Registeren Inloggen

Pensioen na arbeidsongeschiktheid

Mevrouw Holman werkte 30 jaar in de horeca, toen ze in 2002 werd afgekeurd vanwege reuma. Nu is mevrouw Holman 71 jaar en ontvangt ze naast haar AOW 100 euro pensioen per maand. Dat had eigenlijk veel meer moeten zijn. Haar pensioenfonds had namelijk, net als vrijwel alle pensioenfondsen, een regeling waarmee het pensioen in geval van arbeidsongeschiktheid premievrij verder kan worden opgebouwd. Het pensioenfonds wist er ook wel van dat mevrouw Holman arbeidsongeschikt was, maar zij zou zich niet op tijd hebben aangemeld voor de regeling.

We hebben het al vaak over deze premievrije pensioenen gehad. We boekten hierin grote successen: na onze aanhoudende druk hebben de meeste pensioenfondsen de eis laten varen dat er op tijd een beroep moet zijn gedaan op de premievrijregeling. Duizenden arbeidsongeschikten konden hierdoor alsnog een min of meer volwaardig pensioen tegemoetzien. Maar ja, mevrouw Holman profiteerde niet mee. Zelfs de Ombudsman Pensioenen stelde haar in het gelijk, maar nog steeds gaf het pensioenfonds geen krimp. Een regelrechte schande, zo concludeerden we destijds.

Nog een andere regeling

Dossier gesloten? Zeker niet. Vorige maand meldde mevrouw Holman zich weer bij ons. Hoewel het pensioenfonds nog altijd voet bij stuk hield, had het een flink bedrag naar haar overgemaakt. Wat was het geval: toen mevrouw Holman werd afgekeurd, gold er naast de premievrije opbouw nóg een pensioenregeling. Mevrouw Holman had, zonder dat ze het wist, recht gehad op een aanvulling op haar WAO, te betalen door het pensioenfonds. Voor deze regeling gold géén aanmeldingstermijn. Het pensioenfonds had daarom besloten deze aanvulling alsnog aan mevrouw Holman uit te keren. In totaal ging het om enkele tienduizenden euro’s!

Invalidenpensioen

Mevrouw Holman blijkt niet de enige die niet wist dat ze aanspraak kon maken op zo’n aanvulling op de WAO. En haar pensioenfonds is niet het enige dat voorziet in een dergelijke uitkering. Dat blijkt uit de zaak van de heer Verhoeven. Hij werkte voeger in de bouw, toen hij door een herseninfarct blijvend arbeidsongeschikt raakte. Jaren later belde hij zo maar eens naar het pensioenfonds, om te bespreken of hij misschien wat extra kon krijgen. Hij verwachtte er helemaal niets van, maar wat bleek: hij had al jarenlang recht op een invaliditeitsuitkering van het pensioenfonds. Ook de heer Verhoeven kreeg een flinke nabetaling, en voortaan 7.000 euro per jaar ‘invaliditeitspensioen’.

Meer mensen helpen

En er zijn meer (grote) pensioenfondsen die een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering in hun regeling hebben. De namen kunnen per fonds verschillen: arbeidsongeschiktheidspensioen, invaliditeitspensioen, WAO/WIAaanvulling. De komende tijd gaan wij na of wij meer mensen alsnog kunnen helpen aan deze aanvullende uitkering. Wordt hopelijk vervolgd!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie