Registeren Inloggen

Zorginfarct dreigt als extra geld uitblijft

Het ouderenbeleid is een hele opgave stelt minister Helder van Langdurige Zorg en Sport begin maart in de Tweede Kamer. Dat is voorzichtig uitgedrukt. Binnen nu en 10 jaar zijn er ruim 2 miljoen 75-plussers in Nederland, wat 12 procent van de bevolking is. Naarmate u ouder wordt, neemt de kans op zorg toe. Nu zijn er al veel te weinig zorgmedewerkers, en dat tekort neemt toe. Volgens FNV Zorg en Welzijn stevenen we daarom af op een “zorginfarct”.

400 miljoen

Minister Helder maakt zich niet populair bij de zorgmedewerkers. Zij begint namelijk met een bezuiniging van 400 miljoen op de verpleeghuizen, en dat terwijl er al een schrijnend personeelstekort in deze sector is. De meesten hadden gedacht dat Helder als een blok voor het personeel zou gaan staan. Ze is immers zelf afkomstig uit de zorg. Jaren was Conny Helder het boegbeeld van Actiz. Dat is de organisatie die opkomt voor de belangen van mensen die dag en nacht ouderen helpen. Haar opvolger bij Actiz is Anneke Westerlaken. Zij is echt teleurgesteld in de nieuwe bewindspersoon.

De feiten op een rijtje

Het tekort aan medewerkers in de zorg nu in 2022 en in 2031:

2022 2031
Ziekenhuizen 9.900 24.400
Huisartsen 1.600 3.300
Verpleeghuizen 17.900 51.900
Thuiszorg 6.100 15.400
Gehandicaptenzorg 2.100 8.800

Actie is vereist

FNV Zorg en Welzijn luidt de noodklok. Het beleid moet radicaal anders, want er moet 1 miljard euro bij om de salarissen in de zorg te verhogen. De meeste zorgmedewerkers verdienen immers 6 à 9 procent minder dan mensen in vergelijkbare banen. Waarom zou je dan in hemelsnaam in de weekenden, vroege ochtenden en nachten beschikbaar moeten zijn als je elders meer en gemakkelijker kunt verdienen? Alleen door een betere beloning kan de zorgsector mensen aantrekken.

De huidige minister van Langdurige Zorg ondertekende in maart 2021 als voorzitter van Actiz samen met 10 andere organisaties een stuk waarin werd gepleit voor een radicaal andere ouderenzorg. Ook ging het over een betere beloning voor de mensen, die elke dag zo hard werken. Maar nu heeft ze als VVD-minister de touwtjes in handen en… draait ze de geldkraan zelfs een beetje dichter.

Thuis wonen

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat stelt het ministerie van VWS al jaren. Ouderen willen ook niet anders, want u gaat immers niet voor uw lol in een verpleeghuis wonen. Maar er komt een tijd dat het echt niet anders meer kan. Voordat het zover is, heeft helaas een groot aantal oudere mensen al kleinere of grotere gebreken.

Mantelzorg of thuiszorg is dan de oplossing. Maar ook deze vormen van zorg komen op een glijdend vlak. Nu zijn er ongeveer 5 mantelzorgers op iedere 75-plusser. Dat gaat over enkele jaren naar 3. Veel huidige mantelzorgers kampen namelijk over enkele jaren zelf met lichamelijke problemen en jongeren hebben helemaal geen tijd of zin dag en nacht paraat te staan voor een familielid of vriend(in). En zoals blijkt uit het overzicht hierboven, neemt het personeelstekort in de thuiszorg toe. De FNV heeft het dan ook terecht over een gitzwart scenario.

Is bouwen de oplossing?

Op meerdere plekken in Nederland zijn al de zogenoemde “Knarrenhofjes”. Dat zijn aangepaste woningen waar ouderen wonen die op elkaar letten, elkaar helpen en voorkomen dat mensen afglijden naar eenzaamheid. Minister Helder gaat in overleg met minister De Jonge van Volkshuisvesting om de bouw van seniorenwoningen te bevorderen. Dat klinkt goed. Maar minister De Jonge is beperkt in zijn bevoegdheden, want de gemeenten gaan vooral over de bouw. De afgelopen jaren is er een schrijnend tekort ontstaan aan betaalbare woningen. Vooral jonge mensen zijn hiervan de dupe. Het is dan ook maar de vraag of gemeenten willen voldoen aan de vraag van beide ministers om (meer) te bouwen voor 65-plussers.

Lange termijnvisie

Al vele jaren weet de overheid dat de samenleving aan het vergrijzen is. Toch is een lange termijnvisie over ouderenzorg er tot nu toe niet echt geweest. Ook minister Helder van Langdurige Zorg heeft deze (nog) niet geformuleerd. Ze schaart zich achter een initiatief van D66 om te komen tot een soort burgerberaad. Daarin hebben de overheid, de sectoren in de zorg en burgers zitting, om na te denken over de toekomst van de ouderenzorg. De sector vraagt om een lange termijnvisie, om een verdere verschaling en uitholling van de zorg te voorkomen.

Opnamestop in zorginstellingen door personeelstekort

Geef een reactie

Reacties (5)

  Personeelstekort? In de verpleeghuizen en in de thuiszorg, is het onmogelijk om fulltime te werken. Er zijn geen of nauwelijks 8 uurs diensten. Ik werk 24 uut per week en mag 5 a 6 dagen werken om aan mijn 24 uur te komen. Op 24 uur zijn er maar 2, 8 uurs diensten te verdelen. Daarom rent iedereen de zorg uit….Personeelsbezetting wordt bepaald nav de zzp’s van de bewoners….met een zzp 5, wordt er ongeveer 15 uur per week aan zorg ingezet per bewoner. Zolang de bezetting gefinancierd kan worden uit een zzp indicatie. Veranderd er niets.

   ja we stonden erbij en keken er naar

  Het probleem in de zorg is niet het geld, het probleem is de veel te zware top, dat zijn e mensen die denken verstand van de zorg te hebben en daardoor met grote sommen salaris naar huis gaan. Er zijn directies die met kapitalen naar huis gaan maar niet met de medewerkers van de afdelingen, niet met de lokale cliëntenraden willen praten alleen om het feit dat die de vinger op de zere plekken leggen en mensen die door hebben dat de verhouding kosten voor zorg en de personele kosten niet in balans zijn. Zeg ook altijd dat de zorg niet duurder geworden is maar de top is veel te duur geworden. Er is ooit een tijd geweest dat de verhouding zorg/overige kosten 70% en 30 % mochten zijn, nou die verhouding klopt allang niet meer. Medewerkers op de werkvloer moeten voldoende gewaardeerd worden voor hun werk
  Er moeten weer volledige banen komen deeltijd kan alleen in goed overleg maar de functie waar op gesolliciteerd wordt is een volledige ban van zeker 40 uur minder uren werken om in aanmerking te komen voor kinder- of huur toeslag moet verboden worden. Directies met meer inkomen dan een ministerssalaris mag geen betaalde nevenfuncties meer hebben en zij de hele week, 7 dagen 24 uur in dienst van de instelling dus geen betaalde neven banen meer. Als je CR lid bent en dit tijdens de bijeenkomsten sterk voor maakt weten de directie wel iets te vinden waarmee ze je weg kunnen pesten en dat gebeurd ook met medewerkers die nog wel goed voor de zieken zijn. Er zijn instellingen die een voorkeur hebben om niet langer dan 5 jaar ergens te werken en dan te gaan, is niet goed voor de continuïteit maar wel voor hun portemonnee andere reden kan ik niet bedenken. Kortom de zorg is niet te duur maar de mensen die dat moeten organiseren zijn veel te duur en dat moet eerst aangepakt worden voor de zieken, hulpbehoevenden en de keiharde werkers van de werkvloer wederom het slacht offer worden!

   juist de top wil dik geld voor hun wan prestatie

  we hebben het laten gebeuren we hebben er naar gekeken en nu betalen de ouderen het gelag en de ellende dus ja het is niet anders stem vooral d66 groenlinks de vvd of pvda en het zal blijven