek er dan ook is… En of er personeel is dat tijd heeft om te helpen en ondersteunen…?

Bezuiniging

Minister Helder zegt in Meldpunt dat de geplande bezuiniging van 400 miljoen euro op verpleeghuispersoneel niet van tafel gaat. Bert de Haas van FNV Zorg en Welzijn noemt dit een klap in het gezicht van de medewerkers. Zij zuchten al onder te krappe bezettingen en te veel zorgtaken. Volgens hem worden de problemen met deze bezuiniging alleen maar vergroot.

Mes in de bureaucratie

Minister Helder wil inzetten op minder regelgeving. Op die manier komt meer tijd vrij voor de medewerkers om zich bezig te houden met de bewoners. Maar zeker al 10 à 15 jaar wordt geroepen dat de regeldruk omlaag moet. Volgens Romke van der Veen, Kroonlid van de Sociaal Economische Raad, zit de zorgsector gevangen in een net van bureaucratie. Het verantwoorden van alle handelingen aan leidinggevenden is compleet doorgeslagen. Uiteraard is het nodig om een overdracht te maken voor je collega die de volgende dienst heeft. Maar elke steunkous, elke pil en elk zalfje noteren…

Zorgelijk ongehoorzaam

Volgens Marjet Veldhuis, auteur van Heilige zorghuisjes, is het compleet doorgeslagen. Het verantwoorden kost elke medewerker 40 procent van de tijd. Stop daarmee, en doe waarom je in de zorg bent gaan werken, namelijk mensen helpen. Door het schrappen van alle overbodige regels en regeltjes komen er meer handen vrij. Omgerekend naar personeel is dat zo’n 25.000 mensen. Daarmee voorkom je een verdere verschraling in deze sector. Maar je moet het wel doen.

Volgens Marjet Veldhuis heeft niet alleen in de verpleegzorg, maar ook in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en in de jeugdzorg de regeldrift als een Japanse Duizendknoop toegeslagen. “De zorg moet opstaan en niet afwachten totdat het ministerie van VWS eens actie onderneemt.” Wees niet burgerlijk ongehoorzaam, maar “zorgelijk ongehoorzaam” en schrap op de werkvloer de onnodige regels. “Doe het,” zegt Bert De Haas van FNV Zorg. De werkvloer is nu aan zet.

Zorginfarct dreigt als extra geld uitblijft

Geef een reactie

Reacties (4)

    dit is heel bewust gedaan al jaren zijn er mee bezig de ouderen mocht nederland wel opbouwen maar nu kosten ze te veel dus opruimen die mensen het is walgelijk

    […] Lees verder […]

    […] beslissing, binnen 6 weken, is genomen, dan wordt u in een verpleeghuis geplaatst. Maar door het tekort aan verpleegbedden werken veel verpleeginstellingen met lange wachtlijsten en wachttijden. Zeker wanneer u voorkeur […]

    […] naar een zorginstelling. Op het moment zouden zulke aantallen ook helemaal niet kunnen, want er komen geen verpleeghuisplekken bij. Daar is geen geld […]