Registeren Inloggen

Zorg in verpleeghuizen wordt persoonlijker

In ongeveer driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers. De medewerkers spelen in op persoonlijke behoeften van de cliënt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trekt deze conclusie na een eerste aantal bezoeken.

Meer persoonlijke aandacht voor bewoners

In 2017 is er een nieuwe richtlijn gekomen voor het toetsen van de zorg. De inspectie controleert op 3 thema’s. Aandacht voor persoonsgerichte zorg, werken aan voldoende en deskundige zorgmedewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid. De afgelopen 2 jaar voerde de inspectie op dat gebied 300 controles uit. Uit de resultaten blijkt dat cliënten in ongeveer driekwart van de verpleeghuizen inmiddels nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers ervaren. Bij de meeste zorgorganisaties hebben cliënten zelf de regie als dat mogelijk is. De medewerkers kennen de bewoners en organiseren de zorg rondom de behoeften van cliënten.

Te weinig personeel

De uitkomsten van de inspectie op de 2 andere thema’s tonen aan dat daar nog verbetering nodig is. In veel zorgorganisaties zijn niet genoeg of onvoldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor kwaliteit en veiligheid. Na een incident moeten er maatregelen genomen worden om de situatie te verbeteren. Op die manier wordt het zorgmedewerkers mogelijk gemaakt om steeds betere zorg te geven. Ook is er in veel organisaties nog geen veilige cultuur, waarin de zorgmedewerker open kan zijn over twijfels en dilemma’s.

Minister De Jonge half tevreden

Tegenover het AD zegt Minister De Jonge van Volksgezondheid: “De beweging naar betere verpleeghuiszorg zet zich volop door en dat is mooi. Maar er zijn ook nog flinke stappen te zetten. Voldoende deskundig personeel vinden en behouden bijvoorbeeld, om de kwaliteit van zorg verder omhoog te krijgen en hoog te houden. De lat voor goede persoonsgerichte zorg ligt hoog, want we gunnen onze partner, moeder, vader, opa of oma in het verpleeghuis de best mogelijke zorg.”

Meer controles

De komende jaren bezoekt IGJ alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te controleren hoe de kwaliteit van zorg is. Zorgorganisaties hebben de uitdaging om ondanks het bestaande personeelstekort te blijven innoveren en samenwerken.

Geef een reactie

Reactie

    Je kunt beter tegen een muur praten dan tegen De jonge of de inspectie, zij luisteren toch niet en willen alleen horen wat er goed gaat en dan zijn ze tevreden. Zat net een rapport te lezen van een instelling uit Enschede waar mijn partner verblijft en waar ik zowel bij De jonge als de inspectie aangegeven heb dat het echt niet goed gaat! Staat ook een lijstje in dat rapport met mensen met wie de inspectie gesproken heeft met een cliëntenvertegenwoordiger, vraag mij af wie dat zou moeten zijn want een Cliëntenraad hebben ze daar niet meer omdat ze niet serieus genomen werden en pas over besluiten gevraagd werden als ze al ingevoerd waren. Verder staat in dat report antwoorden van de directie die wij als mantelzorger direct naar het land van de smoesjes gezonden kunnen worden. Laatste 4 jaar heb ik geen zorgplan meer ingezien laat staan dat ze met mij of mijn familie overlegt hebben! Valt mij ook heel erg op dat de inspectie en meneer de jong het over zorg hebben ze het over de afdelingen met psychogeriatrische (pg) zorgvragen hebben maar heel weinig over de afdelingen met somatische zorgvragen. Ook hebben ze het er niet over dat er PG mensen verblijven op een somatische afdeling omdat ze in het bed liggen en toch niet weglopen waarbij ze voorbij gaan aan het feit dat die mensen met PG zorgvraag heel anders behandeld moet worden dan iemand met somatische afwijkingen.
    Snap nu ook dat er volgens hen zoveel goed gaat de info halen ze alleen bij de leiders weg, niet bij de bewoners, mantelzorgers en andere familie leden. Zowel inspectie als de jonge zijn nooit ingegaan op mijn voorstel om langs te komen en wij als mantelzorger en ex cliëntenraadsleden het organiseren en medewerkers en familie uitnodigen voor een werkelijke ervaring het het verpleeghuis!!!!!!