Registeren Inloggen

Medische specialisten willen makkelijker toegang tot medische dossiers

93 procent van de medische specialisten wil digitale patiëntendossiers in kunnen zien. In verband met de privacy kan dat nu niet. Het uitwisselen van medische gegevens duurt daardoor lang, wat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Dossiers altijd inzien

De Federatie Medische Specialisten wil dat medische specialisten epd’s (elektronische patiëntendossiers) van andere instellingen mogen lezen. De veiligheid van patiënten staat nu onder druk. Specialisten willen snel kunnen zien welke medicijnen een patiënt slikt en wat hun medische geschiedenis is. Instellingen kunnen de patiënt dan sneller helpen. Concreet willen ze een regeling voor het opvragen van medische gegevens. Een regeling die voor alle ziekenhuizen en instellingen hetzelfde is. Ook willen ze dat er toezicht komt op de uitwisseling om de privacy van patiënten te garanderen.

Privacy

In verband met de privacy van de patiënt mogen ziekenhuizen en instellingen alleen op papier dossiers uitwisselen. De patiënt moet daar eerst toestemming voor geven. Maar soms is een patiënt niet aanspreekbaar en kan deze dat niet. Het doorgeven van medische informatie op papier gaat langzaam, maar via internet mag dit niet om te voorkomen dat gegevens uitlekken. Dossiers uitwisselen via fax mag wel. Dit is echter een ouderwets systeem dat vaak lang duurt.

Administratielast

Deze tijdslurpende manier van gegevens uitwisselen zorgt voor een onoverzichtelijke administratie. Specialisten moeten in iedere instelling een nieuw dossier maken. Dossiers van verschillende ziekenhuizen sluiten daardoor vaak niet op elkaar aan. Door het maken van nieuwe dossiers, in plaats van bestaande dossiers aan te vullen, raakt tijd verloren die specialisten beter aan de patiënt kunnen besteden.

Tijdsverlies bij behandeling

Dit tijdsverlies wordt nog groter doordat artsen alles opnieuw moeten doen. Als mensen in een kritieke toestand belanden in het ziekenhuis moeten behandelaars weten wat er aan de hand is. Hiervoor moeten ze tests uitvoeren. Maar soms zijn deze tests in andere ziekenhuizen al gedaan. Behandelaars weten dit niet, omdat zij niet direct toegang hebben tot het medisch dossier. Dubbel testen kost tijd die een patient in kritieke toestand niet heeft.

Tijd is van levensbelang

Want tijd is van levensbelang. Volgens een van de specialisten die meedoet aan een enquête van de Federatie Medische Specialisten is het dossierprobleem ellendig. “Een patiënt is acuut opgenomen met een delier, bloedarmoede en leverproef-stoornissen. De patiënt is bekend bij meerdere specialisten verdeeld over 3 ziekenhuizen, een verpleeghuis en een ggz-instelling. Omdat we zijn dossiers niet mogen inzien weten we niet wat er aan de hand is en wat er al gedaan is.” De patiënt lijdt nu onnodig lang pijn. We willen de patiënt meteen helpen, maar moeten wachten op de fax. En dat kan lang duren. Die komt soms zelfs de volgende ochtend pas aan.

Peiling onder medische specialisten

In totaal deden meer dan 600 medische specialisten mee aan de peiling van de Federatie Medische Specialisten over gegevensuitwisseling. Van de 600 specialisten vindt 80 procent dat de veiligheid van patiënten onder druk staat, doordat er slechte gegevensuitwisseling is. Zo maakt 55 procent slechte uitwisseling dagelijks mee. 34 procent maakt het wekelijks mee. 93 procent van de medische specialisten vindt daarom dat specialisten elektronische patiëntendossiers in moeten kunnen zien.

Bron: NRC, De Medische Specialist, icthealth.nl

Geef een reactie

Reactie

    Dit slaat weer eens te ver door. Laat iemand tekenen als hij bezwaren heeft. Dit gaat om leven of kwaliteit van leven. Weer een krom regeltje uit Brussel. O.O, wat zijn we goed bezig voor de burger. Bah.