Registeren Inloggen

Dit zeggen politieke partijen over de zorg. Deel 1: VVD, CDA, D66, CU

Wat zijn de plannen van politieke partijen op het gebied van zorg en gezondheid? In deel 1 van deze artikelreeks bekijken we de de meest belangrijke en opmerkelijke punten uit de programma’s van de partijen die nu in de regering zitten. Dat zijn de VVD, CDA, CU en D66.

Zorg voor iedereen belangrijk onderwerp

Het hoofdstuk over zorg beslaat in de meeste verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen meerdere pagina’s. Niet echt verrassend, we zitten immers midden in een pandemie. Dagelijks berichten de media over het aantal besmettingen, opnamen in ziekenhuizen en mensen die overleden zijn aan het virus. Zorg is een wezenlijk onderdeel in het leven van iedere Nederlander geworden.

De meeste partijen zijn vol lof over de zorg-medewerkers. De kritiek op de zorg is vooral gericht op het zorgsysteem. Onderstaand staat op een rijtje wat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU voor plannen hebben op het gebied van zorg. Het is geen volledige opsomming, we lichten de belangrijkste of meest opmerkelijke standpunten van partijen eruit.

Lees de standpunten van de andere partijen over zorg in deel 2 en deel 3 van dit artikel.

Het programma van de VVD heet “Ons Nieuwe Verhaal”

De VVD constateert twee grote uitdagingen. Het betreft uiteraard de bestrijding van het virus en de toenemende vergrijzing van de bevolking. Het afgelopen jaar heeft corona aangetoond hoe kwetsbaar ons zorgsysteem is ingericht. Daarom moet er meer geïnvesteerd te worden in flexibele capaciteit op de IC’s, in voldoende zorgpersoneel en in materialen.

Hoe houd je het betaalbaar

Om alles betaalbaar te houden stelt de partij voor om ineffectieve behandelingen niet meer te vergoeden, het eigen risico te bevriezen en te kijken naar een alternatieve vorm van eigen betaling. Over dit laatste doet de partij (nog) geen nadere mededelingen. Een typisch (neo)liberaal standpunt is om de concurrentie tussen de zorgaanbieders te verbeteren.

Minder afhankelijk van Azië

Om de strijd tegen corona te winnen stelt de VVD voor het vaccineren tot norm te verheffen. De kinderopvang krijgt de plicht om ongevaccineerde kinderen te weigeren als er door een te lage vaccinatiegraad een uitbraak dreigt. Wat opvalt aan het liberale programma is dat de partij in samenwerking met andere Europese landen de afhankelijkheid van medicijnen uit Azië wil verminderen. Zoals u waarschijnlijk weet komt het overgrote deel van onze medicijnen uit India en uit China.

Het CDA heeft als leus “Nu Doorpakken”

Zorg is volgens de christen-democraten een basisrecht. Om de zorg op peil te houden en te verbeteren is voldoende personeel nodig. Het CDA wil het personeel beter betalen en ze meer ruimte geven om hun werk te doen (lees: minder bureaucratie). Belangrijk is ook dat alles betaalbaar blijft, daarom blijft het eigen risico gelijk en is de partij fel tegen het onnodige gebruik van te dure medicijnen.

Eigen onderzoek is belangrijk

De partij wil nadrukkelijk minder marktwerking en meer samenwerking. Dat laatste gaat ook op voor meer onderzoek, eigen onderzoek, naar nieuwe medicijnen en behandelingen. Een pot van 300 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor onderzoek naar kanker, obesitas en alzheimer. Maar ook wordt ingezet op preventie. Gezond eten, sporten en niet-roken vergroot de kwaliteit van het leven en verlagen daarmee de druk op de gezondheidszorg.

Programma D66: “ Een nieuw begin. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”

Veel medische handelingen kunnen volgens de partij verricht worden bij de huisarts, in gezondheidscentra of via de wijkverpleging. Daardoor ontstaat ruimte voor de specialisten om zich te richten op de complexe zorg. Dat gaat uiteraard niet vanzelf. De overheid moet hier meer regels over maken. Zo kunnen we zorgen voor een “wendbaar” zorgsysteem. Zo’n systeem kan sneller inspelen op een grotere vraag, en verpleegkundigen kunnen onder andere daar worden ingezet waar het nodig is.

Gezond leven

D66 benadrukt ook een gezonde levensstijl. Een levensstijl die ziektes voorkomt. Gezond eten is van groot belang. Dat is een reden voor D66 om fabrikanten aan te pakken die producten ongezond en verslavend maken. Van belang is ook wat je inademt. De partij wil maatregelen nemen om de lucht schoner te maken.  Medische preventie moeten we volgens D66 volledig vergoeden vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

De Christen Unie wil “Kiezen wat echt telt”

In het hoofdstuk van het verkiezingsprogramma van CU over zorg is de partij heel duidelijk over marktwerking. Voor de toekomstbestendige zorg zijn nieuwe keuzes noodzakelijk . De marktwerking als mechanisme voldoet niet. Ook maakt de partij een punt van de situatie van het personeel in de zorg. Niet alleen moeten ze meer zeggenschap krijgen om te voorkomen dat ze na  een paar jaar teleurgesteld afhaken, ook moet hun salaris omhoog.

Gezondheid is het uitgangspunt

Een groot punt maakt de CU van preventie. In de plaats van ziekte wordt gezondheid het uitgangspunt. De partij wil geld beschikbaar stellen om een gezonde levensstijl te bevorderen. Ook moeten alle potentieel ziekmakende factoren worden weggenomen. Hoe de partij dat laatste wil gaan doen en in welke mate staat helaas niet in het programma.

In deel 2 van dit artikel bespreken we wat de linkse oppositiepartijen willen met de zorg volgens hun verkiezingprogramma’s. In deel 3 komen de rechtse oppositiepartijen aan bod.

Geef een reactie

Reacties (4)

  Één landelijke zorgverzekering met een inkomensafhankelijke zorgpremie zou eerlijker zijn. Afschaffing van het eigen risico van €385,00. Het eigen risico brengt velen in de financiële problemen. Zorgverzekeraars voeren vaak een eigen beleid wat betreft de vergoedingsregeling, alleen bij een eventuele uitbreiding van een extra duur zorgpakket worden sommige ziektekosten vergoed. De zorgverzekeringen zoals deze nu zijn ingericht houdt de patiënten weg bij de huis- artsen wat op termijn als de patiënten moeten worden behandeld de zorgkosten aanzienlijk onnodig duurder maakt.

   Ik kan me grotendeels vinden in het stuk van HBWikke. Eén Nationaal Zorgfonds met een goede pakketverzekering. Premie inkomensafhankelijk maken en zorgtoeslag en het eigen risico afschaffen. Marktwerking uitbannen en samenwerking tussen zorginstellingen verbeteren en in enkele gevallen verplichten.

   Er zijn 3 ‘zorg loketten’ WMO, ZVW en WLZ. Daarnaast heb je dan ook nog vaak te maken met CAK en SVB. Dit moet echt simpeler kunnen. Als mantelzorger wordt je echt helemaal gestoord ervan. Vooral omdat (mijn ervaring..) de zorgverzekeraars (ZVW) proberen de grenzen te verleggen in hun eigen voordeel.

   Helemaal eens (de Ziektekosten verzekering is al inkomensafhankelijk; je betaalt immers een aanzienlijk percentatge van je inkomen aan ZVW premie)