Registeren Inloggen

Wat gaat er met mijn pensioen gebeuren?

Het pensioenstelsel zoals we het nu kennen gaat op de schop. Deze maand buigt de Tweede kamer zich over het nieuw in te voeren stelsel zoals deze in het Pensioenakkoord staat. De hamvraag voor iedere gepensioneerde is: ga ik erop vooruit of op achteruit. En juist dat is onzeker.

Waarom moet het stelsel veranderen

Meer dan 10 jaar hebben de sociale partners en de overheid met elkaar overlegd over een nieuw pensioenstelsel. Een hervorming van het stelsel is hard nodig omdat het niet meer aansluit op de samenleving. De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Werkgevers wisselen veel vaker van baan of worden ZZP’er, en de samenleving vergrijst. De balans tussen de werkenden (degenen die premie betalen) en de gepensioneerden raakt uit het evenwicht. Het nieuwe stelsel gaat daar meer rekening mee houden, het wordt transparanter en persoonlijker.

Een ingewikkelde klus

Een hervorming van het stelsel kan rekenen op een brede steun onder alle betrokken partijen. Het heikele punt is de verdeling van de 1500 miljard euro. Dit is het totale bedrag in de kassen van alle pensioenfondsen. Het is in wezen het geld van alle werkenden (7 miljoen) en gepensioneerden (3 miljoen). 1500 Miljard euro behoort dus verdeeld te worden over 10 miljoen individuele potjes. Een razend ingewikkelde klus.

Wanneer moet de klus geklaard zijn

De Tweede Kamer bestudeert nu de effecten van de herverdeling. Zijn er geen valkuilen? Wat gebeurt er als de inflatie torenhoog blijft? Blijft de koopkracht gehandhaafd? Pas als de Wet Toekomst Pensioenen in de Tweede en de Eerste kamer er door is begint de financiële herverdeling. Gepland is 1 januari 2023 de wet ingaat. Het is niet echt een groot probleem als het iets later wordt.  De herverdeling van het mega-bedrag moet op 1 januari 2027 geklaard zijn. Kortom: de rekenaars hebben de tijd.

Schommelingen

Het huidige pensioenstelsel is gekoppeld aan de rente. Door de lage rente van de afgelopen jaren zijn de pensioenen niet omhoog gegaan. Veel gepensioneerden zijn daar terecht boos over. De kassen van de fondsen zijn goed gevuld, maar verhoging….het mag wettelijk niet. De koppeling aan de rente wordt in het nieuwe stelsel los gelaten. Het rendement (winst) op beleggingen wordt leidinggevend (de afgelopen jaren zijn overigens door de pensioenfondsen goede beleggingsrendementen behaald). Het pensioen wordt dus afhankelijk van de beursresultaten. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. Elk jaar zal opnieuw vastgesteld worden of gepensioneerden maandelijks meer of minder krijgen. Om te voorkomen dat in tijden van nood het bedrag naar beneden keldert gaan de fondsen een zogenoemde solidariteitsreserve in leven roepen. Een zak geld waaruit geput kan worden als het tegen zit.

Onzeker

Bij veel Kamerleden is nu onzekerheid over het nieuwe stelsel gerezen (alleen de coalitiepartijen plus PvdA en Groen Links zijn fervente voorstanders). De twijfel is ontstaan omdat na jaren van goede beursresultaten er even de klad is ingekomen. Er zijn waardedalingen op de beurs. Het gevolg: 300 miljard is “verdampt”.  Maar nog altijd blijft een immens bedrag van 1500 miljard euro over (jaren geleden zat “slechts” 600 miljard in alle kassen). Ook de huidige inflatie van 12 procent leidt tot onzekerheid. Wat als deze zo hoog blijft? Aan de hand van nieuwe rekenmodellen poogt men in de toekomst te kijken. Doel is immers: een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen.

Geef een reactie

Reacties (15)

  Mijn pensioenfonds van IBM heeft voor zowel een Defined Benefits (oud) als een Defined Contribution (nieuw) fonds. DB wordt voor mij ieder jaar geïndexeerd voor 75%. Wordt de nieuwe wet ook hiervoor van kracht of ging de uitzending alleen over de grote slechte fondsen?

  Over vanavond: Waarom Theo Gommers, levend van pensioengedoe, en een mens van het verderfelijke (voor alle gepensioneerden) ANBO? Ik hoorde de NETSPAR reclameriedels weer eens. En schrok dus. Vooral die fabel over die arme jongeren t.o.v. de rijke ouderen in de toedeling. Kul. Ooit hadden gepensioneerden een voordeel aan de bijdragen van jongeren. Dat kon toen niet anders want die ouders konden niet beginnen voor er fondsen wàren! Dis de mensen van de ‘stille generatie, hebben hun grootouders en ouders fatsoenlijk in pensioenen geholpen en toen waren het jaren met stapelingen van steeds compromissen ui de CAO onderhandelingen en uiteindelijk fuserende fondsen. Inderdaad geen netjes ontworpen pensioenstel.
  Maar wél vele jaren internationaal beoordeeld als het beste pensioenstelsel op aarde. En nu blijkt het de juiste veerkracht te hebben om zélfs het inflatiemonster aan te kunnen. Dat zou na tien jaar geworstel dus door de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen worden vervangen. Wat blijkt: totaal ongeschikt voor de toekomst zoals deze zich NU ontvouwt! En uw programma verengt dit probleem, met de mééste mensen die schade lijden uit overheidsbeleid OOIT, tot het “invaren” in stompzinnige, overbodige, individuele potjes. War centraal zou staan of “ieder het zijne krijgt”.
  Wat inmiddels zeker is dat zelfs de al gepensioneerden een negatieve schok te wachten zou staan bij invoering. Omdat Gommers wel wéét hoe pensioenadministraties er bij liggen, omzeilt hij de werkelijkheidj als hij zegt dat zulks mooi in orde is! Als iemand die jaren in en aan pensioenadministraties van vele functies mocht sleutelen: poppycock!
  Over mijzelf: eerste actuariële, betaalde, werk is van 1956. Laatste van 2002.

  Ben het geheel met dhr. Stuijt eens.

  Dhr Gommers is niet een onafhankelijke waarnemer of expert maar is qua werkzaamheden als pensioenadvocaat gebaat bij een gecompliceerd pensioenstelsel. Overigens zal hij dat zeer consciëntieus zijn werk uitvoeren, daarvan ben ik overtuigd M.i. had hij niet achter de balie behoren te staan, hij is in wezen niet onafhankelijk.

  Nog belangrijker is de schadelijkheid van het neo-liberale verhaal; over de individuele pensioen potjes.

  Dhr Gommer: “Daarom is het veel beter om over te gaan naar een eigen persoonlijke pens pot waar je precies. Waar je precies kunt zien wat er nu inzit en wat het rendement is geweest en hoeveel premie je hebt ingelegd, etc. etc. etc., zodat je er ook zelf kritisch op kunt zijn .. ja, en nu krijgen mensen een pensioenoverzicht, ze kijken er naar, ze begrijpen het niet en het gaat in een grote doos; tegen de tijd dat ze met pensioen gaan is het te laat.

  Ik denk nu juist, dat het nieuwe systeem veel meer appelleert aan, nogmaals, de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden er wel kritisch op te gaan.”

  Die eigen verantwoordelijkheid wordt in de gevaarlijk neoliberale onzin de mens opgedrongen en dat Gommers doet net alsof iedereen in staat zou zijn zo te acteren als hij beschrijft.

  Als we ons alleen al realiseren hoe slecht het Nederlandse onderwijs er voor staat, welk veel te groot percentage leerlingen de basisschool verlaat als functioneel half-analfabeet. Hoe kun de genoemde vaardigheden, kritisch kijken naar je individuele pensioenpotje opdringen aan dit soort mensen. Die kijken ook naar die pensioengegevens en slepen dat in een directory en begrijpen er niets van, althans als ze echt digitaal vaardig zijn, dan kunnen ze wel een goede taxonomie van directories maken Dat is noodzakelijk, want alles zal weer totaal digitaal geregeld worden.

  Nu ga ik even vol op het orgel: De ideologie van de zgn. zelfverantwoordelijkheid c.q. zelfredzaamheid, is niet anders dan een manier om gewone mensen, die echt productief werk verrichten te overtuigen om een wereld te accepteren die in grote mate steeds ongelijker wordt.

  Het is tevens de ideologie die misbruikt wordt om mensen tegen elkaar op te zetten, om ons gewone mensen af te leiden van het feit dat zij in wezen werken voor de minuscule klasse van parasieten aan de top.

  Het perfide financiële kapitalisme dat in de loop van de jaren de productieve arbeid heeft verdrongen en een renteniers-maatschappij aan ons allen ten voorbeeld stelt. Geld maken met geld. Wat er nu gebeurt is niet waar Adam Smith over schreef of David Ricardo!

  Diegene die dit eigenlijk het beste verwoordt is de econoom Michael Hudson. Helaas is dat zeer stevige kost en het zal de gemiddelde mens hoofdbrekens kosten om alles in zijn boeken artikelen te begrijpen; ik weet het. Hudson is trouwens een van de weinigen die de grote crisis uit 2008 zag aankomen, van die klasse is hij.

  Kortom het nieuwe pensioenstelsel zal voordelig zijn voor de mensen die echt begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf kunnen doen Te veel mensen zullen naar de cijfers staren en denken: Hoe doe je dit nu, dat kritisch er op zijn, men. Gommer.
  PS
  Wat betekende dat etc., etc, etc, eigenlijk?

   Verdikkeme, waar zijn mijn witregels gebleven. Een kluit tekst komt de leesbaarheid niet ten goede. Maar goed kennelijk is weer een dubbele return of zo noodzakelijk.

  Waarom wordt er in dit artikel niet vermeld dat:
  1) De EU aast op die pensioenpot
  2) Er nogal wat gelukszoekers rondlopen in NL die niet werken en dus niet bijdragen.

   Daar zou best meer aandacht aan geschonken mogen worden.

   U denkt dus dat “Gelukszoekers” niet bijdragen aan uw pensioen? Wát een onzinnige opmerking? Die personen zullen later dus ook NOOIT een aanvullende pensioen uitkering krijgen want als je niet spaart heb je – en krijg je dus ook niets!
   Overigens, “gelukszoekers” zijn toch mensen die op zoek zijn naar hun 2e huis op de Bahama’s en een nog grotere boot?
   Mensen die op drift raken door doodsbedreigingen, honger en dorst gaat u niet tegenhouden. Als u dat soort mensen “gelukszoekers” noemt hoop ik maar dat u zelf niet ooit eens in een positie komt dat voedsel- en waterschaarste u en uw gezin dwingt naar elders te gaan. Dan wordt u ook een “gelukszoeker”?

   U denkt dus dat “Gelukszoekers” niet bijdragen aan uw pensioen? Wát een onzinnige opmerking? Die personen zullen later dus ook NOOIT een aanvullende pensioen uitkering krijgen want als je niet spaart heb je – en krijg je dus ook niets!
   Overigens, “gelukszoekers” zijn toch mensen die op zoek zijn naar hun 2e huis op de Bahama’s en een nog grotere boot?
   Mensen die op drift raken door doodsbedreigingen, honger en dorst gaat u niet tegenhouden. Als u dat soort mensen zo noemt hoop ik maar dat u zelf niet ooit eens in een positie komt dat voedsel- en waterschaarste u en/of uw gezin dwingt naar elders te gaan. Dan wordt u ook zo iemand ?

  Helemaal eens met voorgaande reacties, hoewel voor de doorsnee lezer verwoord in een brei van woorden.
  Het verbaasd me, dat Meldpunt veelal de voorstanders van het nieuwe pensioenstelsel ten tonele brengt, terwijl Jan Slagter gezien zijn Max programma Zwarte Zwanen helemaal geen voorstander lijkt te zijn.

  Ik vind het een schande dat er over indexeren niet meer gesproken wordt,dat is stelen van ons geld,daar hebben wij jarenlang aan meebetaald en afgedragen,de eerste keer zijn er miljarden uit de pot”geleend”en nooit meer terugbetaald en nu gebeurt het zelfde.Waarom moet er een nieuw pensioenstelsel komen?Ze weten nu al niet hoe er mee om te gaan en ieder te geven waar hij of zij recht op heeft!Niemand in de tweede kamer heeft er verstand van,geen enkel kamerlid heeft de kennis in huis om om alles goed op te lossen,ze rotzooien maar wat aan en wij krijgen nooit waar we recht op hebben.Diep treurig en misdadig.

  De Nederlandse Staat wil weer miljarden hebben uit het pensioen fonds ABP zoals ze in 1982 hebben gedaan, om de begrotingen kloppend te maken.
  Ze kunnen nu weer vele miljarden weghalen, het opgespaarde pensioen van de inbrengers.
  Pensioenen worden niet verhoogd maar in 8 jaar is het gegroeid van 600 mj naar 1500 mj, er gaat 35 mj uit voor pensioen uitkering en er komt 50 mj binnen voor pensioen per jaar.
  Het wordt tijd voor ook verhoging Pensioen.

  Ik heb 43 jaar pensioen opgebouwd bij het ABP. 43 jaar lang is mij verteld dat ik een waardevast pensioen zou krijgen. Vanaf dag 1 in februari 2014 heb ik nu voir het eerst pas indexatie van 2,34% gehad, hoezo waardevast. Ik zit niet op ern peperdure transitie naar een ongewis nieuw stelsel te wachten, waarvan steeds meer deskundigen zeggen dat het een ongewis avontuur is.
  Ik wil gewoon mijn waardevast pensioen en de vaste waarde die mijn echtgenote is toegezegd als ik vroegtijdig kom te overlijden.

   Volgens mij is uw en mijn pensioen waarde nooit echt gegarandeerd geweest? Immers, onderweg heb ik de afgelopen 40 spaarjaren meerdere keren verhoging én soms zelfs verlagingen gehad van mijn ingehouden pensioenpremie via mijn loon.
   Wél heeft men mij altijd voorgehouden dat mijn pensioenfonds als doel had dat ik ca. 80% van mijn laatst verdiende loon uitgekeerd zou krijgen als ik met pensioen ging.
   Die 80% is later verlaagd naar 70 %. De oorzaak van niet indexeren ligt in het feit dat de regering in 2007 na de bankfraude crisis meer zekerheid wilde voor ons als pensioendeelnemers. Toen is echter de grote fout gemaakt dat de 3,5 % rekenrente is verlaagt en gekoppeld aan de toen geldende markt rente. Sindsdien is er nog nauwelijks jaarlijkse indexatie meer geweest door deze zéér oneerlijke maatregel die NOOIT ingevoerd had mogen worden. Vakbonden stonden erbij en keken ernaar….
   Sinds toen is er dus voor onze indexatie nooit geen rekening meer gehouden met de gemaakte beleggingswinsten die ervoor gezorgd hebben dat de vermogens in 2007 van 700 miljard gestegen zijn naar nu 1800 miljard. Tsja, als je regeringen op rij hebt die steevast blijven roepen dat “het zo slecht gaat met de pensioenen” terwijl het tegendeel waar is en vakbonden trappen daar in waar blijven wij als pensioen deelnemers dan nog?
   Ik raad u aan het boekje over de enorme pensioen oneerlijkheid eens te lezen geschreven door Rob de Brouwer getiteld “Het Pensioendrama Ontrafeld”

  Het pensioenstelsel moet veranderen, omdat de overheid uit wil uitmaken hoe zei als overheid dat geld kunnen besteden. is al 3,5 miljard verdampt de afgelopen twee jaar.
  Terwijl niemand is geïndexeerd. Doordat de gepensioneerden niet worde geïndexeerd groeien de inleg van de werkenden ook niet zoals zou moeten. Dus brengt klaas knot al sinds 2015 het indianen verhaal in de wereld dat de ouderen het pensioen van de jongeren op eten. Dus moest de rekenrente naar omlaag. De laagste van Europa, terwijl wij in Nederland het meeste pensioengeld in kas hebben. Dat heet legale diefstal. Want de overheid doet het. Net zoals van Acht en wiegel dat destijds deet met de dubbel betaalde AOW premie van Ambtenaren. Discriminatie en diefstal.
  En de voorzitter van de hoge raad is een foute Ex partijleider van D66. !!!
  Urgenda heeft een voorgekookte rechtszaak gewonnen. Het schatje Marjan Minnema wil 100 tot 200 miljard uit de staatskas van uw geld. O.a. voor elektrische auto,s .
  De meest vervuilende die er is . Met hulp van kinderarbeid onder extreme toestanden.

  De heer Gommers is werkzaam als pensioen advocaat?
  Hij zal het straks na het idiote en volgens véle pensioen deskundigen zéér dure en onnodige “invaren” proces van 60 tot 100 miljard die van ons gespaarde geld afgaan dan nog wel eens véél drukker gaan krijgen denk ik dan? Want het gaat een enórme rotzooi worden en voor 10 miljoen werkende spaarders en 4 miljoen gepensioneerden wordt door dit nieuwe systeem hun bestaanszekerheid ontnomen door de véél grotere afhankelijkheid van de beurs. Dus of deze man écht onafhankelijk advies geeft waag ik ten sterkste te betwijfelen. Hij zal ook tot de groep van de véle pensioen “adviseurs” behoren zoals aanwezig bij Netspar en hun 25 partnerbedrijven in de financiële sector die straks jarenlang enorm veel extra geld gaan verdienen aan de “invaar”procedures en grote computersystemen die geheel op zijn kop moeten? En nu zijn er al heel erg veel pensioen “deskundigen” en bestuurders die véle miljoenen van ons spaargeld afromen en in hun zakken steken omdat de regering weigert deze maatschappelijk belangrijke bestuurders ook onder de Balkenende norm te brengen.
  Schimmige industrie met onze pensioen en onze bestaanszekerheid staat op het spel.
  Als je straks niet meer weet of je inkomsten voldoende zijn om je huur of hypotheek te kunnen betalen zeg ik “NIET AAN BEGINNEN” want we hebben nu al 50 jaar een pensioensysteem met redelijke zekerheid van inkomsten. Althans dat was tot aan de bankfraudecrisis in 2007 zo want sinds toen zijn ALLE pensioendeelnemers al 30% indexatie kwijtgeraakt door een zéér oneerlijke wetswijziging en koppeling aan de toen al veel lagere marktrente wat NOOIT had mogen gebeuren. In alle landen om ons heen mogen de vaak veel minder vermogende pensioensystemen rekenen volgens de EU pensioenregels waar 3,5% rekenrente voor hun fondsen normaal is waardoor indexatie nooit gestopt is en de fondsen voldoende in kas blijven houden om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan hun verplichtingen. Door deze achterstand raken er nu al veel miljoenen mensen met kleinere aanvullende pensioenen in grote problemen en de voedselbank is het gevolg. Beschamende vertoning en grote pensioen diefstal van deze regering!