Registeren Inloggen

Arbeidsongeschikt? Zo stelt u uw voorwaardelijk pensioen veilig

Wanneer in 2006 de VUT wordt afgeschaft krijgen veel pensioendeelnemers recht op het voorwaardelijk pensioen. De voorwaarde? U blijft werken tot u met pensioen gaat. Maar wat als u voor die tijd arbeidsongeschikt raakt? Bij sommige pensioenfondsen bent u dan uw voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar er is een truc om het toch te behouden.

Voorwaardelijk pensioen in plaats van de VUT

Tussen 1975 en 2005 was Vervroegde uittreding (VUT) een regeling waardoor werknemers konden stoppen met werken voordat de AOW-leeftijd was bereikt. De overheid wilde werknemers vanaf 2006 stimuleren om langer te werken en schafte de VUT werd af. Veel werknemers betaalden in de jaren daarvoor echter wel voor deze VUT. Voor deze groep werknemers hebben verschillende pensioenfondsen een zogenaamd ‘voorwaardelijk pensioen’ ingesteld. Belangrijkste voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat werknemers niet eerder stoppen met werken, maar juist doorwerken tot hun AOW-leeftijd. Ook Gerard Gerritsen dacht hier aansprak op te maken.

Arbeidsongeschikt

Gerard Gerritsen werkte bijna 37 jaar met veel plezier voor de gemeente Voorburg. In 2015 komt abrupt een eind aan zijn loopbaan wanneer hij een TIA krijgt, die blijvende schade veroorzaakt. Zijn werk als bode kan hij niet voortzetten; hij blijkt volledig arbeidsongeschikt. Zijn pensioen wordt vanaf dan premievrij voortgezet, een soort verzekering waardoor een arbeidsongeschikte werknemer niet onverhoopt een pensioengat krijgt. Toch krijgt Gerard te maken met een financiële domper. Zijn pensioenfonds ABP stelt dat hij geen recht meer heeft op het voorwaardelijke pensioen. Immers, volgens het ABP voldoet hij niet aan de voorwaarde dat hij tot zijn pensioen heeft doorgewerkt. Het wrange is dat hij helemaal niet meer kan werken. Hij moest gedwongen stoppen met werken en loopt hierdoor jaarlijks 2200 euro mis.

Werken of premie betalen tot pensioen

De vraag is of iemand uitgesloten kan worden van het recht op ‘Voorwaardelijk Pensioen’ omdat hij arbeidsongeschikt is geworden? De Ombudsman Pensioenen beoordeelde eerder een vergelijkbare zaak en concludeerde in diens jaarverslag van 2015: ”Uit het Sociaal Akkoord blijkt dat het niet gaat om werknemerschap, maar deelnemerschap tot de pensioendatum om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijk pensioen.”.  Met andere woorden, zolang iemand premie betaalt voor zijn pensioen is hij deelnemer. Het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden is naar mening van de Ombudsman Pensioenen niet noodzakelijk. Maar neemt het ABP dit advies over?

Verschillende fondsen, verschillende regels

Ook andere pensioenfondsen hanteren voorwaarden om in aanmerking te komen voor ‘voorwaardelijk pensioen’. Dit is niet overal hetzelfde. Bij de meeste fondsen komt het erop neer dat je moet doorwerken tot je pensioenleeftijd in een, min of meer, onafgebroken periode. Je mag er dus niet zomaar langere tijd tussenuit.

Ben je arbeidsongeschikt dan loop je niet altijd het voorwaardelijk pensioen mis. Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn maken ruim 100.000 mensen aanspraak op een voorwaardelijk pensioen. Arbeidsongeschiktheid leidt daarbij op zich niet tot uitsluiting.

Voorwaardelijk pensioen veiligstellen

Het ABP vermeldt op haar website een ‘truc’ om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. De regel is dat je tot je pensioen blijft werken. Als je om wat voor reden dan ook stopt met werken of gedwongen wordt te stoppen, dan kun je het volgende doen. Laat een klein stukje (minimaal 10 procent) van je pensioen alvast ingaan. Op deze manier stel je het voorwaardelijke pensioen veilig. Je hebt dan immers doorgewerkt tot het moment dat je met pensioen gaat. Dit is mogelijk wanneer u 60 jaar of ouder bent. Zit u bij een ander pensioenfonds? Informeer bij uw eigen fonds wat voor u de mogelijkheden zijn.

Wat zijn de voorwaarden van mijn fonds?

Bent u niet arbeidsongeschikt maar heeft u recht op een voorwaardelijk pensioen? Informeert u dan ook bij uw pensioenfonds hoe u kunt voldoen aan de gestelde voorwaarden. In de meeste gevallen vindt u hierover informatie op de website van het fonds. Want ook als u bijvoorbeeld van baan verandert of tijdelijk wilt stoppen met werken, kan het zijn dat daarmee het recht op voorwaardelijk pensioen vervalt.

Geef een reactie

Reacties (11)

  Vanavond heb ik uw item over het voorwaardelijk pensioen gezien. Ook als werkeloze kun je je voorwaardelijk pensioen kwijtraken, met name bij een ontslag voor je 60e. Afgelopen jaar (in april) heb ik de Commissie voor de Rechten van de Mens ingeschakeld, omdat ook ik vond dat hier sprake was van (leeftijds) discriminatie. Mijn klacht is afgewezen, omdat de Commissie oordeelde dat ze niet bevoegd was te oordelen of ABP terecht ‘deelnemerschap’ in het Sociaal Akkoord in haar regeling had gewijzigd in ‘werknemerschap’. De Ombudsman Pensioenen is daar volgens uw artikel strikter in. ABP heeft ter zitting beargumenteerd dat vanaf het begin duidelijk was dat er sprake moest zijn van een werknemerschap (ondanks een duidelijke andere benaming in het Sociaal Akkoord.
  Ik zou het waarderen als Max ook de werkelozen meeneemt in dit verhaal en erop stuurt dat de truc (pensioen aanvragen na je 60 e) van tafel gaat, want deelnemers die of arbeidsongeschikt of werkeloos worden voor die leeftijd van 60, trekken nu sowieso aan het kortste eind.

   Ik bedoel natuurlijk, dat de truc helemaal niet nodig moet zijn om het voorwaardelijk pensioen te krijgen.

   Helemaal mee eens… Ben er, na 31 jaar, op mijn 58e ‘uit gegooid’ bij een reorganisatie!
   Dat hele voorwaardelijke pensioen slaat nergens op… Eerst betaal je voor de VUT, en vervolgens heb je (in mijn geval) geen recht meer op het daarvoor betaalde geld, omdat je nog net geen 60 bent en niet mee kan doen met het ’truukje’ van het ABP… Eigenlijk is er maar één woord voor… Diefstal!

  ik zit in een soortgelijke situatie, ik ben er altijd van uitgegaan dat een bedrijf als het ABP mij geeft waar ik recht op heb, en niet dat ik daar een truc voor moet uithalen of om moet vragen, wat kan ik doen om te kijken of ik hier ook recht op heb?

   Hierbij wil ik jullie laten weten dat mijn man ook geen voorwaardelijk pensioen krijgt van het Meubelpensioenfonds. Hij is in 2011 volledig arbeidsongeschikt geworden. En vanaf toen ook premievrije deelnemer. Na meerdere contacten met het Meubelpensioenfonds wordt steeds gezegd dat je werkzaam moet zijn tot aan je pensioendatum. Ik vind dat heel oneerlijk. Wel altijd premie voor betaald. Heb al een paar keer contact gehad met Max Meldpunt om te vragen of Hr Rogier de Haan hier voor ons iets kan betekenen. Tot nog toe geen reactie op gehad.
   Weet iemand misschien nog iets wat we verder nog kunnen ondernemen.
   Misschien de Ombudsman Pensioenen. Graag hoor ik reacties van mensen die in hetzelfde schuitje zitten.

  bij abp ben je als arbeidsongeschikte al je rechten kwijt. naast voorwaardelijk pensioen ben je ook je rechten op vroegpensioen kwijt zodra je arbeidsongeschikt bent en een invaliditeits pensioentje krijg. verschil? 600 euro in de maand.

   Ik zit een zelfde situatie als Gerard Gerritsen. Behalve voorwaardelijk pensioen kwijt ook geen mogelijkheid om eerder gebruik te maken van keuzepensioen.

  Mijn Flexpensioen (voorwaardelijk VUT-pensioen) wordt bij PfZw automatisch toegevoegd aan het ophogen van het ouderdomspensioen. Maar NIET bij arbeidsongeschiktheid, dan VERVALT het Flexpensioen. De reden is volgens PfZw dat de deelnemer dan al een WIA uitkering krijgt en daarom geen recht heeft op Flexpensioen !!!
  Ik zal dus niet de enige zijn, het geldt voor iedereen bij PfZw.

  De tekst hieronder klopt dus echt niet. Hopelijk kan MAX Meldpunt dit meenemen bij het onderzoek.
  Ben je arbeidsongeschikt dan loop je niet altijd het voorwaardelijk pensioen mis. Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn maken ruim 100.000 mensen aanspraak op een voorwaardelijk pensioen. Arbeidsongeschiktheid leidt daarbij op zich niet tot uitsluiting.

  Dat is dus WEL zo. Wel uitsluiting.

  Ook het bouwpensioenfonds geeft aan dat ik geen recht heb terwijl ik wel aan de voorwaarden voldoe, maar ook ik ben arbeidsongeschikt geworden.
  Hoe kunnen we hier iets aan doen

  Tja, ik ben het helemaal eens met het feit dat mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden recht blijven houden op het voorwaardelijk pensioen. De meesten zijn middels een premie vrije opbouw deelnemen gebleven van het pensioenfonds.
  Echter het heet niet voor niks voorwaardelijk pensioen. Er zijn namelijk voorwaarden aan verbonden en die voorwaarden zijn toen door alle partijen goedgekeurd. Ook ik heb van 1976 tot 2001 aan die vut regeling betaald en helaas in 2007 arbeidsongeschikt geworden. Helaas pindakaas geen voorwaardelijk pensioen rond de 3300 euro. Het betreft pensioenfonds Vervoer. Ben benieuwd wat de ombudsman kan betekenen voor de arbeidsongeschikten.

  Hierbij wil jullie laten weten dat mijn man ook geen voorwaardelijk pensioen krijgt van het Meubelpensioenfonds. Hij is in 2011 volledig arbeidsongeschikt geworden.
  En vanaf toen ook premievrije deelnemer. Na meerdere contacten met het Meubelpensioenfonds wordt steeds gezegd dat je werkzaam moet zijn tot aan je pensioendatum. Ik vind dat heel oneerlijk. Wel altijd premie voor betaald.
  Heb al een paar keer contact gehad met Max Meldpunt om te vragen of Dhr. Rogier de Haan hier voor ons iets kan betekenen. Tot nog toe geen reactie op gehad.
  Weet iemand misschien nog iets wat we verder nog kunnen ondernemen?
  Misschien de Ombudsman Pensioenen aanschrijven. Graag hoor ik reacties van mensen die in hetzelfde schuitje zitten.

  Groetjes