Registeren Inloggen

Brede kritiek op terugvordering pensioengeld ABP

ABP moet stoppen met het terughalen van reeds uitgekeerd pensioengeld bij honderden gepensioneerden. Dat stelt een groeiend aantal politieke partijen, rechtsbijstandsverzekeraars, vakbonden en ouderenbonden. Steun voor het besluit van het ABP om geld terug te vorderen is er ook.

Het probleem

Uit onderzoek door ABP blijkt dat 555 gepensioneerden te veel pensioengeld hebben ontvangen, in totaal voor een bedrag van €2 miljoen. De gepensioneerden ontvingen meestal jarenlang voor in totaal duizenden euro’s aan pensioenaanvulling voor hun jongere partner, die nog niet met pensioen was. Ze kregen die aanvulling ten onrechte, doordat de Sociale Verzekeringsbank foute inkomensgegevens verstrekte aan ABP.

Kritiek uit politiek

Diverse politieke partijen vinden het pijnlijk dat ABP de rekening volledig neerlegt bij de gepensioneerden. Eerder stelde CDA’er Pieter Omtzigt hierover kritische vragen aan minister Wouter Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Gijs van Dijk (PvdA) vindt dat de minister ABP moet vragen om te stoppen met het terughalen van de ‘enorme bedragen’. ‘Jammer voor het ABP, jammer voor alle deelnemers. Maar dat moet je dan maar even oppakken.’ Andere politieke partijen vinden dat ABP met gedupeerden moet overleggen over een oplossing.

Martin van Rooijen (50PLUS) vindt dat ABP het terug te vorderen bedrag moet kwijtschelden als dit nodig is. ‘Het kan zijn dat een deel misschien niet kan worden teruggevorderd.’ Coalitiepartij VVD wil voorlopig niet reageren op de ABP-terugvordering. De partij wil eerst zien hoe de zaak zich ontwikkelt.

Steun vakbonden

Het ABP vindt dat het ten onrechte uitgekeerde pensioengeld terugbetaald moet worden, omdat dit anders ten koste gaat van het pensioenvermogen van alle deelnemers. De twee grote vakbonden FNV en CNV zijn het daar mee eens. ‘Wel dringt de bond er bij het ABP op aan om de nodige coulance te betrachten, om te voorkomen dat deelnemers hierdoor ernstig in de problemen komen’, aldus Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV. Ook CNV dringt aan op coulance, waar nodig.

Rechtsbijstandsverzekeraars

Bij diverse rechtsbijstandsverzekeraars hebben zich inmiddels gedupeerde ABP-gepensioneerden gemeld die duizenden euro’s aan pensioengeld moeten terugbetalen. ‘We horen van cliënten dat er tot wel €400 per maand op hun pensioen wordt ingehouden’, zegt Loes Schuijt-Olde Heuvel van Das Rechtsbijstand. ‘Dat is van de zotte. Mensen komen in de problemen.’

De jurist wijst erop dat alle ellende is veroorzaakt door een fout van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die bijna vijf jaar geleden verkeerde inkomensgegevens heeft verstrekt aan ABP. ‘Als daar de fout is gemaakt, ligt daar in principe ook de aansprakelijkheidskwestie. Niet bij gepensioneerden die niks te verwijten valt.’

‘Je kunt het niet maken’

Volgens Jaap van der Spek, Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), moet ABP de €3 miljoen aan uitgekeerd pensioengeld afboeken als ‘bedrijfsongeval’. ‘Juridisch kun je dit geld vast terugeisen. Maar moreel kun je het niet maken. Als deze mensen dit pensioengeld zo lang gewoon hebben gekregen, dan kun je ze nu niet zo zwaar aanslaan voor een fout die deze gepensioneerden niet te verwijten valt. Het pensioenstelsel is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Dat geldt ook in geval van incidenten en zoals nu, van fouten. ABP moet gewoon op de blaren zitten en zijn verlies nemen. Punt.’

Ouderenbond

Dat vindt ook Manon Vanderkaa, directeur van ouderenbond KBO-PCOB. Daar zijn al de nodige meldingen binnengekomen van gepensioneerden die volgens  Vanderkaa ‘compleet klem’ zitten. ‘Er is boosheid, paniek ook, mensen zijn lamgeslagen, omdat ze geen mogelijkheid zien om de bedragen die ABP terugvraagt op te vangen.’

Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat ze van hun pensioenfonds de juiste informatie krijgen, en dus ook de juiste bedragen. Vanderkaa: ‘Nu is dat niet zo, kennelijk door een fout bij de SVB. Nou, los het dan fijn op, ABP en SVB. Maar scheldt de gepensioneerden die hier niks aan kunnen doen dan die duizenden euro’s kwijt. Want voor deze mensen betreft het enorme bedragen, terwijl het voor ABP een druppel op een gloeiende plaat is.’

MAX Ombudsman naar rechter

Een aantal van de organisaties die zich tegen het ABP verzetten, verwijzen gedupeerden door naar de MAX Ombudsman. Deze kondigt juridische stappen aan tegen ABP. Dat kan leiden tot een collectieve claim. ABP zegt daarover: ‘ABP snapt dat de terugvordering van te veel betaald pensioen gepensioneerden rauw op het dak valt. Dat een aantal van hen, samen met Omroep MAX, naar de rechter stapt, is hun goed recht.’

ABP: ‘We geven meer tijd’

Het ABP geeft mensen langer de tijd voor het terugbetalen van hun pensioenschuld. Ook is voor een aantal mensen reeds ingehouden pensioengeld teruggestort en wordt tot mei niets ingehouden. Dit geldt voor ruim honderd mensen, aldus ABP. Dat sluit kwijtscheldingen voor de toekomst overigens niet uit. ‘Wij doen ons uiterste best om in overleg met alle getroffen deelnemers te komen tot een aanvaardbare oplossing.’’ Het fonds wijst erop dat niet alleen bij 555 mensen te veel ontvangen pensioengeld wordt teruggehaald. Ook krijgen 632 mensen juist een nabetaling omdat zij te weinig geld blijken te hebben ontvangen. In totaal gaat het hierbij om €246.000.

Geef een reactie