Registeren Inloggen

Steeds vaker val met dodelijke afloop

Al eerder besteedde Meldpunt aandacht aan vallen door ouderen, maar vandaag begint de Week van de Valpreventie. Dit kan zeker geen kwaad, want in 2021 overleden 5.400 mensen door een onopzettelijke val. Dat is bijna 2 keer zo veel als in 2011. De leeftijdscategorie 80+ tekende voor 43 procent van alle sterfgevallen, en 90+ voor 36 procent. Onder de slachtoffers bevinden zich veel mensen met dementie of die Wlz-zorg in een instelling krijgen.

Struikelen of uitglijden

Om zicht te krijgen op de ernst van het probleem, houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder andere cijfers van accidentele vallen bij. Daarmee bedoelen ze onopzettelijke valpartijen, zoals struikelen of uitglijden. Een val van de fiets tellen ze echter niet mee. Want dat valt onder verkeersongevallen.

Bekijkt u onderstaande tabel over vallen, dan ziet u een flinke stijging onder ouderen. Deze is grotendeels te verklaren uit de toenemende vergrijzing. Opvallend is dat het sterftecijfer aan accidentele vallen bij 90-plussers in 2021 hoger is bij vrouwen dan bij mannen. Maar ook dit valt te verklaren. Er zijn namelijk meer vrouwen.

2011 2021
Per 1.000 vrouwen 80+ 1,7 3,4
Per 1.000 vrouwen 90+ 6,7 15,5
Per 1.000 mannen 80 + 2,1 3,1
Per 1.000 mannen 90 + 7,6 13

Alzheimer en Parkinson

Verder laten de cijfers zien dat niet alleen een hoge leeftijd een rol speelt. Ook sommige ziekten zijn bepalend. Vooral bij mensen met dementie of een andere zogenaamde degeneratieve aandoening (de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose) is het valrisico groter. En daarom is daar ook het aantal fatale vallen hoger. Van de mensen met een fatale val in 2021, blijken 4 op de 10 mensen te lijden aan een van deze aandoeningen.

Daarnaast valt op dat een fatale val ook vaker voorkomt bij gebruikers van langdurige zorg, meestal in een verpleeginstelling. Dat geldt voor 6 op de 10 mensen met een fatale val in 2021.

Week van de valpreventie

In het kader van de Week van de Valpreventie brengt VeiligheidNL de gevaren van vallen onder de aandacht. “De gemeenten zijn nu aan zet,” zegt persvoorlichtster Loubna van Dijk. “Want 1,1 miljoen ouderen lopen verhoogd valrisico. Wij hebben het per gemeente in kaart gebracht. Zo kunnen ze zien of ze iets moeten gaan ondernemen. De cijfers zijn namelijk niet mis. Per dag komen 280 ouderen na een val op de spoedeisende hulp terecht.” Met het handboek Lokaal Vitaal kunnen de gemeenten aan de slag. Daarin staan namelijk verschillende stappen voor een aanpak van effectieve valpreventie.

Al in een eerdere uitzending en onderstaand artikel besteedde Meldpunt aandacht aan vallen door ouderen. Om te voorkomen dat er nog meer mensen een (fatale) val maken, wordt er aanbevolen om een cursus valpreventie te volgen. Want voorkomen is beter dan genezen.

Vallen is voor ouderen te vaak dodelijk. Doe een cursus valpreventie

Geef een reactie

Reactie

    Wellicht kan er aandacht worden besteed aan persoonsalarmering? Daar is onder groepen ouderen nog veel onduidelijkheid over. https://www.maxmeldpunt.nl/topic/persoonsalarmering/